facebook tweeter youtube

 
Adam Cyrański
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Cyrański
Data i miejsce urodzenia:
1960-03-29 Kielce
Zatrudnienie:
Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę), Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę), Główny specjalista ds. strategii

MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce (umowa o pracę), specjalista ds. strategii i rozwoju

TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o., Przewodniczący rad nadzorczych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 764 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
33 900 EUR

3 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
682,70 m2
Wartość domu:1 950 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia domu:
161 m2
Wartość domu:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
61,26 m2
Wartość:336 930 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,90 m2
Wartość:852 160 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,40 m2
Wartość:832 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
93,59 m2
Wartość:507 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
3,94 ha
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj:
łąki, nieużytki
Powierzchnia:
0,81 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,0102 ha
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
0,0234 ha
Wartość:28 621 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3590 m2, 30148 m2
Wartość:4 780 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
659,97 m2, 694 m2
Wartość:4 290 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1736 m2, 4877 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Powierzchnia działki:
0,1433 ha
Wartość:430 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia lokalu:
340 m2
Powierzchnia działki:
4740 m2
Wartość:1 900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
9065 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
25,83 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia działki:
11,81 ha
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. jawna
Przychód:19 038,62 PLN
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40 200 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
MT Biznes sp. z o.o.
Liczba udziałów:
823

Emitent udziałów:
MARITIMA sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Centrum Handlowe Żeliwna sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

Emitent udziałów:
Einhorn sp. z o.o.
Liczba udziałów:
100

Emitent udziałów:
Otmuchowskie Kopalnie Granitu sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa MAC SA
Liczba akcji:
25500000
Dochód:800 688,37 PLN

Emitent akcji:
TRAKT SA
Liczba akcji:
33628

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743 000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
TRAKT SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2004-09-28

Dochód:
Kwota:70 665 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grupa Edukacyjna SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
1998-05-28

Dochód:
Kwota:358 665 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2016-01-01

Dochód:
Kwota:178 665 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MT Biznes sp. z o. o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2014-06-26

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Akademia Liderów Świętokrzyskiego
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Od kiedy:
2019-08-06

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota:63 131,28 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" sp. z o.o.
Kwota:59 173,50 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje sp z o.o.
Kwota:58 665,00 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 667,16 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: za 2018 r.

Opis:
najem prywatny - dochód w 2018 r. - nie dotyczy (strata)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
540
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
530
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
740
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Mercedes
Model:
124C
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
BMW
Model:
730
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Jeep
Model:
Cherokee 4.0
Rok produkcji:
1988

Rodzaj:
samochód ciężarowy
Marka:
Star
Model:
266
Rok produkcji:
1983

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:15 658,93 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:649 441,23 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:640 131,89 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Podpis

Data:
2019-11-10

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Cyrański
Data i miejsce urodzenia:
1960-03-29 Kielce
Zatrudnienie:
Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę), Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę), Główny specjalista ds. strategii

MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce (umowa o pracę), specjalista ds. strategii i rozwoju

TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o., Przewodniczący rad nadzorczych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 260 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
33 900 EUR

3 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
682,70 m2
Wartość domu:1 950 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia domu:
161 m2
Wartość domu:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
97,40 m2
Wartość:535 700 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
61,26 m2
Wartość:336 930 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,90 m2
Wartość:852 160 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,40 m2
Wartość:832 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
93,59 m2
Wartość:507 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
3,94 ha
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj:
łąki, nieużytki
Powierzchnia:
0,81 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,0102 ha
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
0,0234 ha
Wartość:28 621 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3590 m2, 30148 m2
Wartość:4 780 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
659,97 m2, 694 m2
Wartość:4 290 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1736 m2, 4877 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Powierzchnia działki:
0,1433 ha
Wartość:430 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia lokalu:
340 m2
Powierzchnia działki:
4740 m2
Wartość:1 900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
9065 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
25,83 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia działki:
11,81 ha
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. jawna
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40 200 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
MT Biznes sp. z o.o.
Liczba udziałów:
823

