facebook tweeter youtube

 
Marek Ruciński
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

poseł
Niezrzeszony

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Ruciński
Data i miejsce urodzenia:
1953-01-24 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań, ordynator Oddziału Ortopedii

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 387 282,18 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
52 787,67 USD

11 458,28 EUR

35,53 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
360 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46,67 m2
Wartość:165 215,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia:
38 m2
Wartość:105 000,00 PLN
Tytuł prawny:
przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
42 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wykorzystywany jako gabinet lekarski (w ramach działalności gospodarczej)

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
95 m2
Wartość:550 000 PLN
Tytuł prawny:
akt własności
Uwagi: w budowie

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
675 m2
Wartość:391 500,00 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
585 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,90 m2
Wartość:22 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,45 m2
Wartość:22 000,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Grupa Medyczna Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów:
13016
Wartość wszystkich udziałów:650 800,00 PLN
Uwagi: podano wartość nominalną udziałów

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:492 300 PLN
Strata:18 930,06

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:178 710,82 PLN
Uwagi: przychód: 180045,82 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:15 500 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:30 062,40 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 30062,40 PLN opodatkowana: 0 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500C
Rok produkcji:
2014
Uwagi: 1,2 l

Rodzaj:
samochód
Marka:
Porsche
Model:
911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód
Marka:
Jeep
Model:
Cherokee
Rok produkcji:
2018
Uwagi: leasing

Rodzaj:
samochód
Marka:
Maserati
Model:
GT
Rok produkcji:
2011
Inne mienie:
Opis:
zegarek IWC

Opis:
kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa: Master Card 25 500 PLN - wydana przez Bank BZWBK - aktualnie Santander

Opis:
karta kredytowa: Visa 20 000 PLN - wydana przez Bank BZWBK - aktualnie Santander

Opis:
karta kredytowa: Visa 5 000 PLN - wydana przez Bank BZWBK - aktualnie Santander

Opis:
użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu - samochód Jeep Cherokee rok 2018 (umowa nr [ukryte] z dnia 21.06.2018)

Podpis

Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Ruciński
Data i miejsce urodzenia:
1953-01-24 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań, ordynator Oddziału Ortopedii

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 620 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 392,40 USD

2 853,31 EUR

35,53 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
360 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46,67 m2
Wartość:165 215,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia:
38 m2
Wartość:105 000,00 PLN
Tytuł prawny:
przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
675 m2
Wartość:391 500,00 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
585 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,X0 m2
Wartość:22 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,45 m2
Wartość:22 000,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
42 m2
Wartość:120 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej, przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wykorzystywany jako gabinet lekarski (w ramach działalności gospodarczej)

Rodzaj:
mieszkanie
Powierzchnia lokalu:
95 m2
Wartość:550 000 PLN
Tytuł prawny:
akt własności
Uwagi: w budowie

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Grupa Medyczna Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów:
13016
Wartość wszystkich udziałów:650 800,00 PLN
Uwagi: posiada wspólnie, wartość nominalna

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:642 450 PLN
Dochód:354 254,29 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:143 876,50 PLN

Opis:
uposażenie
Kwota:16 702,44 PLN

Opis:
dieta parlamentarna
Kwota:29 978,89 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana: 27360 PLN opodatkowana: 2618,89 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500C
Rok produkcji:
2014
Uwagi: 1,2 l

Rodzaj:
samochód
Marka:
Porsche
Model:
911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji:
1993

Rodzaj:
samochód
Marka:
Jeep
Model:
Cherokee
Rok produkcji:
2014
Uwagi: 6,4 l, wykupiony w leasingu w maju 2017

Rodzaj:
samochód
Marka:
Maserati
Model:
GT
Rok produkcji:
2011
Inne mienie:
Opis:
zegarek IWC

Opis:
kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
karta kredytowa: Master Card 25 500 PLN
Uwagi: wydana przez Bank BZWBK

Opis:
karta kredytowa: Visa 20 000 PLN
Uwagi: wydana przez Bank BZWBK

Opis:
karta kredytowa: Visa 5 000 PLN
Uwagi: wydana przez Bank BZWBK

Podpis

Data:
2018-04-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Ruciński
Data i miejsce urodzenia:
1953-01-24 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań, ordynator Oddziału Ortopedii

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 800 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
1 392,40 USD

10 373,31 EUR

1 535,53 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
360 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
Uwagi: dom w budowie
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46,67 m2
Wartość:165 215,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:120 000,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wyodrębniony jako gabinet lekarski w ramach działalności gospodarczej

Powierzchnia:
38 m2
Wartość:105 000,00 PLN
Tytuł prawny:
przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
675 m2
Wartość:391 500,00 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
585 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,90 m2
Wartość:22 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,45 m2
Wartość:22 000,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów:
13017
Wartość wszystkich udziałów:650 833,93 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:586 900 PLN
Dochód:227 118,56 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:114 045 PLN

