facebook tweeter youtube

 
Bogdan Latosiński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

Ta osoba nie pełni aktualnie wybieralnej funkcji publicznej. Funkcje pełnione w przeszłości:

poseł do Sejmu 8. kadencji

Kwestionariusz — Półmetek Sejmu VIII kadencji 2017
Data wypełnienia: 03.11.2017
Kategorie tematyczne pytań
A. Podsumowanie VIII kadencji Sejmu

A.1. Prosimy wymienić i zwięźle opisać trzy największe sukcesy w Pani / Pana pracy jako posła w Sejmie VIII kadencji:
1.
Nowelizacja ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z powodów politycznych. Nowelizacja zakłada między innymi, że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali 400 zł miesięcznie. Byłem posłem - sprawozdawcą tego projektu. W tej sprawie byłem aktywny również na płaszczyźnie lokalnej. Do kieleckiej Rady Miasta złożyłem wniosek dotyczący wprowadzenia w Kielcach darmowej komunikacji miejskiej dla osób represjonowanych w czasach komunizmu.
2.
Praca w Komisji Petycji, gdzie wspólnie z posłami z innych ugrupowań pracujemy nad petycjami skierowanymi do nas przez obywateli. Przez dwa lata udało nam się skierować wiele dezyderatów do rządu. Niektóre z nich weszły w życie w postaci konkretnych ustaw i nowelizacji np. Nowelizacja ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z powodów politycznych.
3.
Interpelacja do Pani Premier Beaty Szydło dotycząca rozważenia możliwości unieważnienia dekretu carskiego z 1869 roku i przywrócenia w formie rozporządzenia Rady Ministrów praw miejskich tym miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Interpelacja ta zwróciła uwagę na problem z którym boryka się wiele mniejszych miejscowości. Sprawa była opisywana w mediach elektronicznych i papierowych.

A.2. Sejm VIII kadencji przyjął 393 ustawy. Które ustawy uchwalone przez Sejm VIII kadencji są Pani/ Pana zdaniem najważniejsze? Prosimy wskazać maksymalnie trzy ustawy.
1.
1.Ustawa zakładająca obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
2.
Program Rodzina 500 Plus.
3.
Pakiet ustaw i nowelizacji uszczelniających prawo pracy: ustawa o minimalnej stawce godzinowej dla umów zlecenie i w ramach samozatrudnienia, zwiększenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy w ramach nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, nowelizacja kodeksu pracy zakładająca walkę z tzw. syndromem pierwszej dniówki, ustawa o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

A.3. Jakie plany na działalność poselską ma Pani/ Pan na kolejne dwa lata kadencji Sejmu? Prosimy wymienić trzy konkretne propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem.
1.
Działania mające na celu nowelizację ustawy o transporcie publicznym, która umożliwi walkę z wykluczeniem komunikacyjnym, szczególnie w mniejszych miejscowościach oraz wsiach, gdzie obywatele są często pozbawieni dostępu do jakiejkolwiek komunikacji miejskiej. Nowe prawo miałoby na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji w transporcie publicznym polegających na urynkowieniu i likwidowaniu nierentownych połączeń komunikacyjnych
2.
Wdrożenie nowych przepisów, które ograniczą reklamowanie się samorządowców za publiczne pieniądze. Jest to ponadpartyjna inicjatywa posłów z Komisji Petycji, której jestem członkiem. Zgodnie z postulowanymi zmianami, samorządy w dalszym ciągu będą mogłyby promować swoją działalność, jednak bez pokazywania konkretnych nazwisk i sylwetek. Politycy również zachowaliby prawo do reklamowania samego siebie na billboardach, ale tylko w trakcie kampanii wyborczej oraz pod warunkiem, że materiały zostaną sfinansowane przez zarejestrowany komitet wyborczy. W tej sprawie Komisja Petycji już wysłała dezyderat do Rządu. Jestem sprawozdawcą tego projektu
3.
Działania mające na celu zmianę niekorzystnych dla pracowników przepisów w polskim prawie, luk prawnych umożliwiających wydawanie przez sądy niekorzystnych dla pracowników wyroków. Od jakiegoś czasu w trakcie obrad Komisji Petycji postuluję zmianę niekorzystnego dla kierowców przepisu o indywidualnym czasie pracy kierowców, który został wprowadzony w 2012 roku. Przepisy wpływają źle na warunki pracy kierowców, które z kolei mają przełożenie na bezpieczeństwo pasażerów. Ponadto w najbliższym czasie wystosuję do Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej interpelację w sprawie niekorzystnych dla pracowników wyroków sądowych, które pozwalają pracodawcom na niesporządzanie wykazu pracowników pracujących w warunkach szczególnych, co z kolei zwalnia ZUS z wszczynania kontroli i ma negatywne przełożenie na wysokość świadczenia emerytalnego.

A.4. Czy przygotowała Pani/ przygotował Pan podsumowanie swojej dwuletniej pracy w Sejmie? (np. sprawozdanie, raport, spotkanie z wyborcami, itp.)
  Tak
Nie

Kwestionariusz — Pytanie MamPrawoWiedziec.pl — głosowanie nad ustawą budżetową na 2017 r. 2016
Data wypełnienia: 20.12.2016
Kategorie tematyczne pytań
A. Głosowanie nad ustawą budżetową na rok 2017

A.1. Czy podczas 33. posiedzenia Sejmu wzięła Pani udział/ wziął Pan udział w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (głosowanie nr 18., link do procesu legislacyjnego), które odbyło się 16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej Sejmu?
Tak
  Nie

A.2. Jaki głos oddała Pani/ oddał Pan w głosowaniu nad całością projektu ustawy budżetowej na 2017 r. (33. posiedzenie Sejmu, głosowanie nr 18)?
Za
  Przeciw
  Wstrzymanie od głosu
  Nie oddanie głosu

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.