facebook tweeter youtube

 
Joanna Michalewicz

Kwestionariusz — Parlament 2015
Data wypełnienia: 09.10.2015

Wypełnij kwestionariusz i sprawdź, kto ma poglądy podobne do Twoich.

Kategorie tematyczne pytań
A. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

A.1. INFORMACJE PODSTAWOWE
Imię (imiona):
Joanna
Nazwisko:
Michalewicz
Data urodzenia:
20.01.1990
Miejsce urodzenia:
Giżycko
Ostatnio wykonywany zawód:
prowadzenie szkoleń BHP

A.2. Kandydatka/ Kandydat na funkcję:
Posłanka na Sejm RP/ Poseł na Sejm RP
  Senator RP

A.3. Okręg wyborczy:
35 Olsztyn

A.4. Komitet wyborczy
Komitet Wyborczy KORWiN

A.5. Numer na liście
2

A.6. Wykształcenie
  Podstawowe
  Gimnazjalne
  Zasadnicze zawodowe
  Średnie
Wyższe licencjackie/ inżynierskie
  Wyższe magisterskie

A.7. Dodatkowe informacje o wykształceniu  (np. nazwa szkoły, kierunek wykształcenia, specjalizacja, stopnie naukowe, itp.)
studia podyplomowe- st. insp. ds. BHP licencjat- dziennikarstwo i komunikacja społeczna, UWM Olsztyn Szkolenie „Metodyka prowadzenia szkoleń w dziedzinie BHP" Kurs „Nowoczesna obsługa biura i sekretariatu"

A.8. DANE KONTAKTOWE:
E-mail do kontaktu z wyborcami
asiamichalewicz1@wp.pl
Strona internetowa
https://www.facebook.com/Joanna-Michalewicz-1664098007138505/timeline/

B. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

B.1. Prosimy o zamieszczenie krótkiego życiorysu oraz opisanie Pani/ Pana aktywności zawodowej, politycznej i społecznej (np. wymienienie krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw i instytucji, z którymi była Pani związana/ był Pan związany, opisanie działalności w organizacjach pozarządowych, związkach zawodowych, przynależności do partii i ugrupowań politycznych).
Jestem radną Rady Miejskiej w Giżycku. Prowadzę szkolenia BHP. Jestem sekretarzem oddziału partii KORWiN w Giżycku. Jako prowadzący stronę stowarzyszenia Aktywne Giżycko zachęcamy mieszkańców naszego miasta do bycia aktywnym, realizacji różnych pomysłów, organizujemy, zawody, turnieje, pomagamy również przy realizacji innych imprez. Jako radna staram się pomagać jak tylko mogę przy tworzeniu lepszej przyszłości w naszym mieście. Celami AKTYWNEGO GIŻYCKA są: 1)aktywne działanie na rzecz zwiększenia udziału mieszkańców powiatu giżyckiego w życiu publicznym i kulturalnym; 2)aktywna promocja i przyczynianie się do rozwoju powiatu giżyckiego; 3)aktywna pomoc w zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji umożliwiających mieszkańcom powiatu giżyckiego pełnienie funkcji społecznych i zawodowych; 4)inspirowanie mieszkańców powiatu giżyckiego do podejmowania aktywnej działalności gospodarczej; 5)ułatwianie kontaktów z instytucjami użyteczności publicznej i organizacjami pozarządowymi; 6)aktywna promocja kultury, w szczególności tworzonej przez artystów powiatu giżyckiego; 7)działania na rzecz rozwiązywania problemów mieszkańców; 8)aktywne propagowanie idei samorządności i więzi społecznych wśród mieszkańców powiatu giżyckiego; 9)aktywna promocja ekologii i ochrony środowiska; 10)aktywna promocja kultury fizycznej, sportu i turystyki obszaru Krainy Wielkich Jezior Mazurskich; 11)aktywne działania na rzecz promocji i rozwój lokalnej infrastruktury; 12)działania na rzecz poszerzenia świadomości i potrzeby troskę o wspólne mienie mieszkańców powiatu giżyckiego; 13)aktywne działanie na rzecz zwiększenia tożsamości historycznej regionu; 14)angażowanie Giżycczan zamieszkałych poza powiatem giżyckim do promocji i aktywizacji życia miasta; 15)pomoc materialna szczególnie potrzebującym mieszkańcom powiatu giżyckiego.