Emitent udziałów:
MARITIMA sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Centrum Handlowe Żeliwna sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

Emitent udziałów:
Einhorn sp. z o.o.
Liczba udziałów:
100

Emitent udziałów:
Otmuchowskie Kopalnie Granitu sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa MAC SA
Liczba akcji:
25500000
Dochód:303 610,02 PLN

Emitent akcji:
TRAKT SA
Liczba akcji:
33628
Dochód:194 828,85 PLN

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743 000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
TRAKT SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2004-09-28

Dochód:
Kwota:47 110,00 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grupa Edukacyjna SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
1998-05-28

Dochód:
Kwota:209 221,25 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2016-01-01

Dochód:
Kwota:119 110,00 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MT Biznes sp. z o. o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2014-06-26

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota:42 087,52 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2019

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" sp. z o.o.
Kwota:39 482,00 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2019

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje sp z o.o.
Kwota:39 110,00 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2019

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 624,05 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2019

Opis:
najem prywatny - dochód w 2019 r. - nie dotyczy (strata)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
540
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
740
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
124C
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód ciężarowy
Marka:
Star
Model:
266
Rok produkcji:
1983

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:23 246,87 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:656 577,95 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:647 166,31 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Podpis

Data:
2019-08-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Cyrański
Data i miejsce urodzenia:
1960-03-29 Kielce
Zatrudnienie:
Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę), Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę), Główny specjalista ds. strategii

MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce (umowa o pracę), specjalista ds. strategii i rozwoju

TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o., Przewodniczący rad nadzorczych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 260 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
33 900 EUR

3 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
682,70 m2
Wartość domu:1 950 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia domu:
161 m2
Wartość domu:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
97,40 m2
Wartość:535 700 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
61,26 m2
Wartość:336 930 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,90 m2
Wartość:852 160 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,40 m2
Wartość:832 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
93,59 m2
Wartość:507 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
3,94 ha
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj:
łąki, nieużytki
Powierzchnia:
0,81 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,0102 ha
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
0,0234 ha
Wartość:28 621 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3590 m2, 30148 m2
Wartość:4 780 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
659,97 m2, 694 m2
Wartość:4 290 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1736 m2, 4877 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Powierzchnia działki:
0,1433 ha
Wartość:430 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia lokalu:
340 m2
Powierzchnia działki:
4740 m2
Wartość:1 900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
9065 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
25,83 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia działki:
11,81 ha
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. jawna
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40 200 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
MT Biznes sp. z o.o.
Liczba udziałów:
823

Emitent udziałów:
MARITIMA sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Centrum Handlowe Żeliwna sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

Emitent udziałów:
Einhorn sp. z o.o.
Liczba udziałów:
100

Emitent udziałów:
Otmuchowskie Kopalnie Granitu sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa MAC SA
Liczba akcji:
25500000
Dochód:303 610,02 PLN

Emitent akcji:
TRAKT SA
Liczba akcji:
33628
Dochód:194 828,85 PLN

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743 000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
TRAKT SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2004-09-28

Dochód:
Kwota:47 110,00 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grupa Edukacyjna SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
1998-05-28

Dochód:
Kwota:209 221,25 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2016-01-01

Dochód:
Kwota:119 110,00 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MT Biznes sp. z o. o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2014-06-26

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota:42 087,52 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2019

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" sp. z o.o.
Kwota:39 482,00 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2019

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje sp z o.o.
Kwota:39 110,00 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2019

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 624,05 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2019

Opis:
najem prywatny - dochód w 2019 r. - nie dotyczy (strata)

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
540
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
740
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
124C
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód ciężarowy
Marka:
Star
Model:
266
Rok produkcji:
1983

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:23 246,87 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:656 577,95 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:647 166,31 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Podpis

