facebook tweeter youtube

 
Grzegorz Piechowiak
  • poseł
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Piechowiak
Data i miejsce urodzenia:
1963-09-14 Piła
Zatrudnienie:poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 500 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
środki zgromadzone w ramach II filaru
Pełna kwota:21 136,30 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:14 950 EUR
Tytuł prawny:
licencja na świadectwo własności wakacyjnej na apartament i okres wakacyjny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2016

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny, Santander
Cała kwota:102 680,30 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:45 778,46 EUR

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-10-30

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Piechowiak
Data i miejsce urodzenia:
1963-09-14 Piła
Zatrudnienie:Poseł na Sejm
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):30 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 500 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Środki zgromadzone w ramach II filaru
Pełna kwota:21 136,30 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:14 950 EUR
Tytuł prawny:
Licencja na świadectwo własności wakacyjnej na apartament i okres wakacyjny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:62 976,38 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:19 958,09 PLN

Opis:
rada uczelni [nieczytelne] Piła
Kwota:5 255 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2016

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy w EUR - Santander
Cała kwota:102 680,30 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:46 214,44 EUR

Podpis

Data:
2019-08-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Piechowiak
Data i miejsce urodzenia:
1963-09-14 Piła
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):25 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 000 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Środki zgromadzone w ramach III filaru
Pełna kwota:21 136,30 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:14 950 EUR
Tytuł prawny:
Licencja na świadectwo własności wakacyjnej na apartament i okres wakacyjny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Uposażenie poselskie
Kwota:110 898,20 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2016

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy w EUR - Santander
Cała kwota:102 680,30 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:47 304,39 EUR

Podpis

Data:
2019-04-15

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Piechowiak
Data i miejsce urodzenia:
1963-09-14 Piła
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):20 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy):2 500 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Ubezpieczenie III filar
Pełna kwota:21 136,30 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:14 950 EUR
Tytuł prawny:
Licencja na świadectwo własności wakacyjnej na apartament i okres wakacyjny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu
Kwota:121 199,46 PLN

Opis:
wynagrodzenie syndyka z tyt. prowadzenia działalności w roku 2016
Kwota:41 122,84 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Clio
Rok produkcji:
2016

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2016

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy w EUR - BZ WBK
Cała kwota:102 680,30 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:49 702,28 EUR

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Piechowiak
Data i miejsce urodzenia:
1963-09-14 Piła
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
15 000 PLN

33 680 PLN
Uwagi: wierzytelności od osoby fizycznej
Środki pieniężne (dewizy): 700 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Ubezpieczenie III filar
Pełna kwota:21 136,30 PLN
Uwagi: stan na 15.04.2016 r.

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:14 950 EUR
Tytuł prawny:
Licencja na świadectwo własności wakacyjnej na apartament i okres wakacyjny

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Nadzorca sądowy, zarządca, syndyk
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
własna
Przychód:12 350 PLN
Strata:2 621,31 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Kancelaria Sejmu
Kwota:59 353,80 PLN

Opis:
Umowa zlecenie
Kwota: 965,40 PLN

Opis:
Chorobowe
Kwota:3 980,71 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
Croma
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy w EUR - BZ WBK
Cała kwota:102 680,30 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:53 190,12 EUR

Podpis

Data:
2017-04-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Grzegorz Piechowiak
Data i miejsce urodzenia:
1963-09-14 Piła
Zatrudnienie:Poseł na Sejm RP
Małżeńska wspólnota majątkowa:tak

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
5 000 PLN

33 680 PLN
Uwagi: wierzytelności od osoby fizycznej
Środki pieniężne (dewizy): 200 EUR
Papiery wartościowe:
Nazwa:
Ubezpieczenie III filar
Pełna kwota:21 136,30 PLN
Uwagi: stan na 15.04.2016 r.

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
220 m2
Wartość domu:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Wartość:14 950 EUR
Tytuł prawny:
Licencja na świadectwo własności wakacyjnej na apartament i okres wakacyjny - jeden tydzień w roku

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Działalność gospodarcza
Przedmiot działalności:
Nadzorca sądowy, zarządca, syndyk
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
własna
Przychód:18 911,30 PLN
Dochód:7 215,75 PLN
Uwagi: dochód z tytułu ubezpieczenia chorobowego - 3535,17

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Renault
Model:
Laguna
Rok produkcji:
2008

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Fiat
Model:
Croma
Rok produkcji:
2010

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny mieszkaniowy w EUR - BZ WBK
Cała kwota:102 680,30 EUR
Kwota pozostała do spłacenia:53 626,10 EUR
Uwagi: Data ostatecznej spłaty 15.04.2037 r.

Podpis

Data:
2016-07-14

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.