Opis:
Uposażenie
Kwota:16 471,20 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:29 347,20 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 27360 PLN opodatkowana - 1987,20 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500C
Rok produkcji:
2014
Uwagi: 1,2

Rodzaj:
samochód
Marka:
Porsche
Model:
911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji:
1993
Inne mienie:
Opis:
zegarek IWC

Opis:
kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Uwagi ogólne:
użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego samochód marki Jeep, model Grand Cheeroke, rok: 2014 r. Pekao Leasing z 15.04.2014 karty kredytowe: Master 3 500 PLN Visa 20 000 PLN Visa 5 000 PLN

Podpis

Data:
2017-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Ruciński
Data i miejsce urodzenia:
1953-01-24 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań, ordynator Oddziału Ortopedii

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 800 000,00 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 592,40 USD

25,98 EUR

25,53 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
360 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46,67 m2
Wartość:165 215,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:120 000,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wyodrębniony jako gabinet lekarski w ramach działalności gospodarczej

Powierzchnia:
38 m2
Wartość:105 000,00 PLN
Tytuł prawny:
przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
675 m2
Wartość:391 500,00 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
585 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,90 m2
Wartość:22 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,45 m2
Wartość:22 000,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów:
13017
Wartość wszystkich udziałów:650 833,93 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:747 980 PLN
Dochód:257 158,44 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia
Kwota:128 500,93 PLN

Opis:
Uposażenie
Kwota:1 953,81 PLN

Opis:
Dieta parlamentarna
Kwota:4 039,36 PLN
Uwagi: w tym nieopodatkowana - 3846,28 PLN opodatkowana - 193,08 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500C
Uwagi: 1,2; rok 2014

Rodzaj:
samochód
Marka:
Porsche
Model:
911 Carerra 2 (964)
Rok produkcji:
1993
Inne mienie:
Opis:
zegarek IWC

Opis:
kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Uwagi ogólne:
użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego samochód marki Jeep, model Grand Cheeroke, rok: 2014 r. Pekao Leasing z 15.04.2014 karty kredytowe: Master 3 500 PLN Visa 20 000 PLN Visa 5 000 PLN

Podpis

Data:
2016-04-25

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Ruciński
Data i miejsce urodzenia:
1953-01-24 Poznań
Zatrudnienie:Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19 60-479 Poznań, ordynator Oddziału Ortopedii

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):1 818 779,87 PLN
Środki pieniężne (dewizy):
 592,40 USD

2 530,58 EUR

25,53 CHF

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
360 m2
Wartość domu:750 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyty we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęty do wyodrębnionego majątku przy jego podziale w wrześniu 2012 r.
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
46,67 m2
Wartość:165 215,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte do majątku przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.

Powierzchnia:
42 m2
Wartość:120 000,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólnocie majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
Uwagi: lokal wyodrębniony jako gabinet lekarski w ramach działalności gospodarczej

Powierzchnia:
38 m2
Wartość:105 000,00 PLN
Tytuł prawny:
przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012 r.
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
675 m2
Wartość:391 500,00 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
działka budowlana
Powierzchnia działki:
585 m2
Wartość:180 000 PLN
Tytuł prawny:
akt notarialny

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,90 m2
Wartość:22 000 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

Rodzaj:
garaż
Powierzchnia lokalu:
16,45 m2
Wartość:22 000,00 PLN
Tytuł prawny:
nabyte we wspólności majątkowej małżeńskiej przejęte przy podziale majątku we wrześniu 2012

IV Udziały w spółkach handlowych

2. Inne spółki:
Emitent udziałów:
Med-Polonia sp. z o.o.
Liczba udziałów:
13017
Wartość wszystkich udziałów:650 833,93 PLN

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Ruciński - jednoosobowa działalność gospodarcza
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność prowadzona osobiście
Przychód:741 489,01 PLN
Dochód:83 048,82 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dochód z tytułu zatrudnienia (za rok 2014)
Kwota:112 835,87 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Fiat
Model:
500 C 1.2.
Rok produkcji:
2014

Rodzaj:
samochód
Marka:
Porsche
Model:
911 Carrera 2 (9640
Rok produkcji:
1993
Inne mienie:
Opis:
zegarek IWC

Opis:
kolekcja obrazów 1x Korolkiewicz 3x Okinczyc

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Uwagi ogólne:
użytkownik samochodu osobowego w ramach leasingu operacyjnego samochód marki Jeep, model Grand Cheeroke, rok: 2014 r. Pekao Leasing z 15.04.2014 karty kredytowe: Master 25 000 PLN Visa 20 000 PLN Visa 5 000 PLN

Podpis

Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.