facebook tweeter youtube

 
Robert Warwas
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Piotr Warwas
Data i miejsce urodzenia:
1976-08-13 Jaworzno
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 480 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
III Filar PPE
Pełna kwota:34 063,48 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,7 m2
Wartość:165 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 493,95 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30493,95 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
Tauron Polska Energia S.A. - przychód
Kwota:1 560,30 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia Combi
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność wraz z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-08

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Piotr Warwas
Data i miejsce urodzenia:
1976-08-13 Jaworzno
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):64 570 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
III Filar PPE
Pełna kwota:33 007,31 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,7 m2
Wartość:165 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Tauron Polska Energia S.A. - przychód
Kwota:1 029,00 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:63 243,60 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20041,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia Combi
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność wraz z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Piotr Warwas
Data i miejsce urodzenia:
1976-08-13 Jaworzno
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):23 500 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
III Filar PPE
Pełna kwota:32 581,46 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
50,7 m2
Wartość:165 000 PLN
Tytuł prawny:
małżeńska wspólność majątkowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Tauron Polska Energia S.A. - przychód
Kwota:1 560,30 PLN

Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota:30 493,95 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 30 493,95 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Skoda
Model:
Fabia Combi
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność wraz z żoną

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Pożyczka z Kancelarii Sejmu (na cele mieszkaniowe)
Cała kwota:25 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Piotr Warwas
Data i miejsce urodzenia:
1976-08-13 Jaworzno
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):110 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
III Filar PPE
Pełna kwota:35 145,59 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Tauron Polska Energia S.A. - przychód
Kwota:58,71 PLN
Uwagi: dochód: 1605,82 PLN

Opis:
Sejm RP - uposażenie poselskie
Kwota:120 771,27 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota:30 326,44 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia Combi
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność wraz z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Piotr Warwas
Data i miejsce urodzenia:
1976-08-13 Jaworzno
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):47 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
III Filar PPE
Pełna kwota:33 623,22 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Tauron Polska Energia S.A. - przychód
Kwota:8 767,58 PLN
Uwagi: dochód: 7331,68 PLN

Opis:
Sejm RP - uposażenie poselskie
Kwota:118 707,60 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta parlamentarna
Kwota:29 676,96 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia Combi
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność wraz z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Piotr Warwas
Data i miejsce urodzenia:
1976-08-13 Jaworzno
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
III Filar PPE
Pełna kwota:31 680,15 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie w Tauron Polska Energia S.A. - przychód
Kwota:70 915,57 PLN
Uwagi: dochód: 69246,85 PLN

Opis:
dieta radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej - przychód
Kwota:27 711,40 PLN
Uwagi: w tym opodatkowany przychód: 2512,10 PLN

Opis:
dieta członka komisji referendalnej
Kwota: 140,00 PLN

Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:19 784,60 PLN

Opis:
dieta poselska
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 193,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia Combi
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność wraz z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Robert Piotr Warwas
Data i miejsce urodzenia:
1976-08-13 Jaworzno
Zatrudnienie:Tauron Polska Energia SA, specjalista ds. administracyjnych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
III Filar PPE
Pełna kwota:32 091,05 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie w Tauron Polska Energia SA
Kwota:62 414,98 PLN
Uwagi: dochód: 61024,38 PLN

Opis:
dieta radnego Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
Kwota:25 172,10 PLN
Uwagi: dochód: 24059,60 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Fabia Combi
Rok produkcji:
2008
Uwagi: współwłasność z żoną

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-04

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.