Data:
2019-08-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Cyrański
Data i miejsce urodzenia:
1960-03-29 Kielce
Zatrudnienie:
Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę), Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę), Główny specjalista ds. strategii

TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o., Przewodniczący rad nadzorczych

MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce (umowa o pracę), specjalista ds. strategii i rozwoju

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 108 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
9 000 EUR

3 000 USD

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
682,70 m2
Wartość domu:1 950 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia domu:
161 m2
Wartość domu:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
97,40 m2
Wartość:535 700 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
61,26 m2
Wartość:336 930 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
52 m2
Wartość:168 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,90 m2
Wartość:852 160 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,40 m2
Wartość:832 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
93,59 m2
Wartość:507 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
3,94 ha
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
łąki, nieużytki
Powierzchnia działki:
0,81 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
0,0234 ha
Wartość:28 621 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,0102 ha
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3590 m2, 30148 m2
Wartość:4 780 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
659,97 m2, 694 m2
Wartość:4 290 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1736 m2, 4877 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Powierzchnia działki:
0,1433 ha
Wartość:430 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia lokalu:
340 m2
Powierzchnia działki:
4740 m2
Wartość:1 900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
9065 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
25,83 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia działki:
11,81 ha
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. Jawna
Przychód:19 038,62 PLN
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40200 PLN

Nazwa:
Osiedle na Górnej sp. z o.o. sp. Komandytowa
Przychód:5 017,29 PLN
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 1 730 000 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
MT Biznes sp. z o.o.
Liczba udziałów:
823

Emitent udziałów:
MARITIMA sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Centrum Handlowe Żeliwna sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

Emitent udziałów:
Einhorn sp. z o.o.
Liczba udziałów:
100

Emitent udziałów:
Otmuchowskie Kopalnie Granitu sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Osiedle na Górnej sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa MAC SA
Liczba akcji:
25500000
Dochód:800 688,37 PLN

Emitent akcji:
TRAKT SA
Liczba akcji:
33628

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
TRAKT SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2004-09-28

Dochód:
Kwota:70 665 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grupa Edukacyjna SA
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
1998-05-28

Dochód:
Kwota:358 665 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2016-01-01

Dochód:
Kwota:178 665 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MT Biznes sp. z o. o.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2014-06-26

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota:63 131,28 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" sp. z o.o.
Kwota:59 173,50 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje sp z o.o.
Kwota:58 665 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: dochód w roku 2018

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 667,16 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
540
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
740
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
124C
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód ciężarowy
Marka:
Star
Model:
266
Rok produkcji:
1983

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:42 395,21 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:685 124,83 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:675 303,93 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
udzielenie pożyczki osobie prawnej (Einhorn sp. z o.o.) w wysokości 100000 PLN

Podpis

Data:
2019-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Cyrański
Data i miejsce urodzenia:
1960-03-29 Kielce
Zatrudnienie:
Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę), Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę), Główny specjalista ds. strategii

TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o., Przewodniczący rad nadzorczych

MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce (umowa o pracę), specjalista ds. strategii i rozwoju

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):996 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
7 500 EUR

3 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
papiery wartościowe - akcje
Pełna kwota:75 854,72 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
682,70 m2
Wartość domu:1 950 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia domu:
161 m2
Wartość domu:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
97,40 m2
Wartość:535 700 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
61,26 m2
Wartość:336 930 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
52 m2
Wartość:168 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,90 m2
Wartość:852 160 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,40 m2
Wartość:832 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
3,94 ha
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności
Uwagi: wartość brutto
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
łąki, nieużytki
Powierzchnia działki:
0,81 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1,0102 ha
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
3590 m2, 30148 m2
Wartość:2 250 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
659,97 m2, 694 m2
Wartość:4 290 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: druga podana powierzchnia dotyczy gruntów

