facebook tweeter youtube

 
Konstanty Radziwiłł
Polityk nie odpowiedział jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź
  • senator
    Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość
  • kandydat na senatora
    Prawo i Sprawiedliwość
Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Konstanty Radziwiłł
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-09 Wrocław
Zatrudnienie:senat RP, Senator

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):29 703,08 PLN
Środki pieniężne (dewizy):4 983,68 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
208 m2
Wartość domu:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Powierzchnia domu:
122,19 m2
Wartość domu:705 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: + 18,8 m2 garaż
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,7 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (1/8 spadku, w skład którego wchodzi mieszkanie)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
64 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowy o pracę
Kwota:166 188,07 PLN

Opis:
diety senatorskie
Kwota:31 270,98 PLN
Uwagi: ulegające opodatkowaniu

Opis:
najem prywatny
Kwota:2 400,00 PLN

Opis:
umowy o dzieło
Kwota:6 192,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Kawasaki
Model:
Vn 800
Rok produkcji:
1997

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt w Banku Pocztowym na zakup domu
Kwota pozostała do spłacenia:279 951,70 PLN

Opis:
pożyczka od Mamy na zakup domu bezterminowa - nieoprocentowana
Kwota pozostała do spłacenia:95 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2019-04-24

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Konstanty Radziwiłł
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-09 Wrocław
Zatrudnienie:Senat RP, Senator

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):15 307,20 PLN
Środki pieniężne (dewizy):6 021,81 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
208,59 m2
Wartość domu:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Powierzchnia domu:
122,19 m2
Wartość domu:705 000
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
Uwagi: + 18,8 m2 garaż
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,7 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska 1/8 mieszkania
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
64 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowy o pracę
Kwota:240 675,93 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:2 681 PLN

Opis:
diety senatorskie
Kwota:2 035,35 PLN
Uwagi: ulegające opodatkowaniu

Opis:
najem prywatny
Kwota:2 400 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2005

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis Verso
Rok produkcji:
2002

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Kawasaki
Model:
VN 800
Rok produkcji:
1997

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt w Banku Pocztowym na zakup domu na 30 lat - oprocentowany na 3,13%
Cała kwota:291 243,85 PLN

Opis:
Pożyczka od Mamy na zakup domu bezterminowa - nieoprocentowana
Cała kwota:100 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2018-03-26

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Konstanty Radziwiłł
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-09 Wrocław
Zatrudnienie:Ministerstwo Zdrowia, Minister Zdrowia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):783 287,60 PLN
Środki pieniężne (dewizy):14 329,67 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
208 m2
Wartość domu:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,7 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska 1/8 mieszkania
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
64 m2
Wartość:500 000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowy o pracę
Kwota:199 359,23 PLN

Opis:
umowy zlecenia
Kwota: 384 PLN

Opis:
umowy o dzieło
Kwota:2 850 PLN

Opis:
inne
Kwota:3 910 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2005
Wartość:25 000 PLN

Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Toyota
Model:
Avensis Verso
Rok produkcji:
2002
Wartość:12 000 PLN

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Kawasaki
Model:
VN 800
Rok produkcji:
1997
Wartość:14 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-23

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: poseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Konstanty Radziwiłł
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-09 Wrocław
Zatrudnienie:Ministerstwo Zdrowia, Minister Zdrowia

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):147 316,92 PLN
Środki pieniężne (dewizy):14 302,60 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
208 m2
Wartość domu:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
106,7 m2
Wartość:1 000 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (1/8 spadku, w którego skład wchodzi mieszkanie)
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
64 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność małżeńska

Rodzaj:
nieruchomość ziemska
Powierzchnia działki:
100,18 ha
Wartość:8 000 000 PLN
Tytuł prawny:
udział 3/36 we współwłasności będącej wynikiem dziedziczenia

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
przychodnia lekarska - prowadziłem do dnia 16 listopada 2015 r.
Przychód:317 366,30 PLN
Dochód:52 333,64 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
CM Żelazna sp. z o.o. w Warszawie
Rodzaj:
spółka
Funkcje:
Rodzaj (jeśli żaden z listy):
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Do kiedy:
2015-06-30

Dochód:
Kwota:23 403,31 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu umowy o pracę
Kwota:262 559,67 PLN

Opis:
z tytułu umowy zlecenia
Kwota:7 444,23 PLN

Opis:
z tytułu umowy o dzieło
Kwota:7 779,01 PLN

Opis:
inne
Kwota: 240 PLN

Opis:
Senat
Kwota:4 039,36 PLN

Opis:
nagroda m.st. Warszawy
Kwota:10 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2005
Wartość:25 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Avensis Verso
Rok produkcji:
2002
Wartość:12 000 PLN

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Kawasaki
Model:
VN 800
Rok produkcji:
1997
Wartość:14 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-27
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Konstanty Radziwiłł
Data i miejsce urodzenia:
1958-01-09 Wrocław
Zatrudnienie:
Naczelna Izba Lekarska, sekretarz NRL

Okręgowa Izba Lekarska, wiceprezes ORL

Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, samodzielny pracownik

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):106 189,85 PLN
Środki pieniężne (dewizy):14 296,54 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
208,59 m2
Wartość domu:1 300 000 PLN
Tytuł prawny:
własność
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
lokal użytkowy
Powierzchnia lokalu:
64 m2
Wartość:500 000 PLN
Tytuł prawny:
własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
indywidualna działalność gospodarcza - przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (Przychodnia Medycyny Rodzinnej)
Przychód:350 039,13 PLN
Dochód:62 589,84 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
Centrum Medyczna "Żelazna"w Warszawie
Rodzaj:
spółka
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2013-XX-XX
Do kiedy:
2015-06-30

Dochód:
Kwota:40 119,96 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
umowa o pracę
Kwota:220 245,50 PLN

Opis:
umowa o dzieło i zlecenie
Kwota:11 136,00 PLN

Opis:
prawa autorskie
Kwota:8 984,99 PLN

Opis:
inne
Kwota: 490 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Honda
Model:
FRV
Rok produkcji:
2005
Wartość:25 000 PLN

Rodzaj:
samochód
Marka:
Toyota
Model:
Avensis Verso
Rok produkcji:
2002
Wartość:12 000 PLN

Rodzaj:
motocykl
Marka:
Kawasaki
Model:
VN 800
Rok produkcji:
1997
Wartość:14 000 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2015-11-03

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.