facebook tweeter youtube

 
Jan Mosiński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na posła
    Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Mosiński
Data i miejsce urodzenia:
1956-12-19 Lubin
Zatrudnienie:
poseł na Sejm RP VIII kadencji

Ministerstwo Sprawiedliwości, sekretarz stanu

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
3 790,76 PLN
Uwagi: ING Konto Komfort

19 075,65 PLN
Uwagi: ING Oszczędnościowe

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
72,85 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
FWR "Runotex" S.A. w Kaliszu
Liczba udziałów:
85
Uwagi: akcje w ramach PPP

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
FWR "Runotex" S.A. w Kaliszu
Liczba akcji:
85
Wartość pojedynczej akcji:2,97 PLN
Uwagi: akcje w ramach PPP

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Jasnogórska Fundacja Pro-Patria Bastion św. Rocha w Częstochowie
Rodzaj:
fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999-12-01

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Kwota:107 782,76 PLN

Opis:
Sejm RP - dieta poselska
Kwota:30 281,73 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC90
Rok produkcji:
2005
Uwagi: darowizna na rzecz żony - 07.06.2019

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-11-03

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Mosiński
Data i miejsce urodzenia:
1956-12-19 Lubin
Zatrudnienie:Sejm RP VIII kadencji, Sekretarz Stanu w Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
6 123,98 PLN
Uwagi: ING Konto Komfort

17 262,66 PLN
Uwagi: ING Oszczędności

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
72,85 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
FWR "Runotex" S.A. w Kaliszu
Liczba udziałów:
85
Uwagi: akcje w ramach PPP

V Akcje w spółkach handlowych

1. Spółki z udziałem państwowych lub...:
Emitent akcji:
FWR "Runotex" S.A. w Kaliszu
Liczba akcji:
85
Uwagi: akcje w ramach PPP

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Jasnogórska Fundacja Pro-Patria Bastion św. Rocha w Częstochowie
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999-12-01

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 958,09 PLN
Uwagi: w tym opodatkowana: 19958,09 PLN nieopodatkowana: 0,00 PLN

Opis:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Kwota:86 434,80 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
XC90
Rok produkcji:
2005
Uwagi: darowizna na rzecz żony czerwiec 2019

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-09-04

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Mosiński
Data i miejsce urodzenia:
1956-12-19 Lubin
Zatrudnienie:Sejm RP VIII kadencji, Sekretarz Stanu w Komisji ds. Reprywatyzacji Nieruchomości Warszawskich

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
4 113,78 PLN
Uwagi: ING Bank Konto Komfort

38 007,13 PLN
Uwagi: ING Bank Konto Oko

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
72,85 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
FWR "Runotex" S.A. w Kaliszu
Liczba udziałów:
85
Wartość pojedynczego udziału:2,97 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Jasnogórska Fundacja Pro-Patria Bastion św. Rocha w Częstochowie
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999-12-01

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm RP - dieta poselska
Kwota:30 281,73 PLN

Opis:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Kwota:107 782,76 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
S80
Rok produkcji:
2004

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-07
Uwagi / sprostowania:Poseł złożył korektę, w której uzupełnił pozycje pełnionych funkcji w fundacjach.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Mosiński
Data i miejsce urodzenia:
1956-12-19 Lubin
Zatrudnienie:Sejm RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
 470,66 PLN
Uwagi: ING Bank Śląski Konto Komfort

21 000 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
72,85 m2
Wartość:280 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
FWR "Runotex" S.A. w Kaliszu
Liczba udziałów:
85
Wartość pojedynczego udziału:2,97 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Jasnogórska Fundacja Pro-Patria Bastion św. Rocha w Częstochowie
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999-12-01

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu RP - uposażenie poselskie
Kwota:56 741,99 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:30 578,73 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2737,28 PLN

Opis:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Kwota:61 127,36 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chrysler
Model:
300 M
Rok produkcji:
2000
Wartość:10 100 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Volvo
Model:
S80
Rok produkcji:
2005