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
1736 m2, 4877 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
działka
Powierzchnia działki:
0,1433 ha
Wartość:430 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia lokalu:
340 m2
Powierzchnia działki:
4740 m2
Wartość:1 900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota brutto

Powierzchnia działki:
9065 m2
Wartość:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
25,83 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia działki:
11,81 ha
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
0,0234 ha
Wartość:28 621 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. Jawna
Przychód:58 274,39 PLN
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40140 PLN

Nazwa:
Osiedle na Górnej sp. z o.o. Sp. Komandytowa
Przychód:1 730 000 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
MT Biznes Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
823

Emitent udziałów:
MARITIMA Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Centrum Handlowe Żeliwna Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

Emitent udziałów:
Einhorn Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
100

Emitent udziałów:
Otmuchowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Ekspektatywa - Osiedle na Górnej sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa Edukacyjna S.A.
Liczba akcji:
25500000
Dochód:748 336,81 PLN
Brutto / netto:brutto

Emitent akcji:
TRAKT S.A.
Liczba akcji:
33628

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
TRAKT S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2004-09-28

Dochód:
Kwota:72 000 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o.
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2016-01-01

Dochód:
Kwota:180 000 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MT Biznes Sp. z o. o.
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2014-06-26

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grupa MAC S.A.
Funkcje:
Od kiedy:
1998-05-28
Uwagi: Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dochód:
Kwota:360 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota:60 809,13 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2017

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" Sp. z o.o.
Kwota:53 575,18 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2017

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 896,45 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2017

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje Sp z o.o.
Kwota:46 707,48 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2017

Opis:
zasiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego
Kwota:27 814,84 PLN
Uwagi: w roku 2017

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
540
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
Mercedes
Model:
124C
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód ciężarowy
Marka:
Star
Model:
266
Rok produkcji:
1983

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
740
Rok produkcji:
2001

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
zobowiązanie do spłaty osobie fizycznej z tytułu podziału majątku wspólnego
Kwota pozostała do spłacenia:800 000 PLN
Uwagi: rozłożone na raty

Opis:
kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:71 169,61 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:717 510,51 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:727 945,15 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
udzielenie pożyczki osobie fizycznej w wysokości 110000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Cyrański
Data i miejsce urodzenia:
1960-03-29 Kielce
Zatrudnienie:
Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę), Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę), Główny specjalista ds. strategii

wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG

TRAKT S.A., Grupa MAC S.A., MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z.o.o., MT Biznes Sp z o.o., Przewodniczący rad nadzorczych

MAC Inwestycje Sp. z o.o. ul. Witosa 76 25-561 Kielce, specjalista ds. strategii i rozwoju

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):547 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 EUR

3 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
papiery wartościowe - akcje
Pełna kwota:70 880,64 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
682,70 m2
Wartość domu:1 950 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia domu:
161 m2
Wartość domu:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
97,40 m2
Wartość:535 700 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
61,26 m2
Wartość:336 930 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
81,46 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
71,90 m2
Wartość:145 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,90 m2
Wartość:852 160 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,40 m2
Wartość:832 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
3,94 ha
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności
Uwagi: wartość brutto
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
łąki, nieużytki
Powierzchnia działki:
0,81 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
2,0439 ha
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
3590 m2, 30148 m2
Wartość:2 250 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
659,97 m2, 694 m2
Wartość:4 290 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1736 m2, 4877 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
0,1433 ha
Wartość:430 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia lokalu:
340 m2
Powierzchnia działki:
4740 m2
Wartość:1 900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota brutto

Powierzchnia działki:
9065 m2
Wartość:270 000 m2
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
25,83 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia działki:
11,81 ha
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

III Uczestnictwo w spółce cywilnej lub...

