facebook tweeter youtube

 
Dariusz Starzycki
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 8. kadencji (data wygaśnięcia mandatu: 2018-11-21)

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Karol Starzycki
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-26 Chrzanów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):120 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):3 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159,47 m2
Wartość domu:610 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
29,21 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość około
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka pod domem (pkt. 1)
Powierzchnia działki:
0,2323 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste
Uwagi: wartość działki zawiera się w wartości domu (łącznie 610 000 PLN)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
świadczenie wychowawcze na dziecko
Kwota:6 000 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2702,40 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:119 749,77 PLN
Łączny dochód:
Kwota:122 452,17 PLN
Uwagi: razem dochód wynikający z rozliczenia rocznego po uwzględnieniu korekty kosztów uzyskania przychodów (PIT 37)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Hyundai
Model:
i20
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Antara
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy "Własny kąt" hipoteczny wobec PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:174 527,99 PLN
Uwagi: udzielony w walucie polskiej na warunkach ogólnych

Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielona przez Kancelarię Sejmu (przeznaczona na częściową spłatę kredytu hipotecznego wymienionego w punkcie pierwszym)
Kwota pozostała do spłacenia:11 475 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-12
Uwagi / sprostowania:Poseł złożył sprostowanie, w którym stanowi że zbył prawo do działki o powierzchni 310 m2 znajdującej się na terenie ogrodu działkowego, wraz ze znajdującymi się na niej altaną i nasadzeniami za kwotę 36500 PLN

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Karol Starzycki
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-26 Chrzanów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):115 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):3 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159,47 m2
Wartość domu:610 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
29,21 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka pod domem
Powierzchnia działki:
0,2323 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste
Uwagi: wartość działki zawiera się w wartości domu (łącznie 610 000 PLN)

Rodzaj:
altana murowana
Wartość:38 000 PLN
Uwagi: altana składa się z dwóch pomieszczeń znajdujących się na działce o pow. 310 m2 położonej na terenie pod [nieczytelne] wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
Kwota:10 359,63 PLN
Uwagi: tzw trzynastka za 2015 r.

Opis:
świadczenie wychowawcze na dziecko
Kwota:4 500 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2316,96 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:117 372,60 PLN

Opis:
wypłacone świadczenie z polisy ubezpieczeniowej
Kwota:21 882,10 PLN
Łączny dochód:
Kwota:130 049,19 PLN
Uwagi: Razem dochód wynikający z rozliczenia rocznego po uwzględnieniu korekty kosztów uzyskania przychodów (PIT 37)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Hyundai
Model:
i20
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Antara
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy "Własny kąt" hipoteczny wobec PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:181 955,40 PLN
Uwagi: spłacany w ratach malejących udzielony w walucie polskiej na warunkach ogólnych, podana kwota

Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych udzielona przez Kancelarię Sejmu (przeznaczona na częściową spłatę kredytu hipotecznego wymienionego w punkcie pierwszym)
Kwota pozostała do spłacenia:26 775 PLN
Uwagi: udzielony w walucie polskiej na warunkach ogólnych

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-19

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Karol Starzycki
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-26 Chrzanów
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):117 000 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy):3 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa na dożycie w Metlife Amplico
Pełna kwota:20 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159,47 m2
Wartość domu:610 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
29,21 m2
Wartość:210 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka pod domem
Powierzchnia działki:
0,2323 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste
Uwagi: wartość działki zawiera się w wartości domu (łącznie 610 000 PLN)

Rodzaj:
altana murowana
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: altana składa się z dwóch pomieszczeń znajdujących się na działce o pow. 310 m2 położonej na terenie pod [nieczytelne] wartość około

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
Kwota:159 819,26 PLN
Uwagi: rezygnacja z pracy z dniem 28.10.2015

Opis:
z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej MPNiK sp. z o.o. w Jaworznie
Kwota:37 916,93 PLN

Opis:
z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej MPW sp. z o.o. w Jaworznie
Kwota:61 031,09 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana 3845,28 PLN opodatkowana 193,08 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:19 562,10 PLN
Łączny dochód:
Kwota:278 967,91 PLN
Uwagi: Razem dochód wynikający z rozliczenia rocznego po uwzględnieniu korekty kosztów uzyskania przychodów (PIT 37)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Hyundai
Model:
i20
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Antraca
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy "Własny kąt" hipoteczny wobec PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:9 103,78 PLN
Uwagi: spłacany w ratach malejących udzielony w walucie polskiej na warunkach ogólnych

Opis:
kredyt mieszkaniowy "Własny kąt" hipoteczny wobec PKO BP
Kwota pozostała do spłacenia:220 187,73 PLN
Uwagi: udzielony w walucie polskiej na warunkach ogólnych

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-28

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Karol Starzycki
Data i miejsce urodzenia:
1973-02-26 Chrzanów
Zatrudnienie:Urząd Miejski w Jaworznie, I zastępca prezydenta miasta do 28.05.2015
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):247 000 PLN
Uwagi: w związku ze sprzedażą mieszkania wpłynie druga rata w wysokości 71 214 PLN płatna do 20.11.2015
Środki pieniężne (dewizy):3 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Polisa ubezpieczeniowa na dożycie w Metlife Amplico
Pełna kwota:20 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
159,47 m2
Wartość domu:610 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
29,21 m2
Wartość:200 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka pod domem
Powierzchnia działki:
0,2323 ha
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste
Uwagi: wartość działki zawiera się w wartości domu (łącznie 610 000 PLN)

Rodzaj:
altana murowana
Wartość:35 000 PLN
Uwagi: altana składa się z dwóch pomieszczeń znajdujących się na działce o pow. 310 m2 położonej na terenie POD "Jawor" w [nieczytelne]

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu pracy w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
Kwota:159 819,26 PLN
Uwagi: rezygnacja z pracy z dniem 28.10.2015

Opis:
z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej MPNiK sp. z o.o. w Jaworznie ul. św Wojciecha 34
Kwota:33 857,50 PLN
Uwagi: rezygnacja z udziału w radach nadzorczych z dniem 29.10.2015

Opis:
z tytułu udziału w Radzie Nadzorczej MPW sp. z o.o. w Jaworznie ul. [nieczytelne] 1
Kwota:58 899,88 PLN
Uwagi: rezygnacja z udziału w radach nadzorczych z dniem 29.10.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Hyundai
Model:
i20
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
Opel
Model:
Antraca
Rok produkcji:
2014

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt mieszkaniowy "Własny kąt" hipoteczny wobec PKO BP SA
Kwota pozostała do spłacenia:24 340,75 PLN
Uwagi: udzielony w walucie polskiej na warunkach ogólnych

Opis:
kredyt mieszkaniowy "Własny kąt" hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia:395 409,31 PLN
Uwagi: udzielony w walucie polskiej na warunkach ogólnych

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.