facebook tweeter youtube

 
Grzegorz Długi
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Długi
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-16 Katowice
Zatrudnienie:adwokat
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
85 000 EUR

10 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje na GPW

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Powierzchnia działki:
491 m2
Wartość domu:1 500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność, oraz udział 85/168
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z garażem

Powierzchnia:
25 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Wartość:700 000 PPLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowalna
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
spółka partnerska
Przychód:199 305,30 PLN
Dochód:93 888,40 PLN
Uwagi: wniesiony wkład: 22584 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
CH2 Alians Południowo-Wschodni sp. z o.o.
Liczba udziałów:
20 udziałów

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Liczba akcji:
185

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Pekao S.A.
Liczba akcji:
100

Emitent akcji:
Orange Polska S.A.
Liczba akcji:
338

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
kancelaria adwokacka w Katowicach i Krakowie, spółka partnerka ADP
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
w roku bieżącym, na 31.07.2019
Przychód:199 305,30 PLN
Dochód:93 888,40 PLN
Uwagi: [nieczytelna kwota przychodu i dochodu]
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Uwagi: nie zarządzam (w KRS nie usunięto nazwiska z RN Międzynarodowej Giełdy Towarowej S.A.)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowa Giełda Towarowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007
Uwagi: wg KRS, wpis nieaktualny

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
CZH Alians Południowo-Wschodni sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007
Uwagi: wg KRS, wpis nieaktualny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta
Kwota:19 829,09 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:12 484,93 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Jaguar
Model:
XF
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X3
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
pamiątki rodzinne, obrazy i przedmioty kolekcjonerskie

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-08-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Długi
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-16 Katowice
Zatrudnienie:adwokat
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):100 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
100 000 EUR

10 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje na GPW
Pełna kwota:36 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Powierzchnia działki:
500 m2
Wartość domu:1 500 000,00 PLN
Tytuł prawny:
własność, oraz udział 190/1601
Uwagi: wartość i powierzchnie około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wraz z garażem, wartość około

Powierzchnia:
25 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowalna
Powierzchnia działki:
1500 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość i powierzchnia około

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
spółka partnerska
Uwagi: wniesiony wkład - 22584 PLN przychód/dochód: 345124 [X]

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
CH2 Alians Południowo-Wschodni sp. z o.o.
Liczba udziałów:
20

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Liczba akcji:
185

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO S.A.
Liczba akcji:
85

Emitent akcji:
Orange Polska S.A.
Liczba akcji:
338

Łączny dochód: 993 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
kancelaria adwokacka w Katowicach i Krakowie, pracownicza spółka komandytowa
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
spółka partnerska ADP 345508 PLN 124X20 PLN przychód/dochód: 345124 [X]
Uwagi: [nieczytelna kwota przychodu i dochodu]
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Uwagi: nie zarządzam (chociaż w KRS nie usunięto nazwiska z Międzynarodowej Giełdy Towarowej w Katowicach)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007
Uwagi: wg KRS

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
2015

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Alians Południowo-Wschodni sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:30 999,57 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota: 365,12 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:32 996,58 PLN

Opis:
udział w badaniach

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Jaguar
Model:
XF
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X3
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
pamiątki rodzinne, obrazy i przedmioty kolekcjonerskie

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Długi
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-16 Katowice
Zatrudnienie:adwokat
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):860 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
115 000 EUR

10 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje na GPW
Pełna kwota:32 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Powierzchnia działki:
500 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
Uwagi: z garażem

Powierzchnia:
25 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowalna
Powierzchnia działki:
1500 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
udział w użytkowaniu wieczystym

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Uwagi: wniesiony wkład - 22584 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Alians Południowo-Wschodni sp. z o.o.
Liczba udziałów:
25

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Liczba akcji:
185
Dochód: 555 PLN

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO S.A.
Liczba akcji:
85

Emitent akcji:
Orange Polska S.A.
Liczba akcji:
338

Łączny dochód: 739 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
kancelaria adwokacka w Katowicach i Krakowie, pracownicza spółka komandytowa
Uwagi: [nieczytelna kwota przychodu i dochodu]
2. Zarządzanie działalnością gospodarczą lub...:
Uwagi: nie zarządzam (chociaż w KRS nie usunięto nazwiska z Międzynarodowej Giełdy Towarowej w Katowicach)

