facebook tweeter youtube

 
Małgorzata Kopiczko
Ta osoba nie odpowiedziała jeszcze na kwestionariusz.
Poproś o odpowiedź

senator
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: senator.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Kopiczko
Nazwisko panieńskie:
Choma
Data i miejsce urodzenia:
1967-01-18 Ełk
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
-4 726 PLN
Uwagi: debet w banku PEKAO SA

3 000 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
0,20 ha
Wartość domu:260 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, dwóch budynków gospodarczych po 20 m2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
56,50 m2
Wartość:196 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska

Powierzchnia:
47,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
1,51 ha
Wartość:65 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
stosunek pracy - Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Kwota:119 368,32 PLN
Uwagi: kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis:
dieta
Kwota:29 484,42 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:14 880 PLN
Uwagi: opodatkowany ryczałtem 14880 PLN - łączny współmałżonków

Opis:
dochód męża umowa o pracę
Kwota:42 049,27 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Focus 1,6
Rok produkcji:
2004
Uwagi: własność - współwłasność małżeńska

Rodzaj:
samochód
Marka:
Skoda
Model:
Octavia 1.6
Rok produkcji:
2011
Uwagi: własność - współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2007 r.
Cała kwota:62 973,58 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:34 999,43 CHF
Uwagi: stan na dzień 31.12.2017

Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r.
Cała kwota:198 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:175 219,77 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2017 r.

Opis:
kredyt gotówkowy na zakup mienia ruchomego
Cała kwota:32 653,06 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:24 979,35 PLN

Podpis

Data:
2018-XX-XX

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Kopiczko
Nazwisko panieńskie:
Choma
Data i miejsce urodzenia:
1967-01-18 Ełk
Zatrudnienie:Warszawa, ul. Wiejska 6, senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 046,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
0,20 ha
Wartość domu:260 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
56,50 m2
Wartość:196 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska

Powierzchnia:
47,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - wspólność małżeńska
Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
1,51 ha
Wartość:55 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
dodatki - SP nr 2 w Ełku (trzynasta pensja)
Kwota:5 903,79 PLN

Opis:
dodatki - UWM w Olsztynie (trzynasta pensja)
Kwota:1 277,76 PLN

Opis:
Kancelaria Senatu RP - dochód
Kwota:117 372,60 PLN
Uwagi: kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis:
Kancelaria Senatu RP - dieta
Kwota:117 372,60 PLN
Brutto/netto:brutto
Uwagi: w tym wolne od podatku: 27360 PLN kwota łączna diet i dochodów z Kancelarii Senatu RP: 147642,45 PLN

Opis:
wynajem mieszkania
Kwota:4 030 PLN

Opis:
dochód męża umowa o pracę
Kwota:39 402 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Focus 1,6
Rok produkcji:
2004
Uwagi: własność - współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota:62 973,58 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:38 224,30 CHF
Uwagi: stan na dzień 31.12.2016

Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota:198 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:184 098,47 PLN
Uwagi: stan na dzień 31.12.2016

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2017-04-27

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Kopiczko
Nazwisko panieńskie:
Choma
Data i miejsce urodzenia:
1967-01-18 Ełk
Zatrudnienie:Warszawa, ul. Wiejska 6, senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):4 046,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
0,20 ha
Wartość domu:260 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
56,50 m2
Wartość:196 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska

Powierzchnia:
47,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Uwagi: + udziały 80/1462 we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
1,51 ha
Wartość:55 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska
Przychód:1 740,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Ze stosunku pracy - SP nr 2 w Ełku
Kwota:74 653,67 PLN

Opis:
Ze stosunku pracy - UWM w Olsztynie
Kwota:16 753,69 PLN

Opis:
mandat senatora
Kwota:19 562,10 PLN

Opis:
Sprzedaż mieszkania
Kwota:155 000 PLN

Opis:
Wynajem mieszkania
Uwagi: strata w wysokości - 4545,00 PLN

Opis:
Dochód męża umowa o pracę i umowa zlecenie
Kwota:45 204,05 PLN

Opis:
diety, dodatki
Kwota:21 448,80 PLN
Uwagi: w tym wolne od podatku 20 945,04 PLN

Opis:
umowy zlecenia
Kwota:1 067,43 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Focus 1,6
Rok produkcji:
2004
Uwagi: własność - współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota:62 973,58 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:41 470,20 CHF

Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota:198 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:192 673,64 PLN

Podpis

Miejscowość:
Warszawa
Data:
2016-04-27

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Małgorzata Kopiczko
Nazwisko panieńskie:
Choma
Data i miejsce urodzenia:
1967-01-18 Ełk
Zatrudnienie:senator RP

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):19 533,00 PLN

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
120 m2
Powierzchnia działki:
0,20 ha
Wartość domu:260 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska
Uwagi: podano wartość łączną dla domu, działki, budynku gospodarczego - 20 m2, budynku gospodarczego - 25 m2
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
56,50 m2
Wartość:196 000 PLN
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska

Powierzchnia:
47,23 m2
Wartość:150 000 PLN
Uwagi: + udziały we współwłasności nieruchomości wspólnej stanowiącej działkę o powierzchni 0,0731 ha
3. Gospodarstwo rolne:
Rodzaj:
rolne
Powierzchnia:
1,51 ha
Wartość:55 000 PLN
Rodzaj zabudowy:
niezabudowane
Tytuł prawny:
własność - współwłasność małżeńska
Przychód:1 740,00 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Ze stosunku pracy - SP nr 2 w Ełku
Kwota:58 815,50 PLN

Opis:
Ze stosunku pracy - UWM w Olsztynie
Kwota:12 684,96 PLN

Opis:
Wynajem mieszkania
Kwota: 660 PLN

Opis:
Dieta radnego
Kwota:16 385,04 PLN

Opis:
Dochód męża umowa o pracę i umowa zlecenie
Kwota:28 955,55 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
Ford
Model:
Focus 1,6
Rok produkcji:
2004
Uwagi: własność - współwłasność małżeńska

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "MBank" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 47,23 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych. Kredyt z dnia 23.07.2008
Cała kwota:62 973,58 CHF
Kwota pozostała do spłacenia:42 010,36 CHF
Uwagi: kwota pozostała do spłacenia na dzień - 31.10.2015

Opis:
Kredyt hipoteczny zaciągnięty wspólnie z małżonkiem w banku "BGŻ BNP Paribas" - zakup mieszkania o łącznej powierzchni 56,50 m2, kredyt spłacany w ratach miesięcznych od 2015 r. Kredyt z dnia 20.05.2015
Cała kwota:198 000,00 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:194 067,54 PLN

Podpis

Miejscowość:
Ełk
Data:
2015-11-12

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.