facebook tweeter youtube

 
Wojciech Król
  • poseł
    Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska — Koalicja Obywatelska
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Piotr Król
Data i miejsce urodzenia:
1985-04-22 Jaworzno
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000,00 PLN
Uwagi: w tym ze sprzedaży samochodu Mini Cooper oraz odszkodowania z tytułu wypadku z 2016 r.
Środki pieniężne (dewizy):
5 000,00 EUR

1 200,00 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IKE
Pełna kwota:6 553,29 PLN
Uwagi: Millenium Bank

Nazwa:
UFK (Viennalife)
Pełna kwota:6 893,41 PLN

Nazwa:
UFK (Generali)
Pełna kwota:21 597,31 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73,54 m2
Wartość:490 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
45,81 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 564,17 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 095,38 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:26 160,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Land Rover
Model:
Europe
Rok produkcji:
2009
Wartość:100 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Aygo
Rok produkcji:
2008
Wartość:13 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt na zakup mieszkania Santander Bank
Kwota pozostała do spłacenia:420 172,49 PLN

Opis:
kredyt na zakup mieszkania Santander Bank
Cała kwota:205 765,03 PLN

Opis:
pożyczka prywatna na spłatę kredytu samochodowego mBank
Kwota pozostała do spłacenia:70 000,00 PLN

Opis:
Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Uwagi: limit: 20000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Piotr Król
Data i miejsce urodzenia:
1985-04-22 Jaworzno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
3 500 EUR
Uwagi: kwota około

1 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IKE
Pełna kwota:5 061,05 PLN
Uwagi: Millenium Bank

Nazwa:
UFK (Viennalife)
Pełna kwota:6 201,24 PLN

Nazwa:
UFK (Generali)
Pełna kwota:19 604,97 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73,54 m2
Wartość:470 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Powierzchnia:
45,81 m2
Wartość:245 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 995,42 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 811,87 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:26 545 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Land Rover
Model:
Europe
Rok produkcji:
2009
Wartość:120 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mini
Model:
Cooper
Rok produkcji:
2010
Wartość:33 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Kwota pozostała do spłacenia:431 534,24 PLN

Opis:
Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Cała kwota:209 453 PLN

Opis:
Kredyt na zakup samochodu mBank
Kwota pozostała do spłacenia:81 319,48 PLN

Opis:
Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Uwagi: limit: 20000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Piotr Król
Data i miejsce urodzenia:
1985-04-22 Jaworzno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
3 000 EUR
Uwagi: kwota około

1 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IKE
Pełna kwota:2 424,42 PLN
Uwagi: Millenium Bank

Nazwa:
UFK (Viennalife)
Pełna kwota:3 275,39 PLN

Nazwa:
UFK (Generali)
Pełna kwota:16 427,66 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73,54 m2
Wartość:470 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia:
45,81 m2
Wartość:245 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Mysłowice
Kwota: 821,70 PLN
Uwagi: trzynasta pensja

Opis:
Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
Kwota:6 153,34 PLN
Uwagi: trzynasta pensja

Opis:
Uposażenia poselskie
Kwota:117 042,86 PLN

Opis:
Dieta poselska
Kwota:29 594,52 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:9 120 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Land Rover
Model:
Europe
Rok produkcji:
2009
Wartość:130 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mini
Model:
Cooper
Rok produkcji:
2010
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: wartość około, współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Kwota pozostała do spłacenia:442 556,31 PLN

Opis:
Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Cała kwota:213 002,14 PLN

Opis:
Kredyt na zakup samochodu mBank
Kwota pozostała do spłacenia:89 326,91 PLN

Opis:
Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-20

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Piotr Król
Data i miejsce urodzenia:
1985-04-22 Jaworzno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
3 396,56 EUR

1 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IKE
Pełna kwota:1 888,66 PLN
Uwagi: Millenium Bank

Nazwa:
UFK (Skandia)
Pełna kwota:2 107,18 PLN

Nazwa:
UFK (Generali)
Pełna kwota:12 425,26 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73,54 m2
Wartość:470 000
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

Powierzchnia:
45,81
Wartość:245 000
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Mysłowice
Kwota:19 645,63 PLN
Uwagi: umowa o pracę

Opis:
Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
Kwota:78 837,50 PLN
Uwagi: umowa o pracę

Opis:
Umowa cywilno-prawna
Kwota:1 168 PLN
Uwagi: dochód żony

Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:19 784,60 PLN

Opis:
Dieta poselska
Kwota:4 039,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2009
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mini
Model:
Cooper
Rok produkcji:
2010
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: współwłasność 1/2

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Kwota pozostała do spłacenia:452 875,49 PLN

Opis:
Kredyt na zakup mieszkania Deutsche Bank
Cała kwota:176 400 PLN

Opis:
Kredyt na zakup samochodu mBank
Kwota pozostała do spłacenia:11 061,07PLN

Opis:
Limit na koncie osobistym Millenium Bank
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Wojciech Piotr Król
Data i miejsce urodzenia:
1985-04-22 Jaworzno
Zatrudnienie:dyrektor kancelarii prezydenta UM Mysłowice ([nieczytelne] 2014 r.)

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):39 000 PLN
Uwagi: stan na 4.11.2015
Środki pieniężne (dewizy):
3 398,56 EUR
Uwagi: stan na 4.11.2015

1 000 USD
Uwagi: stan na 4.11.2015
Papiery wartościowe:
Nazwa:
IKE
L. jednostek:
1581,10
Uwagi: stan na koniec paźdz. 2015

Nazwa:
UFK (Amplico)
L. jednostek:
2239,12
Uwagi: stan na koniec paźdz. 2015

Nazwa:
UFK (Generali)
L. jednostek:
11578,10
Uwagi: stan na koniec paźdz. 2015

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73,54 m2
Wartość:470 000
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
45,81
Wartość:245 000
Uwagi: rok zakupu 2015

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miasta Mysłowice
Kwota:19 645,63 PLN
Uwagi: umowa o pracę

Opis:
Urząd Marszałkowski woj. Śląskiego
Kwota:78 837,50 PLN
Uwagi: umowa o pracę

Opis:
Umowa cywilno-prawna
Kwota:1 168 PLN
Uwagi: dochód żony

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Kuga
Rok produkcji:
2009
Wartość:50 000 PLN
Uwagi: wartość około

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:454 659,31 PLN
Uwagi: stan na koniec października 2015

Opis:
Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Cała kwota:Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Kwota pozostała do spłacenia:161 600 PLN
Uwagi: stan na koniec października 2015

Opis:
Kredyt na zakup samochodu
Cała kwota:11 498,69 PLN

Opis:
Limit na koncie osobistym
Cała kwota:20 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.