facebook tweeter youtube

 
Błażej Parda
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

były poseł (data wygaśnięcia mandatu: )

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Błażej Łukasz Parda
Data i miejsce urodzenia:
1986-12-26 Piła
Zatrudnienie:
Sejm RP

BL Parda Błażej Łukasz Parda

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):44 500 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
pozycje CFO
Pełna kwota:54 000 PLN
Uwagi: podano wartość rachunku

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:85 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe

Powierzchnia:
62 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: udział w mieszkaniu: 50% (150 000 PLN: 50% z 300 000 PLN)

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
B3 System SA
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
Biomax SA
Liczba akcji:
12200

Emitent akcji:
Coal Energy
Liczba akcji:
1500

Emitent akcji:
Fast Finance SA
Liczba akcji:
250

Emitent akcji:
Play
Liczba akcji:
368

Emitent akcji:
P2 Cormay SA
Liczba akcji:
500

Emitent akcji:
Serinus
Liczba akcji:
1200

Emitent akcji:
United SA
Liczba akcji:
3000

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
BL Parda Błażej Łukasz Parda
Przedmiot działalności:
przedmiot główny i nagrania reklamowe
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
Przychód:12 659,72 PLN
Strata:29 696,91 PLN
Uwagi: koszty: 17037,19 PLN; za 2 kwartały 2019 roku

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
uposażenie poselskie
Kwota:79 677,90 PLN

Opis:
dieta nieopodatkowana
Kwota:19 958,09 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2012

Rodzaj:
rower elektryczny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z partnerką (warunki rynkowe) - zakup mieszkania 62 m2
Kwota pozostała do spłacenia:226 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2019-08-31

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Błażej Łukasz Parda
Data i miejsce urodzenia:
1986-12-26 Piła
Zatrudnienie:
Sejm RP

BL Parda Błażej Łukasz Parda

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):43 500 PLN
Papiery wartościowe:
Nazwa:
pozycje CFO
Pełna kwota:58 350 PLN
Uwagi: podano wartość rachunku

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:85 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe

Powierzchnia:
62 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: udział w mieszkaniu - 50% (150 000 PLN - 50% z 300 000 PLN)

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
B3 System SA
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
Biomax SA
Liczba akcji:
12200

Emitent akcji:
Coal Energy
Liczba akcji:
1500

Emitent akcji:
Fast Finance SA
Liczba akcji:
250

Emitent akcji:
Play Communications
Liczba akcji:
368

Emitent akcji:
P2 Cormay SA
Liczba akcji:
500

Emitent akcji:
Serinus
Liczba akcji:
1200

Emitent akcji:
United SA
Liczba akcji:
3000

Łączny dochód:0 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
BLParda Błażej Łukasz Parda
Przedmiot działalności:
przedmiot główny działalności - nagrania reklamowe dźwiękowe i telewizyjne
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osoba fizyczna prowadząca dział. gosp.
Przychód:18 686,02 PLN
Strata:2 224,17 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm
Kwota:126 190,01 PLN
Uwagi: 127525,01 PLN przychód, 1335 PLN koszty

Opis:
dieta Sejm
Kwota:28 000 PLN
Uwagi: nie jest traktowana jako dochód

Opis:
odpłatne zbycie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw wynikających z nich
Kwota:78,09 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z partnerką (warunki rynkowe) - zakup mieszkania 62 m2
Kwota pozostała do spłacenia:230 000 PLN

Podpis

Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Błażej Łukasz Parda
Data i miejsce urodzenia:
1986-12-26 Piła
Zatrudnienie:
Sejm RP

BL Parda Błażej Łukasz Parda

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
104 000 PLN
Uwagi: kwota około

24 800 PLN
Uwagi: mieszkaniowy rachunek powierniczy
Papiery wartościowe:
Uwagi ogólne:
akcje
Suma ogólna:19 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24 m2
Wartość:85 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: kwota około

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
4funmedia
Liczba akcji:
120

Emitent akcji:
B3 System
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
Biomax
Liczba akcji:
12200

Emitent akcji:
Coalenerg
Liczba akcji:
1500

Emitent akcji:
Cormay
Liczba akcji:
500

Emitent akcji:
Fastfin
Liczba akcji:
250

Emitent akcji:
Serinus
Liczba akcji:
1200

Emitent akcji:
United
Liczba akcji:
3000

Emitent akcji:
Play
Liczba akcji:
368

Łączny dochód:0 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
BLParda Błażej Łukasz Parda
Przedmiot działalności:
przedmiot główny działalności - nagrania reklamowe dźwiękowe i telewizyjne
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osoba fizyczna prowadząca dział. gosp.
Przychód:24 300,24 PLN
Strata:3 905,17 PLN
Uwagi: strata

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm
Kwota:133 277,74 PLN
Uwagi: 134612,72 PLN przychód, 1335 PLN koszty

Opis:
dieta Sejm
Uwagi: 2618,89 PLN = 27360 PLN przychód - 27360 PLN kwota wolna

Opis:
odszkodowanie
Kwota: 763 EUR

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Leasing na samochód Peugeot 608 - Getin Bank
Kwota pozostała do spłacenia:20 000 PLN
Uwagi: kwotę szacunkową, termin zakończenia 1.2019

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2018-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Błażej Łukasz Parda
Data i miejsce urodzenia:
1986-12-26 Piła
Zatrudnienie:
Sejm RP

