facebook tweeter youtube

 
Anna Wasilewska
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Wasilewska
Nazwisko panieńskie:
Kasprzyk
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-10 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):42 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 640 USD

1 050 EUR

76 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe - współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka (użytki zielone)
Powierzchnia działki:
45 a
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Piłka Siatkowa AZS - UWM Spółka Akcyjna Olsztyn Kortowo, ul. Oczapowskiego
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-05-05
Uwagi: praca społeczna nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie
Kwota:110 564,17 PLN
Uwagi: za rok 2018

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29978,89 PLN opodatkowana: 0,00 PLN za rok 2018

Opis:
emerytura
Kwota:39 487,82 PLN
Uwagi: za rok 2018

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Citi
Rok produkcji:
2006
Wartość:10 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2018
Wartość:85 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP - kredyt mieszkaniowy hipoteczny
Kwota pozostała do spłacenia:268 534,36 PLN

Opis:
PKO BP kredyt konsumpcyjny
Kwota pozostała do spłacenia:76 153,95 PLN

Opis:
PKO BP karta kredytowa, limit 20000 PLN

Opis:
Citibank Handlowy karta kredytowa, limit 6000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-11-04

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Wasilewska
Nazwisko panieńskie:
Kasprzyk
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-10 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):74 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 640 USD

1 050 EUR

76 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe - współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka (użytki zielone)
Powierzchnia działki:
45 a
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Piłka Siatkowa AZS - UWM Spółka Akcyjna Olsztyn Kortowo, ul. Oczapowskiego
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-05-05
Uwagi: praca społeczna nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:20 041,60 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 20041,60 PLN opodatkowana: 0,00 PLN za okres styczeń - sierpień 2019

Opis:
uposażenie
Kwota:63 243,60 PLN
Uwagi: za okres styczeń - sierpień 2019

Opis:
emerytura
Kwota:22 340,00 PLN
Uwagi: za okres styczeń - sierpień 2019

Opis:
przychody z tytułu zwiększonego limitu na podróże służbowe
Kwota: 286,05 PLN
Uwagi: za okres styczeń - sierpień 2019

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
City
Rok produkcji:
2006
Wartość:X0 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2018
Wartość:85 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP - kredyt hipoteczny mieszkanie
Cała kwota:270 303 PLN

Opis:
PKO BP kredyt konsumpcyjny zakup samochodu
Cała kwota:80 707,58 PLN
Uwagi: [dopisek nieczytelny]

Opis:
PKO BP karta kredytowa, limit 20000 PLN

Opis:
Bank Handlowy SA karta kredytowa, limit 6000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-09-02

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Wasilewska
Nazwisko panieńskie:
Kasprzyk
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-10 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):63 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 640 USD

1 050 EUR

76 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe - współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka (użytki zielone)
Powierzchnia działki:
45 a
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Piłka Siatkowa AZS - UWM Spółka Akcyjna Olsztyn Kortowo, ul. Oczapowskiego
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-05-05
Uwagi: praca społeczna nie pobieram wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 29978,89 PLN opodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:110 564,17 PLN

Opis:
emerytura
Kwota:39 487,82 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
City
Rok produkcji:
2006
Wartość:11 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2015
Wartość:60 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP - kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Cała kwota:277 317,34 PLN

Opis:
PKO BP kredyt konsumpcyjny
Cała kwota:50 614,16 PLN

Opis:
PKO BP - karta kredytowa
Uwagi: limit 20000 PLN

Opis:
Bank handlowy SA - karta kredytowa
Uwagi: limit 6000 PLN

Podpis

Data:
2019-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Wasilewska
Nazwisko panieńskie:
Kasprzyk
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-10 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):5 777 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 639 USD

1 050 EUR

71 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka (użytki zielone)
Powierzchnia działki:
45 a
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Piłka Siatkowa AZS - UWM Spółka Akcyjna Olsztyn Kortowo, ul. Oczapowskiego
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-0X-05
Uwagi: praca społeczna nie pobieram wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 895,38 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2535,38 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:118 246,54 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
City
Rok produkcji:
2006
Wartość:11 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2015
Wartość:65 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP - kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Cała kwota:287 591,03 PLN

Opis:
PKO BP kredyt konsumpcyjny
Cała kwota:58 215,56 PLN

Opis:
PKO BP - karta kredytowa
Uwagi: limit 20000 PLN

Opis:
Bank handlowy SA - karta kredytowa
Uwagi: limit 6000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-11

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Wasilewska
Nazwisko panieńskie:
Kasprzyk
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-10 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):21 400 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 440 USD

1 050 EUR

70 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka (użytki zielone)
Powierzchnia działki:
45 a
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Piłka Siatkowa AZS - UWM Spółka Akcyjna Olsztyn Kortowo, ul. Oczapowskiego
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-05-05
Uwagi: praca społeczna nie pobieram wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Kwota:8 669 PLN
Uwagi: dochód "13" za 2015 r.

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 594,52 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2234,52 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:117 042,86 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
City
Rok produkcji:
2006
Wartość:13 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2015
Wartość:65 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP - kredyt hipoteczny na zakup mieszkania
Cała kwota:297 559,62 PLN

Opis:
PKO BP kredyt gotówkowy na zakup samochodu
Cała kwota:75 787,13 PLN

Opis:
pożyczka z FŚS
Cała kwota:16 940 PLN

Opis:
Bank handlowy SA - karta kredytowa
Uwagi: limit 6000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2017-04-09

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Wasilewska
Nazwisko panieńskie:
Kasprzyk
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-10 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):17 276,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 439 USD

1 050 EUR

70 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka (użytki zielone)
Powierzchnia działki:
45 a
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Piłka Siatkowa AZS - UWM Spółka Akcyjna Olsztyn Kortowo, ul. Oczapowskiego
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-05-05
Uwagi: praca społeczna nie pobieram wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Kwota:117 352,56 PLN
Uwagi: dochód od 01.01 - 25.10.2015

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 3846,28 PLN opodatkowana: 193,08 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:19 562,10 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
City
Rok produkcji:
2006
Wartość:13 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
Civic
Rok produkcji:
2015
Wartość:70 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
PKO BP - kredyt hipoteczny na mieszkanie syna - Artur Wasilewski
Cała kwota:308 934 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:307 257,63 PLN

Opis:
karta kredytowa Bank Handlowy S.A. limit - 6000 PLN

Opis:
PKO BP - kredyt gotówkowy na zakup samochodu
Kwota pozostała do spłacenia:113 194,28 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2016-04-21

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Anna Wasilewska
Nazwisko panieńskie:
Kasprzyk
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-10 Ostrowiec Świętokrzyski
Zatrudnienie:Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, członek Zarządu
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):10 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 438 USD

 800 EUR

70 GBP

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
73 m2
Wartość:300 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe, współwłasność małżeńska
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka (użytki zielone)
Powierzchnia działki:
45 a
Wartość:7 000 PLN
Tytuł prawny:
własność odrębna

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Piłka Siatkowa AZS - UWM Spółka Akcyjna Olsztyn Kortowo, ul. Oczapowskiego
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2009-05-05
Uwagi: praca społeczna nie pobieram wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Kwota:117 352,56
Uwagi: dochód od 01.01 - 25.10.2015

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
City
Rok produkcji:
2006
Wartość:15 000 PLN
Uwagi: współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny na zakup mieszkania PKO BP oddz Olsztyn
Cała kwota:308 934 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny na remont mieszkania PKO BP oddz Olsztyn
Cała kwota:29 998 PLN

Opis:
karta kredytowa Bank [nieczytelne] SA limit - 6000 PLN

Podpis

Data:
2015-10-25

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.