facebook tweeter youtube

 
Jarosław Gonciarz
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 03.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Przede wszystkim cieszy mnie, że Kanał Gliwicki, znajdujący się w moim okręgu znów umożliwia transport węgla. Wznowienie transportu węgla Odrzańską Drogą Wodną należy traktować jako pewnego rodzaju symbol nadchodzących i zapowiadanych zmian w żegludze rzecznej w Polsce. W sprawie Kanału Gliwickiego składałem interpelację oraz pytanie w sprawach bieżących.
2.
Przyczyniłem się również do zmiany ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Na przykładzie Gliwickiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dochodziło do patologicznych wręcz sytuacji, kiedy pracownicy byli zatrudniani przez długie lata na umowach tymczasowych, pomimo, iż powinni być zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Składałem w tej sprawie interpelację oraz oświadczenie. Ponadto, interweniowałem w tematyce składowania odpadów niebezpiecznych w Bytomiu i Pyskowicach, a także w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach. Czynnie biorę udział w restrukturyzacji Polskiego górnictwa, w tym KWK „Sośnica”.
3.
Bardzo jestem również zaangażowany we wszelkie działania związane z cyfryzacją. Należę do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Trzeba zaznaczyć, że od bieżącego roku mamy możliwość posługiwania się dokumentami w wersji cyfrowej. Ministerstwo Cyfryzacji poprzez swoje działania chce umożliwić jak najszersze załatwianie swoich spraw przez internet, bez wychodzenia z domu. Wielokrotnie zwracałem się w stronę Ministerstwa z pomysłami i wnioskami, które mogłyby tą formę kontaktu z mieszkańcami jeszcze bardziej umożliwić. Cieszę się, że taka praktyka jest dziś przyjęta i realizowana. Do swoich dotychczasowych osiągnieć chciałbym zaliczyć również wszelką pomoc, której starałem się udzielić wszystkim przychodzącym na moje dyżury poselskie. Sami zainteresowani zwracają się do mnie najczęściej z problemami dotyczącymi egzekucji komorniczej, problemami ze spłatą zaciągniętej pożyczki w banku, problemami mieszkaniowymi, zdrowotnymi czy wszelkimi wnioskami dotyczącymi zmiany przepisów prawa. Wielokrotnie również interweniowałem w sprawie ochrony pracowników oraz przeciwko likwidacji ich zakładu pracy.

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
Ustawa wprowadzająca program 500 plus - Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
2.
Ustawa obniżająca wiek emerytalny - Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw
3.
Ustawa dedykowana województwu śląskiemu, umożliwiająca utworzenie związku metropolitalnego - Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
W swojej dalszej działalności chciałbym zadbać i wspomóc należyty rozwój śląskiego przemysłu, który jest zarazem motorem napędowym naszego regionu. Ciesze się z pomysłu wicepremiera Morawieckiego dotyczącego jednolitego obszaru inwestycyjnego, który znakomicie wpisuje się również w nasze potrzeby.
2.
Zależy mi również na zmianie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, poprzez całkowitą likwidację tzw. „małych” wspólnot mieszkaniowych i „podpięcie” wszystkich wspólnot pod wspomnianą ustawę. Pozwoli to na lepsze i sprawniejsze zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.
3.
Prawo i Sprawiedliwość wdrożyło w życie już szereg obietnic społeczno-rodzinnych. W dalszej części pracy poselskiej chcę pracować nad kolejnymi formami wsparcia w etapie wdrażania polityki prorodzinnej. Z całą pewnością można do niej zaliczyć realizację programu Mieszkanie Plus. Chcę zadbać o to, by realizacja tego programu nastąpiła sprawnie i w jak najkrótszym okresie.

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
Tak
  Nie

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.