facebook tweeter youtube

 
Paweł Kobyliński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 8. kadencji

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bronisław Kobyliński
Data i miejsce urodzenia:
1982-06-03 Bytom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):40 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
50 % własności
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53,5 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
79,77 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
70 m2
Wartość:215 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
nieużytki
Powierzchnia:
45595 m2
Wartość:235 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
brak
Tytuł prawny:
własność
Przychód:0 PLN

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
prokurent Polmarket sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Dochód:80 000 PLN
Uwagi: w okresie 01.01.2019 - 31.08.2019

Nazwa i forma prawna:
prokurent HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach
Dochód:110 391,05 PLN
Uwagi: w okresie 01.01.2019 - 31.08.2019

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:19 206,50 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w Gliwicach
Wartość:170 000 PLN
Uwagi: oprocentowanie: 1,5 % w skali roku

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka od Polmarket sp. z o.o., oprocentowana 1,2 % + WIBOR
Kwota pozostała do spłacenia:190 303,83 PLN
Uwagi: stan na 31.08.2019

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-08-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bronisław Kobyliński
Data i miejsce urodzenia:
1982-06-03 Bytom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53,5 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
79,77 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
70 m2
Wartość:215 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
45595 m2
Wartość:235 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
brak
Tytuł prawny:
własność
Przychód:0 PLN
Uwagi: nieużytki

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
prokurent Polmarket sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Dochód:0 PLN

Nazwa i forma prawna:
prokurent HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach
Dochód:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 708,20 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mazda
Model:
626
Rok produkcji:
1998
Wartość:5 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w Gliwicach
Wartość:170 000 PLN
Uwagi: oprocentowanie: 1,5 % w skali roku

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-03-13

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bronisław Kobyliński
Data i miejsce urodzenia:
1982-06-03 Bytom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VIII kadencji

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53,5 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
45595 m2
Wartość:235 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
brak
Tytuł prawny:
własność
Przychód:0 PLN
Uwagi: nieużytki
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
79,77 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1078 m2
Wartość:250 000 PLN

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Prokurent Polmarket sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Dochód:0 PLN

Nazwa i forma prawna:
Prokurent HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach
Dochód:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 921,09 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 915,84 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym opodatkowana: 2659,56 PLN nieopodatkowana: 27255,44 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mazda
Model:
626
Rok produkcji:
1999
Wartość:5 000 PLN
Inne mienie:
Opis:
Należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w Gliwicach
Wartość:170 000 PLN
Uwagi: Oprocentowanie: 1,5 % w skali roku

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka od HH Poland SA
Kwota pozostała do spłacenia:27 600 PLN
Uwagi: oprocentowane wibor 1M + 1,2 p.p/ rok, stan na 2017-12-31

Opis:
Pożyczka od Polmarket Sp. z o.o.
Cała kwota:76 000 PLN
Uwagi: oprocentowane wibor 1M + 1,2 p.p/rok, stan na 2017-12-31

Podpis

Data:
2018-03-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bronisław Kobyliński
Data i miejsce urodzenia:
1982-06-03 Bytom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53,5 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
45595 m2
Wartość:235 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
brak
Tytuł prawny:
własność
Przychód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
79,77 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1078 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Equa sp. z o.o.
Uwagi: 50% udziałów, sprzedane za cenę nominalną 2017-02-13 o wartości 2500 PLN

VII Działalność gospodarcza

2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Prokurent Polmarket sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
Dochód:0 PLN

Nazwa i forma prawna:
Prokurent HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach
Dochód:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:116 054,81 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 338,84 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Mazda
Model:
626
Rok produkcji:
1998
Wartość:5 000
Inne mienie:
Opis:
Należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w Gliwicach
Wartość:170 000 PLN
Uwagi: Oprocentowanie: 1,5 % w skali roku

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka od HH Poland SA
Kwota pozostała do spłacenia:65 519,47 PLN
Uwagi: oprocentowane wibor 1M + 1,2 p.p/ rok, stan na 2016-12-31