BL Parda Błażej Łukasz Parda

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):84 200 PLN
Uwagi: kwota około
Papiery wartościowe:
Uwagi ogólne:
akcje, kwota około
Suma ogólna:8 075 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24m2
Wartość:85 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: kwota około

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
4funmedia
Liczba akcji:
120

Emitent akcji:
B3 System
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
Biomax
Liczba akcji:
12200

Emitent akcji:
Coalenerg
Liczba akcji:
1500

Emitent akcji:
Cormay
Liczba akcji:
500

Emitent akcji:
Fastfin
Liczba akcji:
250

Emitent akcji:
Serinus
Liczba akcji:
1200

Emitent akcji:
United
Liczba akcji:
3000

Łączny dochód:0 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
BLParda Błażej Łukasz Parda
Przedmiot działalności:
przedmiot główny działalności - nagrania reklamowe - dźwiękowe i telewizyjne
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osoba fizyczna prowadząca dział. gosp.
Przychód:29 614,51 PLN
Strata:5 919,62 PLN
Uwagi: koszty - 35534,13 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Sejm
Kwota:132 046,22 PLN
Uwagi: (133381,22 PLN przychód, 1335 PLN koszty)

Opis:
dieta sejm
Kwota:2 152,08 PLN
Uwagi: 29512,08 PLN przychód - 27360 PLN kwota wolna

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Peugeot
Model:
508
Rok produkcji:
2012

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Leasing na samochód Peugeot 608 - Getin Bank
Kwota pozostała do spłacenia:29 765 PLN
Uwagi: podano kwotę brutto, termin zakończenia 1.2019

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-21

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Błażej Łukasz Parda
Data i miejsce urodzenia:
1986-12-26 Piła
Zatrudnienie:
Sejm RP

BL Parda Błażej Łukasz Parda

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):27 500 PLN
Uwagi: kwota około
Środki pieniężne (dewizy): 100 EUR
Papiery wartościowe:
Uwagi ogólne:
akcje, kwota około
Suma ogólna:6 600 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24m2
Wartość:85 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: kwota około

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
4 [nieczytelne]
Liczba akcji:
120

Emitent akcji:
B3 System
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
Biomax
Liczba akcji:
12200

Emitent akcji:
Coalenerg
Liczba akcji:
1500

Emitent akcji:
Cormay
Liczba akcji:
250

Emitent akcji:
Fastfin
Liczba akcji:
250

Emitent akcji:
Serinus
Liczba akcji:
1200

Emitent akcji:
United
Liczba akcji:
3000

Łączny dochód:0 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
BLParda Błażej Łukasz Parda
Przedmiot działalności:
przedmiot główny działalności - nagrania reklamowe - dźwiękowe i telewizyjne
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osoba fizyczna prowadząca dział. gosp.
Przychód:63 543 PLN
Dochód:26 381,30 PLN
Uwagi: Koszty - 37161,70 PLN, przychód za listopad i grudzień=7302,5; koszt=8525,26; dochód=0; strata=1222,76

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wygrana w konkursie - tablet multimedialny
Kwota:15 000 PLN
Uwagi: kwota około

Opis:
dieta radnego Rady Miasta Piły i działalność wykonywana osobiście
Kwota: 193,08 PLN
Uwagi: dochód 193,08 PLN = przychód 11593,08 PLN - kwota wolna (11400)

Opis:
pensja z Sejmu - dochód
Kwota:21 045,95 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Uwagi: posiadany samochód ma wartość mniejszą niż 10.000 PLN

Podpis

Data:
2016-04-26

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Błażej Łukasz Parda
Data i miejsce urodzenia:
1986-12-26 Piła
Małżeńska wspólnota majątkowa:nie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):17 000 PLN
Środki pieniężne (dewizy): 100 EUR
Papiery wartościowe:
Uwagi ogólne:
akcje, kwota około
Suma ogólna:9 000 PLN

II Nieruchomości

2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
24m2
Wartość:85 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe
Uwagi: kwota około

V Akcje w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent akcji:
4 [nieczytelne]
Liczba akcji:
120

Emitent akcji:
B3 System
Liczba akcji:
400

Emitent akcji:
Biomax
Liczba akcji:
12200

Emitent akcji:
Coalenerg
Liczba akcji:
1500

Emitent akcji:
Cormay
Liczba akcji:
250

Emitent akcji:
Fastfin
Liczba akcji:
250

Emitent akcji:
Serinus
Liczba akcji:
1200

Emitent akcji:
United
Liczba akcji:
3000

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
BLParda Błażej Łukasz Parda
Przedmiot działalności:
przedmiot główny działalności - nagrania reklamowe - dźwiękowe i telewizyjne
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
osoba fizyczna prowadząca dział. gosp.
Przychód:33 774,02 PLN
Dochód:20 894,97 PLN
Uwagi: od 1.01.2015 do 30.09.2015 przychód i dochód za pierwsze 3 kwartały (rozliczenie w systemie kwartalnym)

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
wygrana w konkursie - tablet multimedialny ok. 1500 PLN

Opis:
dieta radnego Rady Miasta Piły
Kwota:9 732 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Uwagi: posiadany samochód ma wartość mniejszą niż 10.000 PLN

Podpis

Miejscowość:
[ukryte]
Data:
2015-10-30

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.