Spółka cywilna lub osobowa spółka handlowa:
Nazwa:
Otmuchowski Kopalnie Granitu sp. z o.o. Sp. Jawna
Uwagi: wysokość wniesionych wkładów: 40140 PLN

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
MT Biznes Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
823

Emitent udziałów:
MARITIMA Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Centrum Handlowe Żeliwna Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

Emitent udziałów:
Einhorn Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
100

Emitent udziałów:
Otmuchowskie Kopalnie Granitu Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa Edukacyjna S.A.
Liczba akcji:
25500000
Dochód:1 102 350,59 PLN
Brutto / netto:brutto

Emitent akcji:
TRAKT S.A.
Liczba akcji:
33628

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Dnia 14.11.2011r. kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
"Otmuchowskie kopalnie granitu" Adam Cyrański
Przedmiot działalności:
wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:3 511 104,45 PLN
Dochód:2 593 997,10 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
TRAKT S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2004-09-28

Dochód:
Kwota:66 084,36 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MAC Konsultanci Oświatowi Sp. z o.o.
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2016-01-01

Dochód:
Kwota:178 776,25 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MT Biznes Sp. z o. o.
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2014-06-26

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grupa MAC S.A.
Funkcje:
Od kiedy:
1998-05-28
Uwagi: Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dochód:
Kwota:358 665 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota:63 131,28 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2016

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" Sp. z o.o.
Kwota:59 130 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2016

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN
Uwagi: w roku 2016

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w MAC Inwestycje Sp z o.o.
Kwota:72 221,25 PLN
Uwagi: w roku 2016

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
530
Rok produkcji:
2001

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
540
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
mercedes
Model:
124C
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód ciężarowy
Marka:
Star
Model:
266
Rok produkcji:
1983

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
zobowiązanie do spłaty osobie fizycznej z tytułu podziału majątku wspólnego
Kwota pozostała do spłacenia:1 800 000 PLN
Uwagi: rozłożone na raty

Opis:
Kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:105 703,99 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:735 096,56 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:745 786,95 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Podpis

Data:
2017-04-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Cyrański
Data i miejsce urodzenia:
1960-03-29 Kielce
Zatrudnienie:
Trakt S.A., Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów (umowa o pracę), Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Wydawnictwo "JUKA-91" Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa (umowa o pracę), Główny specjalista ds. strategii

wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEIDG

TRAKT S.A., Grupa Edukacyjna S.A., MT Biznes Sp. z o.o., Przewodniczący rad nadzorczych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):317 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 EUR

3 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
papiery wartościowe - akcje
Pełna kwota:59 222,64 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
682,70 m2
Wartość domu:1 950 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia domu:
161 m2
Wartość domu:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63,96 m2
Wartość:351 780 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
97,40 m2
Wartość:535 700 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
61,26 m2
Wartość:336 930 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
81,46 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
71,90 m2
Wartość:145 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,90 m2
Wartość:852 160 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,40 m2
Wartość:832 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
3,94 ha
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności
Uwagi: wartość brutto
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
łąki, nieużytki
Powierzchnia działki:
0,81 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
2,0439 ha
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
3590 m2, 30148 m2
Wartość:2 250 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
659,97 m2, 694 m2
Wartość:4 290 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1736 m2, 4877 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
0,1433 ha
Wartość:430 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Wartość:600 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Powierzchnia działki:
4740 m2
Wartość:1 900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota brutto

Powierzchnia działki:
9065 m2
Wartość:270 000 m2
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
25,83 ha
Wartość:1 500 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia działki:
11,81 ha
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
MT Biznes Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
823

Emitent udziałów:
MARITIMA Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Centrum Handlowe Żeliwna Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

Emitent udziałów:
Einhorn Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
100

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa Edukacyjna S.A.
Liczba akcji:
25500000
Dochód:1 756 947,13 PLN
Brutto / netto:brutto

Emitent akcji:
TRAKT S.A.
Liczba akcji:
33578

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Dnia 14.11.2011 kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
"Otmuchowskie kopalnie granitu" Adam Cyrański
Przedmiot działalności:
wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:248 162,64 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
TRAKT S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2004-09-28

