facebook tweeter youtube

 
Paweł Bańkowski
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Jerzy Bańkowski
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-01 Jaworzno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):24 979,22 PLN
Uwagi: 14455,16 (wkład PKZP)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Pakiet Emerytalny TFI
Pełna kwota:41 333,34 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
50 m2
Wartość domu:130 000 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
35,19 m2
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia:
49,27 m2
Wartość:187 266 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Powierzchnia działki:
1168 m2
Tytuł prawny:
udział 1/2 części we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,1102 ha
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: klasa użytku R V

Rodzaj:
miejsce postojowe w garażu podziemnym
Powierzchnia lokalu:
12,47 m2
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20041,60 PLN

Opis:
przychód z umowy najmu
Kwota:3 700 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:63 243,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf Sportvan
Rok produkcji:
2018

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Uno
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
skuter
Marka:
Yamaha
Rok produkcji:
2011

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt gotówkowy ING Bank Śląski S.A.
Cała kwota:50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:14 421,44 PLN

Opis:
limit kredytowy Citibank - 20 000 PLN

Opis:
limit kredytowy w rachunku bieżącym ING - 50 000 PLN

Opis:
kredyt na zakup samochodu Volkswagen Bank
Cała kwota:55 650 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:46 110 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Jerzy Bańkowski
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-01 Jaworzno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):136 447,32 PLN
Uwagi: 14455,16 (wkład PKZP)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
PKO Pakiet Emerytalny TFI
Pełna kwota:36 114,50 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
50 m2
Wartość domu:130 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, udział 1/2 we współwłasności
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
35,19 m2
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, własność

Powierzchnia:
49,27 m2
Wartość:187 266 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Powierzchnia działki:
1168 m2
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,1102 ha
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około, klasa użytku R V

Rodzaj:
miejsce postojowe w garażu podziemnym
Wartość:20 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29978,89 PLN

Opis:
przychód z umowy najmu
Kwota:5 100 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 564,17 PLN

Opis:
dochód ze sprzedaży nieruchomości
Kwota:140 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Volkswagen
Model:
Golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Uno
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
skuter
Marka:
Yamaha

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
limit kredytowy Citibank
Cała kwota:20 000 PLN

Opis:
limit kredytowy w rachunku bieżącym ING
Cała kwota:50 000 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy ING Bank Śląski S.A.
Cała kwota:50 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:45 491,96 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Jerzy Bańkowski
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-01 Jaworzno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):19 000 PLN
Uwagi: 140316,16 PLN (wkład PKZP)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota:145 129,25 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa UniStabilny Wzrost
Pełna kwota:7 142,84 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa UniKorona Akcje
Pełna kwota:7 759,07 PLN

Nazwa:
PKO Pakiet Emerytalny TFI
Pełna kwota:31 324,58 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
50 m2
Wartość domu:130 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, udział 1/2 we współwłasności
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
35,19 m2
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Powierzchnia działki:
1168 m2
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,1102 ha
Wartość:175 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około, klasa użytku R V

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, własność
Uwagi: klasa użytków R V, wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Tauron wydobycie S.A. (zatrudnienie)
Kwota: 127,26 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 895,38 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2535,38 PLN

Opis:
przychód z umowy najmu
Kwota:4 800 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:120 570,18 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
volkswagen
Model:
golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
Uno
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Zakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej TAURON Wydobycie S.A. na cele konsumpcyjne
Kwota pozostała do spłacenia:7 000 PLN

Opis:
pożyczka z Kancelarii Sejmu - Fundusz FSŚ
Kwota pozostała do spłacenia:3 180 PLN

Opis:
limit kredytowy Citibank
Cała kwota:20 000 PLN

Opis:
limit kredytowy w rachunku bieżącym ING
Cała kwota:3 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Jerzy Bańkowski
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-01 Jaworzno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):22 752,54 PLN
Uwagi: 14075,16 PLN (wkład PKZP)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota:136 381,68 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa UniStabilny Wzrost
Pełna kwota:6 732,83 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa UniKorona Akcje
Pełna kwota:6 914,95 PLN

Nazwa:
PKO Pakiet Emerytalny TFI
Pełna kwota:23 904,65 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
50 m2
Wartość domu:130 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, udział 1/2 we współwłasności
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
35,19 m2
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Powierzchnia działki:
1168 m2
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,1102 ha
Wartość:145 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około, klasa użytku R V

