facebook tweeter youtube

 
Adam Szłapka
  • poseł
  • kandydat na posła
    Koalicja Obywatelska
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Stanisław Szłapka
Data i miejsce urodzenia:
1984-12-06 Kościan
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):77 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne Arka BZ WBK
Pełna kwota: 110O0 PLN

Nazwa:
akcje LUBAWA, PEPEES, POZBUD, COALENERG
Pełna kwota:1 510 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106,47 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
54,6 m2
Wartość:323 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, kredyt hipoteczny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek
Uwagi: 1/6 mieszkania o powierzchni 52 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna nieopodatkowana
Kwota:19 958,09 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:68 855,30 PLN

Opis:
Przychód z tyt. zwięk. lim. na sł. podr. zagr.
Kwota:2 460,02 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Suzuki
Model:
Vitara
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku ING wspólnie z żoną na zakup mieszkania, aktualne oprocentowanie 2,65%
Cała kwota:270 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:171 386,38 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-06

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Stanisław Szłapka
Data i miejsce urodzenia:
1984-12-06 Kościan
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne Arka BZ WBK
Pełna kwota: 110O0 PLN

Nazwa:
akcje LUBAWA, PEPEES, POZBUD, COALENERG
Pełna kwota:1 510 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106,47 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
54,6 m2
Wartość:323 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, kredyt hipoteczny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek
Uwagi: 1/6 mieszkania o powierzchni 52 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 629,15 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 30390,18 PLN opodatkowana 238,97 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:121 453,46 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Suzuki
Model:
Vitara
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku ING wspólnie z żoną na zakup mieszkania, aktualne oprocentowanie 2,65%
Cała kwota:270 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:173 660 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-17

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Stanisław Szłapka
Data i miejsce urodzenia:
1984-12-06 Kościan
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):26 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne Arka AZ WBK
Pełna kwota:11 750 PLN

Nazwa:
akcje BUDOPOL, LUBAWA, PEPEES, POZBUD, 4 FUN MEDIA, Co AL. ENERGY
Pełna kwota:2 475 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106,47 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
54,6 m2
Wartość:323 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, kredyt hipoteczny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek
Uwagi: 1/6 mieszkania o powierzchni 52 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
należność ze stosunku pracy oraz zasiłku z ubezpieczenia społecznego, Kancelaria Prezydenta RP
Kwota: 601,67 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 477,52 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 3117,52 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:131 202,77 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Suzuki
Model:
Vitara
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku ING wspólnie z żoną na zakup mieszkania, aktualne oprocentowanie 2,65%
Cała kwota:270 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:178 000 PLN

Opis:
pożyczka Kancelaria Sejmu - fundusz socjalny
Cała kwota:14 700 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Stanisław Szłapka
Data i miejsce urodzenia:
1984-12-06 Kościan
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
fundusze inwestycyjne Arka AZ WBK
Pełna kwota:11 000 PLN

Nazwa:
akcje ATMGRUPA, BIOMEDLUB, BUDOPOL, LUBAWA, PEPEES, POZBUD, VISTULA
Pełna kwota:2 514,17 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106,47 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
54,6 m2
Wartość:323 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, kredyt hipoteczny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek
Uwagi: 1/6 mieszkania o powierzchni 52 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę Kancelaria Prezydenta RP
Kwota:5 304 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 766,57 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 27360 PLN opodatkowana 2406,57 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:128 254,14 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Suzuki
Model:
Vitara
Rok produkcji:
2016
Wartość:74 190 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku ING wspólnie z żoną na zakup mieszkania, aktualne oprocentowanie 2,65%
Cała kwota:270 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:184 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Stanisław Szłapka
Data i miejsce urodzenia:
1984-12-06 Kościan
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):50 000 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Papiery wartościowe Arka AZ WBK
Pełna kwota:10 485,60 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106,47 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
54,6 m2
Wartość:323 000,00 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, kredyt hipoteczny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek
Uwagi: 1/6 mieszkania o powierzchni 52 m2

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę Kancelaria Prezydenta RP
Kwota:113 798,43 PLN

Opis:
Umowa zlecenie
Kwota:11 557,60 PLN

Opis:
umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich
Kwota:5 494,50 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: nieopodatkowana 3846,28 PLN opodatkowana 193,08 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:20 980,00 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku ING wspólnie z żoną na zakup mieszkania, aktualne oprocentowanie 2,65%
Kwota pozostała do spłacenia:212 283,35 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-29

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Adam Stanisław Szłapka
Data i miejsce urodzenia:
1984-12-06 Kościan
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):45 600 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Papiery wartościowe Arka BZ WBK
Pełna kwota:10 485,60 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
106,47 m2
Wartość domu:270 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
54,6 m2
Wartość:323 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska, kredyt hipoteczny
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
52 m2
Wartość:25 000 PLN
Tytuł prawny:
spadek
Uwagi: podano wartość 1/6 mieszkania

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę Kancelaria Prezydenta RP
Kwota:91 887,43 PLN

Opis:
Umowa zlecenie
Kwota:20 000 PLN

Opis:
umowa o dzieło
Kwota:10 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty w Banku ING wspólnie z żoną na zakup mieszkania, aktualne oprocentowanie 2,65%
Kwota pozostała do spłacenia:213 337,07 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.