B.2. Poniżej wymieniliśmy wybieralne funkcje publiczne. Prosimy o wskazanie funkcji publicznych, które Pani/Pana dotyczą. Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  W przeszłości pełniłam/ pełniłem tę funkcję. Obecnie pełnię tę funkcję. Nie pełniłam/ nie pełniłem tej funkcji w przeszłości.
A. Wójt/ burmistrz/ prezydent miasta      
B. Radny rady gminy   tak  
C. Radny rady powiatu      
D. Radny sejmiku wojewódzkiego      
E. Poseł na Sejm RP      
F. Senator RP      
G. Poseł do Parlamentu Europejskiego      

B.3. Dlaczego, pomimo pełnienia tej funkcji, zdecydowała się Pani/ zdecydował się Pan kandydować do Parlamentu?
Dlaczego kandyduję? Mieszkam w Polsce od urodzenia, widzę i odczuwam sytuację w niej panującą. Małym odzwierciedleniem sytuacji politycznej jest również miasto, gdzie na co dzień mieszkańcy borykają się z trudnościami i ograniczeniami. Dlatego w swoim mieście kandydowałam na radną tak, aby nie stać z założonymi rękami i narzekać, a wziąć sprawy w swoje ręce i jak tylko mogę- działać. Po wygranych wyborach aktywnie organizuję i wspieram inicjatywy społeczne, a moim celem jest ułatwienie życia mieszkańcom poprzez zmniejszenie biurokracji, obniżenie podatków tak, aby odciążyć mieszkańców i również nie przeszkadzać przedsiębiorcom i inwestorom w realizowaniu swoich pomysłów. Miasto jest bogate, gdy dobrze sytuowani są jego mieszkańcy, to samo dotyczy państwa. Moim priorytetem jest, aby zmieniać nasze otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne. Największym moim marzeniem jest, aby mieć swoją rodzinę i przyjaciół blisko siebie. Wielu moich znajomych, a także członków rodziny, wyjeżdża za granicę, aby godnie zarabiać, żyć. Pozostaje tylko frustracja i żal, kiedy jest nam ciężko pogodzić się z bezsilnością, gdy tak się dzieje. Chcemy być razem, ale tutaj, bo tu jest nasz kraj. Choć w Polsce jest niesamowity potencjał na rozwój gospodarki, aktualny rząd nie potrafi zapewnić naszym obywatelom warunków do rozwoju w kraju. (Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie- dlaczego rząd działa w taki sposób? Są to działania wbrew logice i dobru kraju. Nie możemy pozwalać na takie zachowania rządu). A wystarczy tak niewiele, aby zmienić system, te błędne koło, które niszczy podatkami i biurokracją polskich przedsiębiorców od środka, kraj, o który walczyli nasi dziadkowie. Nie chcemy od państwa czy ‘wielkodusznej’ Unii Europejskiej ‘darowizn’ w postaci ochłapów naszych zabranych pieniędzy, bo to są nasze ciężko zarobione pieniądze. Chcemy, aby nam ich nie odbierali, a wtedy sami sobie doskonale damy radę. Ludzie rozkładają ręce z niemocy, braku wiary i nadziei w to, że może być lepiej. Idą głosować na dotychczasowe partie lub wcale. Niestety to nie jest rozwiązaniem. Możemy nie interesować się polityką. Niestety ona interesuje się nami. W codziennym życiu mamy do czynienia z opłatami, pracą, zarobkami, podatkami, przymusowym ZUS-em. Na każdym kroku dopada nas biurokracja i tracimy chęć do rozwijania skrzydeł. Mniejsze podatki, opłaty są możliwe, są realne- spójrzmy na inne państwa, do których wyjeżdżają nasi rodacy. Nie dajmy się, powiedzmy stop! Głosujmy za naszą wolnością, własnością i sprawiedliwością. Stwórzmy dla swoich dzieci i siebie Polskę, którą kochamy i możemy w niej żyć na zasłużonym poziomie. Joanna Michalewicz

B.4. W pracy parlamentarzysty przydatna jest umiejętność komunikowania się w języku obcym, np. podczas udziału w pracach grup bilateralnych czy reprezentowania Polski za granicą.  W jakich językach obcych potrafi się Pani/ Pan swobodnie porozumiewać? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
Język angielski
  Język francuski
  Język niemiecki
  Język hiszpański
  Język rosyjski

B.5. Zainteresowania/ hobby
siatkówka, tenis, muzyka, publicystyka, rysunek, wizaż

C. Doświadczenie, motywy kandydowania, ocena poprzedniej kadencji, plany

C.1. Jakie główne cele zamierza Pani/ Pan osiągnąć jako posłanka/ poseł lub jako senator?
Jako poseł będę walczyć o: - przywrócenie wielu emerytalnego -likwidację przymusu ubezpieczeń -przywrócenie władzy rodzicielskiej (rodzice decydują kiedy i do jakiej szkoły pójdą ich dzieci, co będą jadły i czy będą szczepione) -niższe podatki - obniżka VAT i akcyzy -uproszczenie procedur prawnych (prawo powinno być rozumiane przez wszystkich ludzi) -zmniejszenie biurokracji

C.2. Jakie najważniejsze działania podejmie Pani/ Pan na rzecz mieszkańców Pani/ Pana okręgu wyborczego?
Po wygranych wyborach nadal aktywnie będę organizowała i wspierała inicjatywy społeczne, a moim celem będzie ułatwienie życia poprzez zmniejszenie biurokracji, obniżenie podatków tak, aby odciążyć mieszkańców i również nie przeszkadzać przedsiębiorcom i inwestorom w realizowaniu swoich pomysłów.

