facebook tweeter youtube

 
Jan Mosiński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Doktor politologii, ukończył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Związany z NSZZ „Solidarność” - w l. 1992-2002 członek Prezydium Komisji Krajowej. Od 1990 r. jest przewodniczącym zarządu regionu Wielkopolska Południowa NSZZ „Solidarność” w Kaliszu. Działał w RS AWS, następnie członek PiS. W l. 2003-2011 członek rady nadzorczej Funduszu Gospodarczego w Gdańsku, w l. 2011-2014 członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Kaliszu. W l. 1999-2001 doradca ministrów łączności Macieja Srebro oraz Tomasza Szyszko w rządzie Jerzego Buzka - członek gabinetu politycznego. W l. 2010-2015 radny sejmiku wielkopolskiego. Poseł od 2015 r. (VIII kadencja), zasiadał w komisjach: polityki społecznej i rodziny; ds. Unii Europejskiej. Od maja 2017 r. członek komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji.
Edukacja
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa; specjalność: Administracja europejska, rok ukończenia: 2005
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ; specjalność: Politologia, rok ukończenia: 2009

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 05.07.2019Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Choroby Parkinsona, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.02.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Izraelska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.05.2017Ministerstwo Sprawiedliwości, Komisja do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, członek» źródło

Źródło

Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości

21.04.2017 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.03.2017 – 21.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

23.02.2017 – 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2016 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw polityki energetycznej Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2016 – 14.12.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. zbadania przyczyn katastrofy TU-154 M z 10 kwietnia 2010 r., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.10.2016 – 13.12.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Dialogu i Komunikacji Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.09.2016 – 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 07.07.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw kaskadyzacji dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem budowy kolejnego stopnia wodnego pod Włocławkiem, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 22.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Energetyki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.06.2016 – 21.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw kontaktów z Królestwem Arabii Saudyjskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.05.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Łotewska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

18.03.2016 – 28.04.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół dla Przywrócenia Zasad Moralnych w Medycynie, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Ukraińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.03.2016 – 16.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62), przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 01.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy drogi ekspresowej S-12, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 11.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Japońska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

29.01.2016 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.12.2015 – 29.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. budowy drogi ekspresowej S-12, wnioskodawca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

17.12.2015 – 14.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Komisja do Spraw Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 16.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2015 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2015 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw rynku pracy, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Katolickiej Nauki Społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej "INPRONKO", członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Budowy Szpitala Dziecięcego w Poznaniu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 25.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Komisja Polityki Społecznej i Rodziny, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Kalisz (36), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 7247» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Kalisz (36), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (1), liczba głosów: 7247 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014 – 2015Sejmik Województwa Wielkopolskiego, radny (zrzeczenie się mandatu - wybór na posła)
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 14576» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2014kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (3), liczba głosów: 14576» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

20.07.2011 – 26.06.2014Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA, członek Rady Nadzorczej, Kalisz» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

2010Sejmik Województwa Wielkopolskiego, radny, Poznań
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 15028» źródło

Źródła

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej


Strona internetowa Gazety Wyborczej

2010kandydat na radnego do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
okręg: (5), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość (5), liczba głosów: 15028» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

30.06.2010 – 05.07.2013Kaliski Klub Sportowy "Włókniarz" Kalisz (w likwidacji), likwidator, Kalisz» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

2007kandydat na senatora
okręg: Kalisz (35), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, liczba głosów: 74350 (niewybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

24.02.2006 – 06.08.2008Kaliski Klub Sportowy "Włókniarz" Kalisz, prezes Zarządu, Kalisz» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

2006autor książki "Wojna polsko-jaruzelska w Wielkopolsce. Stan wojenny (1981-1983) na terenie Kalisza, Konina, Leszna, Piły i Poznania"» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

2004autor książki "Związki zawodowe a integracja Polski z Unią Europejską z perspektywy doświadczeń NSZZ „S”» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

19.03.2003 – 11.08.2011Fundusz Gospodarczy sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Gdańsk» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

26.11.2001 – 25.07.2003Małopolska-Press SA, członek Rady Nadzorczej, Kraków» źródło

Źródło

Informator Prawno-Gospodarczy WoltersKluwer

1999 – 2001Ministerstwo Łączności, doradca, członek Gabinetu Politycznego, Warszawa» źródło

Źródło

Strona Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

od 1998Jasnogórska Fundacja Pro–Patria Bastion Św. Rocha, członek Zarządu, Częstochowa» źródło

Źródła

Encyklopedia Solidarności


Krajowy Rejestr Sądowniczy - wyszukiwarka podmiotów w KRS

1997kandydat na posła (niewybrany)» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

1992 – 2002Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, członek Prezydium Komisji Krajowej» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

od 1990Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", delegat na Krajowy Zjazd Delegatów» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1990 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, członek Komisji Krajowej» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1990 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa, przewodniczący Zarządu» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1989Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", przewodniczący Tymczasowego Zarządu Regionu Wielkopolski Południowniej» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1989 – brak informacji Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, członek Komisji Krajowej Wykonawczej» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1988Duszpasterstwo Ludzi Pracy „Solidarność” Kaliska im. Księdza Jerzego Popiełuszki, współzałożyciel, Kalisz» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1984 – 1989Fabryka Wyrobów Runowych Runotex, pracownik, Kalisz» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

06.1983 – 07.1984Kawiarni Calypso, kelner, Złotoryja» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

12.1981 – brak informacji kolporter podziemnej prasy» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

od 09.1980Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność", członek» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

1978 – 1983Fabryka Wyrobów Runowych Runotex, pracownik, Kalisz» źródło

Źródło

Encyklopedia Solidarności

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.