Dochód:
Kwota:57 108,20 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Grupa Edukacyjna S.A.
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
1998-05-28

Dochód:
Kwota:358 665 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MT Biznes Sp. z o. o.
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2014-06-26

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w Trakt S.A.
Kwota:121 431,27 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2015

Opis:
zatrudnienie na umowę o pracę w wydawnictwie "JUKA-91" Sp. z o.o.
Kwota:255 639 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w roku 2015

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w roku 2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
citroen
Model:
berlingo
Rok produkcji:
2010

Rodzaj:
samochód
Marka:
citroen
Model:
c3
Rok produkcji:
2011

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
540
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
samochód
Marka:
mercedes
Model:
124C
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód ciężarowy
Marka:
star
Model:
266
Rok produkcji:
1983

Rodzaj:
ładowarka kołowa
Marka:
liebherr
Model:
L580 2+2
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
ładowarka kołowa
Marka:
liebherr
Model:
L586 2+2
Rok produkcji:
2008
Wartość:460 000 PLN

Rodzaj:
koparka gąsiennicowa
Marka:
liebherr
Model:
r954c hd-976 litronic
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
mobilna kruszarka stożkowa z przesiewaczem
Marka:
Nordberg
Model:
lokotrack lt300 GPB
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
mobilna kruszarka szczękowa
Marka:
Nordberg
Model:
lokotrack lt125 GPB
Rok produkcji:
2008

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
zobowiązanie do spłaty osobie fizycznej z tytułu podziału majątku wspólnego
Kwota pozostała do spłacenia:3 500 000 PLN
Uwagi: rozłożone na raty

Opis:
Kredyt w PKO BP w związku z kupnem nieruchomości
Kwota pozostała do spłacenia:138 943,59 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w RCB S.A. w Warszawie w związku z kupnem lokalu
Kwota pozostała do spłacenia:288 879,99 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:314 399,80 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt w BGŻ BNP Paribas w związku z kupnem lokalu
Cała kwota:305 264,56 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Podpis

Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Cyrański
Data i miejsce urodzenia:
1960-03-29 Kielce
Zatrudnienie:
Trakt S.A., Główny specjalista ds. inwestycji i rozwoju

Wydawnictwo JUKA-91 Sp. z o.o., Główny specjalista ds. strategii

wykonujący działalność gospodarczą na podstawie wpisu w CEDIG

TRAKT S.A., Grupa Edukacyjna S.A., MT Biznes Sp. z o.o., Przewodniczący rad nadzorczych

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):348 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
5 000 EUR

3 000 USD
Papiery wartościowe:
Nazwa:
papiery wartościowe - akcje
Pełna kwota:60 466,16 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
682,70 m2
Wartość domu:1 950 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia domu:
161 m2
Wartość domu:50 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
63,96 m2
Wartość:351 780 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
97,40 m2
Wartość:535 700 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
61,26 m2
Wartość:336 930 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
81,46 m2
Wartość:650 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
71,90 m2
Wartość:145 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Powierzchnia:
103,90 m2
Wartość:852 160 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: umowa deweloperska

Powierzchnia:
103,40 m2
Wartość:832 000 PLN
Tytuł prawny:
umowa deweloperska
Uwagi: wartość brutto
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
grunty rolne
Powierzchnia:
3,94 ha
Wartość:12 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności
Uwagi: wartość brutto
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
łąki, nieużytki
Powierzchnia działki:
0,81 ha
Wartość:80 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: wartość brutto

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
2,0439 ha
Wartość:2 500 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
3590 m2, 30148 m2
Wartość:2 250 000 PLN
Tytuł prawny:
1/4 własności

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
659 m2, 694 m2
Wartość:4 290 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Rodzaj:
grunty
Powierzchnia działki:
1736 m2, 4877 m2
Wartość:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
0,1433 ha
Wartość:430 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Wartość:600 000 PLN