Opis:
Pożyczka od Polmarket Sp. z o.o.
Cała kwota:105 525,47 PLN
Uwagi: oprocentowane wibor 1M + 1,2 p.p/rok, stan na 2016-12-31

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bronisław Kobyliński
Data i miejsce urodzenia:
1982-06-03 Bytom
Zatrudnienie:Poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):42 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):1 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53,5 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
45595 m2
Wartość:235 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
[nieczytelne]
Tytuł prawny:
własność
Przychód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
79,77 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1078 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
HH Poland S.A.
Liczba akcji:
10
Dochód:2 219,43 PLN
Brutto / netto:brutto
Uwagi: Do 6.02 Netto :1798,43 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Interza Paweł Kobyliński
Przychód:16 268,29 PLN
Dochód:13 762,29 PLN
Uwagi: zakończona działalność październik 2015

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
HH Poland S.A. Toszecka 101
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2001
Do kiedy:
2015-11-06

Dochód:
Kwota:127 600,24 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Integracja Kultury
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2010-01-11

Dochód:
Kwota:0 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:19 562,10 PLN

Opis:
Polmarket sp. z o.o. - prokura
Kwota:60 139,20 PLN

Opis:
dochód ze zbytych akcji HH Poland S.A. (dywidenda)
Kwota:2 219,43 PLN

Opis:
zasiłek tacierzyński
Kwota:4 219,90 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym diety opodatkowane: 193,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Należność do Krzysztofa Majewskiego zamieszkałego w [ukryte]
Wartość:170 000 PLN
Uwagi: Oprocentowanie: 1,5 % w skali roku

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka od HH Poland sp ZOO
Cała kwota:100 000 PLN
Uwagi: wibor 1M + 1,2 p.p/ rok

Opis:
Pożyczka od POLMARKET Sp. z o.o.
Cała kwota:120 000 PLN
Uwagi: wibor 1M + 2,2 p.p/rok

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Bronisław Kobyliński
Data i miejsce urodzenia:
1982-06-03 Bytom
Zatrudnienie:HH Poland S.A., Prokurent

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 300 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
240 m2
Wartość domu:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53,5 m2
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
3. Gospodarstwo rolne:
Powierzchnia:
45595 m2
Wartość:235 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
brak
Przychód:0 PLN
4. Inne nieruchomości:
Powierzchnia lokalu:
79,77 m2
Wartość: 250  000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1078 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
HH Poland S.A.
Liczba akcji:
10
Dochód:2 219,43 PLN
Brutto / netto:brutto
Uwagi: Do 6.02 Netto :1798,43 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Interza Paweł Kobyliński Toszecka 104 (44-100) Gliwice
Przedmiot działalności:
[nieczytelne]-usługowa
Dochód:315 017,83 PLN
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Nazwa i forma prawna:
Polmarket sp. ZOO z siedzibą w Gliwicach
Przedmiot działalności:
Prokurent
Dochód:71 123,20 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
HH Poland S.A. z siedzibą w Gliwicach
Rodzaj:
Spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2001-04-01
Do kiedy:
2015-11-06

Dochód:
Kwota:39 755,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Działalność gospodarcza 1.01.2015-31.10.2015
Kwota:16 268,29 PLN

Opis:
Dochód za pełnienie funkcji prokurenta Polmarket sp. ZOO 1.01.2015-06.11.2015
Kwota:60 139,20 PLN

Opis:
Dochód za pełnienie funkcji prokurenta HH Poland sp. ZOO 1.01.2015-06.11.2015
Kwota:108 038 PLN

Opis:
Świadczenie ojcowskie z ZUS
Kwota:3 301,82 PLN
Uwagi: Nr : 480000U150908D0000003

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Inne mienie:
Opis:
Należność do Krzysztofa Majewskiego
Wartość:170 000 PLN
Uwagi: Oprocentowanie :1,5 % w skali roku

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka od HH Poland sp ZOO
Cała kwota:100 000 PLN

Opis:
Pożyczka od [nieczytelne]
Cała kwota:120 000
Uwagi: oprocentowanie 1,2 % w skali roku

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.