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz '15
Rodzaj:
Stowarzyszenie
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Alians Południowo-Wschodni sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2007

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:27 334 PLN

Opis:
dieta opodatkowana
Kwota:2 585 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:35 208 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Jaguar
Model:
XF
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X3
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
pamiątki rodzinne, obrazy i przedmioty kolekcjonerskie

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Długi
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-16 Katowice
Zatrudnienie:Poseł na Sejm, adwokat
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):900 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
110 000 EUR

10 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje na GPW
Pełna kwota:30 000 PLN
Uwagi: kwota około

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Powierzchnia działki:
400 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
Uwagi: z garażem, powierzchnia około

Powierzchnia:
25 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowalna
Powierzchnia działki:
1500 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Dochód:p. pkt VII
Uwagi: wniesiony wkład - 22584 PLN (HPP)

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Alians Południowo-Wschodni sp. z o.o.
Liczba udziałów:
25

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Liczba akcji:
185
Dochód: 370 PLN

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO S.A.
Liczba akcji:
85

Emitent akcji:
Orange Polska S.A.
Liczba akcji:
338

Łączny dochód:9X0 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
kancelaria adwokacka w Katowicach i Krakowie, pracownicza spółka komandytowa
Przychód:876 372,2 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2007

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Stowarzyszenie na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz '15
Rodzaj:
Stowarzyszenie

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna opodatkowana
Kwota:2 319,81 PLN

Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:27 140,88 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:16 676,94 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Jaguar
Model:
XF
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X3
Rok produkcji:
2008
Inne mienie:
Opis:
pamiątki rodzinne, obrazy i przedmioty kolekcjonerskie

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Długi
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-16 Katowice
Zatrudnienie:Poseł na Sejm, adwokat
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):900 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):
107 000 EUR

5 000 USD

 500 GBP
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje na GPW
Pełna kwota:28 500 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
Uwagi: wraz z gruntem
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
Uwagi: z garażem, powierzchnia około

Powierzchnia:
25 m2
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowalana
Powierzchnia działki:
1600 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Uwagi: przychód i dochód - 22584 wniesiony wkład - 1650

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Liczba akcji:
185
Dochód:3 005
Uwagi: kwota około

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO S.A.
Liczba akcji:
85

Emitent akcji:
Orange Polska S.A.
Liczba akcji:
338

Łączny dochód:10 005

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
kancelaria adwokacka w Katowicach i Krakowie, pracownicza spółka komandytowa
Uwagi: 672277,9X

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2011

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
[nieczytelne]
Kwota: 200 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Jaguar
Model:
XF
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X3
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volovo
Model:
s80
Rok produkcji:
2003
Inne mienie:
Opis:
pamiątki rodzinne, obrazy i przedmioty kolekcjonerskie

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Długi
Data i miejsce urodzenia:
1955-06-16 Katowice
Zatrudnienie:Poseł na Sejm, adwokat

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):857 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
92 500 EUR

4 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
akcje na GPW
Pełna kwota:28 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
200 m2
Wartość domu:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
Uwagi: wraz z gruntem
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
53 m2
Wartość:900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste

Powierzchnia:
25
Wartość:100 000 PLN
Tytuł prawny:
własność + użytkowanie wieczyste
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowalana
Powierzchnia działki:
1600 m2
Wartość:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Uwagi: przychód i dochód - 1731,16 PLN wniesiony wkład - 22584,30 PLN

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
PKN Orlen
Dochód: 305,25

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
PKO S.A.
Liczba akcji:
85

Emitent akcji:
Orange Polska S.A.
Liczba akcji:
338

Łączny dochód:1 019 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
kancelaria adwokacka w Katowicach i Krakowie, adwokacka spółka komandytowa
Uwagi: przychód i dochód łącznie 1064606,57 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A. w Katowicach
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2011

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
[nieczytelne]
Kwota: 190 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Jaguar
Model:
XF
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
X3
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód
Marka:
Volovo
Model:
s80
Rok produkcji:
2003
Inne mienie:
Opis:
pamiątki rodzinne i przedmioty kolekcjonerskie, w tym obrazy

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.