Powierzchnia lokalu:
561 m2
Powierzchnia działki:
4740 m2
Wartość:1 900 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
Uwagi: kwota brutto

Powierzchnia działki:
9065 m2
Wartość:270 000 m2
Tytuł prawny:
własność

Powierzchnia działki:
25,83 ha
Wartość:1 500 000
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

Powierzchnia działki:
11,81 ha
Wartość:450 000 PLN
Tytuł prawny:
użytkowanie wieczyste

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
MT Biznes Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
823

Emitent udziałów:
MARiTIMA Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
99

Emitent udziałów:
Centrum Handlowe Żeliwna Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
50

Emitent udziałów:
Einhorn Sp. z o.o.
Liczba udziałów:
100

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
Grupa Edukacyjna S.A.
Liczba akcji:
25500000

Emitent akcji:
TRAKT S.A.
Liczba akcji:
33578

VI Mienie nabyte od skarbu państwa, ...

Opis:
Dnia 14.11.2011 kupiłem od Skarbu Państwa 7430 udziałów, co stanowiło 12,08% w kapitale zakładowym Świętokrzyskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o. (obecnie TRAKT S.A.) o łącznej wartości nominalnej 743000 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
"Otmuchowskie kopalnie granitu" Adam Cyrański
Przedmiot działalności:
wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osobiście
Przychód:282 089,18
Uwagi: przychód i dochód łącznie

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
TRAKT S.A.
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
1998-05-28

Dochód:
Kwota:358 665 PLN
Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
MT Biznes Sp. z o.o.
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Od kiedy:
2014-06-26

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
zatrudnienie Trakt S.A.
Kwota:5 400 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: miesięcznie

Opis:
zatrudnienie JUKA-91 Sp. z o.o.
Kwota:5 000 PLN
Uwagi: miesięcznie

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
citroen
Model:
berlingo
Rok produkcji:
2010
Wartość:23 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
citroen
Model:
c3
Rok produkcji:
2011
Wartość:23 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
540
Rok produkcji:
2002
Wartość:19 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
mercedes
Model:
124C
Rok produkcji:
1993
Wartość:20 000 PLN

Rodzaj:
samochód ciężarowy
Marka:
star
Model:
266
Rok produkcji:
1983
Wartość:19 000 PLN

Rodzaj:
ładowarka kołowa
Marka:
liebherr
Model:
L580 2+2
Rok produkcji:
2008
Wartość:375 000 PLN

Rodzaj:
ładowarka kołowa
Marka:
liebherr
Model:
L586 2+2
Rok produkcji:
2008
Wartość:460 000 PLN

Rodzaj:
koparka gąsiennicowa
Marka:
liebherr
Model:
r954c hd-976 litronic
Rok produkcji:
2008
Wartość:480 000 PLN

Rodzaj:
mobilna kruszarka stożkowa z przesiewaczem
Marka:
Nordberg
Model:
lokotrack lt300 GPB
Rok produkcji:
2008
Wartość:1 390 000 PLN

Rodzaj:
mobilna kruszarka szczękowa
Marka:
Nordberg
Model:
lokotrack lt125 GPB
Rok produkcji:
2008
Wartość:1 430 000 PLN
Inne mienie:
Uwagi ogólne:
wartości brutto

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
zobowiązanie do spłaty Marioli Cyrańskiej z tytułu podziału majątku wspólnego
Kwota pozostała do spłacenia:3 500 000 PLN
Uwagi: rozłożone na raty

Opis:
kredyt PKO BP (kupno nieruchomości)
Kwota pozostała do spłacenia:141 743,03 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt RCB S.A. (kupno lokalu)
Kwota pozostała do spłacenia:296 830,86 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt BGŻ BNP (kupno lokalu)
Cała kwota:320 428,27 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Opis:
kredyt BGŻ BNP Paribas ((kupno lokalu)
Cała kwota:311 117,85 PLN
Uwagi: płatny w ratach

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.