C.3. W pracy posłowie i senatorowie mogą korzystać ze wsparcia ekspertów (m.in. angażowanych w ramach budżetu na biuro poselskie, przez Biuro Analiz Sejmowych lub powoływanych w komisjach). Prosimy o podanie: w jakich dziedzinach i z jakimi ekspertami zamierza Pani/ Pan współpracować?
Ze wszystkimi, niezbędnymi, których będę potrzebowała do doradztwa w ważnych dla państwa decyzji.

C.4. Jakie są według Pani/ Pana największe dokonania parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Nie wyjechało 4 mln ludzi

C.5. Jakie są według Pani/ Pana największe niepowodzenia parlamentu mijającej kadencji? Prosimy wskazać maksymalnie trzy kwestie.
1.
Wyjechało 2 mln ludzi
2.
Wzrost zadłużenia publicznego
3.
6latki do szkoły

Pytania tematyczne

D.1. Dziękujemy za wypełnienie pierwszej części kwestionariusza, dzięki której wyborcy będą mogli lepiej Panią/ Pana poznać. Druga część składa się z pytań tematycznych dotyczących różnych polityk, którymi zajmuje się parlament.    Nie trzeba odpowiadać na wszystkie pytania, a w profilu kandydatki/ kandydata wyświetlać się będą jedynie te, w których zaznaczy Pani/Pan jakąkolwiek odpowiedź.   Poniżej znajduje się lista domyślnie zaznaczonych tematów, których dotyczą pytania. Prosimy o pozostawienie zaznaczonych tych tematów, w których chciałby się Pani/ chciałby się Pan wypowiedzieć. Po wybraniu tematów wyświetlą się pytania do nich przypisane.   Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi pytaniami.    
  sprawy ustrojowe
prawa i wolności obywatelskie
  budżet
  podatki
  polityka społeczna
  rynek pracy
  zdrowie
  energetyka
  bezpieczeństwo
  gospodarka
  rolnictwo
  cyfryzacja
  polityka zagraniczna i migracje
  sprawy europejskie
  samorząd i rozwój regionalny
  nauka
  edukacja
  kultura

D.2.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami dotyczącymi zasad działania partii politycznych? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie
Należy odstąpić od zasady finansowania partii politycznych z budżetu państwa na rzecz finansowania partii poprzez dobrowolne wpłaty obywateli. tak    
Należy wprowadzić możliwość odpisania części podatku na wybraną partię polityczną, jak w przypadku organizacji pożytku publicznego.   tak  
Należy określić jaką część subwencji partie powinny wydawać na cele merytoryczne.   tak  
Należy zwiększyć kompetencje oraz budżet organów kontrolujących finanse partii.   tak  
Należy obniżyć próg głosów otrzymywanych w wyborach parlamentarnych uprawniający partię do otrzymania subwencji na swoją działalność poniżej obecnie obowiązujących 3 proc.   tak  
Listy wyborcze partii politycznych powinny być układane w drodze prawyborów regulowanych ustawą.   tak  
Partie polityczne powinny na bieżąco w internecie publikować informacje o gromadzonych środkach finansowych i ponoszonych wydatkach.   tak  

D.3. Miejsce na ewentualne rozszerzenie, uzasadnienie lub skomentowanie odpowiedzi na powyższe pytanie.
Partie polityczne nie powinny być finansowane z naszych podatków!!!

D.4.   Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy obniżyć liczbę podpisów wymaganych pod wnioskiem o referendum lokalne (obecnie przeprowadza się je na wniosek 10 proc. wyborców gminy lub powiatu i 5 proc. wyborców województwa). tak    
Należy zlikwidować powiaty.   tak  
Należy zagwarantować prawo inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. tak    
Należy zagwarantować ustawą, by decyzje, które podejmują mieszkańcy w ramach budżetu partycypacyjnego były wiążące dla samorządu. tak    
Należy wprowadzić obowiązkowy budżet partycypacyjny w każdej gminie. tak    

D.5.   Która z poniższych opinii na temat gromadzenia i przetwarzania danych o zdrowiu obywateli jest bliższa Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.