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Cała kwota:25 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:4 240 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-03-22
Uwagi / sprostowania:Uprzejmie wyjaśniam, że w nawiązaniu do pkt. XI oświadczenia majątkowego za 2017 r. wskazałem, że moje zobowiązania pieniężne z tytułu pożyczki z FŚSocj., którą pobrałem w 2016 r. w kwocie 25 tys. PLN są spłacane sukcesywnie, i na dzień 31 grudnia 2017 r. do spłaty pozostała kwota 4240 PLN

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Mosiński
Data i miejsce urodzenia:
1956-12-19 Lubin
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
5 503,75 PLN
Uwagi: konto Komfort w ING Bank Śląski

22 703,29 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe w ING Bank Śląski

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
72,85 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
FWR "Runotex" S.A. w Kaliszu
Liczba udziałów:
85
Wartość pojedynczego udziału:2,97 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Jasnogórska Fundacja Pro-Patria Bastion św. Rocha w Częstochowie
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999-12-01

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:141 114,12 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 097,28 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2737,28 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Chrysler
Model:
300 M
Rok produkcji:
2000
Wartość:10 100 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych
Cała kwota:25 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-21
Uwagi / sprostowania:Poseł złożył wyjaśnienie, w którym podaje przyczynę niepodawania swojego samochodu marki Chrysler we wcześniejszych oświadczeniach majątkowych. Tą przyczyną była nieumyślnie zaniżona wycena samochodu na kwotę poniżej 10000 PLN, która okazała się błędna dopiero przy okazji wyceny samochodu przez ubezpieczyciela z powodu kolizji i oględzin szkód pojazdu.

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Mosiński
Data i miejsce urodzenia:
1956-12-19 Lubin
Zatrudnienie:Sejm RP, poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
7 812,02 PLN
Uwagi: rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w ING Bank Śląski

8,55 PLN
Uwagi: konto oszczędnościowe w ING Bank Śląski

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
72,85 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
FWR "Runotex" S.A. Kaliszu
Liczba udziałów:
85
Wartość pojedynczego udziału:2,97 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Jasnogórska Fundacja Pro-Patria Bastion św. Rocha w Częstochowie
Rodzaj:
Fundacja
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek zarządu
Od kiedy:
1999-12-01

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
radny sejmiku
Kwota: 812,77 PLN
Uwagi: 01.01.2015 - 31.10.2015

Opis:
zarząd regionu
Kwota:62 391,16 PLN
Uwagi: 01.01.2015 - 31.10.2015

Opis:
Sejm RP
Kwota:20 583,24 PLN

Opis:
dochód z art. 13 pkt 5 i 6 (sejm)
Kwota: 193,08 PLN

Opis:
dochód z art. 13 pkt 5 i 6 (sejmik)
Kwota: 812,77 PLN

Opis:
dochody wolne od podatku - pełnienie obowiązków społecznych - radny sejmiku
Kwota:23 410,23 PLN

Opis:
dochody ze sprzedanej książki
Kwota:40 PLN

Opis:
dieta sejmowa
Kwota:4 039,36 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-12

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Jan Mosiński
Data i miejsce urodzenia:
1956-12-19 Lublin
Zatrudnienie:
FWR Runotex SA w Kaliszu -oddelegowany do NSZZ "Solidarność", Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Wielkopolska Południowa - Przewodniczący Regionu

Poseł na Sejm VIII kadencji
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):2 824,72 PLN
Uwagi: Złożone w ING Bank Śląski

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
72,85 m2
Wartość:220 000 PLN
Tytuł prawny:
Współwłasność małżeńska

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
FWR "Runotex" S.A. Kaliszu
Liczba udziałów:
85
Wartość pojedynczego udziału:2,79 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" 09 I-X 2015
Kwota:60 681,43 PLN

Opis:
Radny Sejmiku (Dieta)
Kwota:20 747,37 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.