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
wartość około, własność
Uwagi: klasa użytków R V, wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Tauron wydobycie S.A. (zatrudnienie)
Kwota:24 999,63 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2234,52 PLN

Opis:
przychód z umowy najmu mieszkania
Kwota:2 400 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 042,86 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
volkswagen
Model:
golf
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
samochód
Marka:
Renault
Model:
Twingo
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Zakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej TAURON S.A. Wydobycie na cele konsumpcyjne
Kwota pozostała do spłacenia:19 000 PLN

Opis:
pożyczka z Kancelarii Sejmu - Fundusz FSŚ
Kwota pozostała do spłacenia:15 900 PLN

Opis:
limit kredytowy Citibank
Cała kwota:20 000 PLN

Opis:
limit kredytowy w rachunku bieżącym ING
Cała kwota:3 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Jerzy Bańkowski
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-01 Jaworzno
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):19 000 PLN
Uwagi: 13695 PLN (wkład PKZP)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota:129 688,39 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa UniKorona Akcje
Pełna kwota:6 332,92 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa UniStabilny Wzrost
Pełna kwota:5 700,92 PLN

Nazwa:
PKO zabezpieczenia emerytalnego (IKZF)
Pełna kwota:18 150,03 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
50 m2
Wartość domu:130 000 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
35,19 m2
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Powierzchnia działki:
1168 m2
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,1102 ha
Wartość:145 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około, klasa użytków R V

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: klasa użytków R V, wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Tauron wydobycie S.A. (zatrudnienie)
Kwota:154 923,97 PLN

Opis:
dieta radnego rady miejskiej w Jaworznie
Kwota:19 558,56 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 3846,28 PLN opodatkowana: 193,08 PLN

Opis:
przychód z umowy najmu mieszkania
Kwota:3 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
volkswagen
Model:
golf
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z zakładowej kasy zapomogowo pożyczkowej na cele konsumpcyjne
Kwota pozostała do spłacenia:31 000 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia: 521,25 PLN

Opis:
pożyczka fundusz remontowy Tauron Wydobycie
Kwota pozostała do spłacenia:1 645 PLN

Opis:
limit kredytowy Citibank
Cała kwota:30 400 PLN

Opis:
limit kredytowy z rachunku bieżącego PKO BP
Cała kwota:4 000 PLN

Opis:
limit kredytowy ING
Cała kwota:3 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Paweł Jerzy Bańkowski
Data i miejsce urodzenia:
1969-09-01 Jaworzno
Zatrudnienie:Tauron Wydobycie SA w Jaworznie, szef biura obsługi, zabezpieczeń, transakcji, handlowy
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 600 PLN
Uwagi: 13655 PLN (wkład PUZP)
Papiery wartościowe:
Nazwa:
obligacje Skarbu Państwa
Pełna kwota:123 643,39 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa UniKorona Akcje
Pełna kwota:6 560,09 PLN

Nazwa:
jednostki uczestnictwa UniStabilny Wzrost
Pełna kwota:6 379,94 PLN

Nazwa:
PKO zabezpieczenia emerytalnego (IKZF)
Pełna kwota:17 377,99 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
50 m2
Wartość domu:130 000 PLN
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
35,19 m2
Wartość:105 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym z punktu II/1
Powierzchnia działki:
1162
Tytuł prawny:
udział 1/2 we współwłasności
Uwagi: wartość łączna z budynkiem z punktu II/1 jak w pkt II/1

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,1102 ha
Wartość:145 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około

Rodzaj:
nieruchomość niezabudowana
Powierzchnia działki:
0,8 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: klasa użytków V, wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Tauron wydobycie S.A. (zatrudnienie)
Kwota:102 520,58 PLN

Opis:
dieta radnego rady miejskiej
Kwota:17 885,40 PLN

Opis:
przychód z umowy najmu mieszkania
Kwota:1 800 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
volkswagen
Model:
golf
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z zakładowej kasy zapomogowo pożyczkowej na cele konsumpcyjne
Cała kwota:33 000 PLN

Opis:
kredyt gotówkowy PKO BP
Cała kwota:1 428,75 PLN

Opis:
pożyczka fundusz remontowy Tauron Wydobycie
Cała kwota:2 115 PLN

Opis:
limit kredytowy Citibank
Cała kwota:30 400 PLN

Opis:
limit kredytowy z rachunku bieżącego PKO BP
Cała kwota:4 000 PLN

Opis:
limit kredytowy ING
Cała kwota:3 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.