A. Informacje na temat zdrowia obywateli to dane wrażliwe. Ich gromadzenie i analizę należy ograniczyć do minimum, dbając przede wszystkim o prywatność pacjentów.
B. Gromadzenie i analiza bieżących informacji o stanie zdrowia obywateli pomagają lepiej planować świadczenie usług zdrowotnych. Należy je zbierać i analizować pomimo zagrożenia prywatności pacjentów.

Zdecydowanie A Raczej A takRaczej B Zdecydowanie B Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.6.   Które z poniższych stwierdzeń na temat legalizacji marihuany jest najbliższe Pani/ Pana poglądom? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Marihuana jest szkodliwa i nie powinna być legalizowana.
  Stosowanie marihuany należy zalegalizować wyłącznie w celach leczniczych.
Należy zalegalizować dostęp do marihuany.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.7.   Która opinia na temat żywności modyfikowanej genetycznie jest najbliższa Pani/ Pana poglądom: Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
Uprawa i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być całkowicie zakazana.
  Uprawa roślin GMO powinna być zakazana, natomiast dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona, a produkty modyfikowane genetycznie powinny być oznakowane.
  Zarówno uprawa roślin GMO jak i dystrybucja żywności modyfikowanej genetycznie (GMO) powinna być dozwolona.
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.8.   Czy Pani/ Pana zdaniem służby mundurowe i specjalne powinny mieć dostęp do danych telekomunikacyjnych (czas, rodzaj, miejsce połączeń itp.) obywateli? Prosimy wybrać jedną odpowiedź.
  Nie, w żadnym wypadku
Tak, ale jedynie na podstawie zgody sądu
  Tak, z wyrywkową kontrolą sądu
  Tak, zawsze, gdy uznają to za potrzebne
  Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.

D.9.   Komisja Europejska pracuje nad umowami dotyczącymi handlu i inwestycji z Kanadą (w skrócie ang. CETA) i Stanami Zjednoczonymi (w skrócie ang. TTIP). Celem umów jest zwiększenie wymiany handlowej oraz wzajemnych inwestycji poprzez redukcję ceł i tzw. barier pozataryfowych, czyli przepisów ograniczających przepływ towarów i usług. Treść porozumień wzbudza jednak obawy społeczne m.in. o obniżenie standardów ochrony konsumentów, środowiskowych, demokracji czy praw człowieka. Czy zgadza się Pani/ Pan z wymienionymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Polska powinna ratyfikować umowy handlowe CETA i TTIP. tak    
Negocjacje umów międzynarodowych (w tym umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi) powinny być jawne. tak    
Umowa z USA powinna zawierać system rozstrzygania sporów między państwami a zagranicznymi inwestorami (ang. ISDS). tak    

D.10.   Czy zgadza się Pani/ Pan z poniższymi stwierdzeniami? Prosimy wybrać wszystkie odpowiedzi, które pasują.
  Tak Nie Nie mam zdecydowanej opinii w tej sprawie.
Należy zlikwidować gimnazja i przywrócić dwustopniowy system oświaty (szkoła podstawowa i szkoła średnia).   tak  
Wydatki z budżetu państwa na oświatę powinny być większe niż obecnie (subwencja oświatowa w 2015 r. była planowana na ok. 40 mld zł).   tak  
Należy znieść Kartę Nauczyciela i zatrudniać nauczycieli na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. tak    
Nauczyciele powinni rozliczać się z 40 godzinnego tygodnia pracy (obecnie nauczyciel rozlicza się z prowadzenia 18 lekcji, pozostały może poświęcić na przygotowanie, sprawdzanie prac, doszkalanie, itp.). tak    
Dzieci powinny zaczynać edukację szkolną w wieku 6 lat.   tak  
Rodzice powinni decydować czy dziecko rozpocznie naukę w wieku 6 czy 7 lat. tak    

Zgodność z pozostałymi kandydatami
Najbardziej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Jacek Wilk Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”874%
Monika Rosa Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru771%
Magdalena Błeńska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”869%
Józef Brynkus Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”568%
Paweł Skutecki Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”866%
Anna Siarkowska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”565%
Kinga Gajewska Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP863%
Adam Szłapka Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru862%
Joanna Fabisiak Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP658%
Zbigniew Gryglas Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru858%
Najmniej zgodni
Imię i nazwisko
Komitet
Liczba wspólnych pytań
Zgodność
Elżbieta Borowska Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”714%
Robert Tyszkiewicz Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP522%
Joanna Scheuring-Wielgus Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru622%
Joanna Lichocka Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość827%
Paweł Szramka Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”530%
Anna Paluch Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość835%
Szymon Szynkowski Vel Sęk Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość835%
Kornelia Wróblewska Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru836%
Jerzy Meysztowicz Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru839%
Agnieszka Ścigaj Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz'15”839%
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.