facebook tweeter youtube

 
Dariusz Bożek

prezydent miasta Tarnobrzeg

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Józef Bożek
Data i miejsce urodzenia:
1960-10-14 Tarnobrzeg
Zatrudnienie:Prezydent Miasta Tarnobrzega

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):12 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
 600 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

 250 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
146 m2
Wartość domu:292 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana na której usytuowany jest dom
Powierzchnia działki:
3,88 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu umowy o pracę
Kwota:74 279,70 PLN

Opis:
diety radnego
Kwota:21 669,87 PLN

Opis:
z tytułu praw autorskich
Kwota:5 088,90 PLN

Opis:
inne
Kwota:1 185,66 PLN

Opis:
z działalności wykonywanej osobiście
Kwota:3 988,80 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: dochody powyższe przynależą do małżeńskiej wspólnoty majątkowej

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Marka:
Fiat
Model:
Linea
Rok produkcji:
2009
Wartość:24 000 PLN
Uwagi: współwłasność, objęta małżeńską wspólnotą majątkową

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny Citi Bank Handlowy na remont domu
Kwota pozostała do spłacenia:14 932,51 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny Santander Consumer Bank na remont dachu
Cała kwota:10 000,00 PLN
Uwagi ogólne:
objęte małżeńską wspólnotą majątkową

Podpis

Miejscowość:
Tarnobrzeg
Data:
2019-04-25

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Dariusz Józef Bożek
Data i miejsce urodzenia:
1960-10-14 Tarnobrzeg

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):22 000 PLN
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa
Środki pieniężne (dewizy):
 600 EUR
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

 250 GBP
Uwagi: małżeńska wspólność majątkowa

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
146 m2
Wartość domu:292 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową
4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka budowlana na której usytuowany jest dom
Powierzchnia działki:
3,88 a
Wartość:40 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność objęta małżeńską wspólnotą majątkową

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
z tytułu umowy o pracę
Kwota:60 315,65 PLN

Opis:
diety radnego
Kwota:20 667,79 PLN

Opis:
prawa autorskie i działalność wykonywana osobiście
Kwota:10 428 PLN

Opis:
inne
Kwota:1 685,66 PLN
Łączny dochód:
Uwagi: [nieczytelne] przynależą do małżeńskiej wspólnoty majątkowej

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Marka:
Fiat
Model:
Linea
Rok produkcji:
2009
Wartość:24 000 PLN
Uwagi: współwłasność, objęta małżeńską wspólnotą majątkową

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
kredyt konsumpcyjny Citi Bank Handlowy na remont domu
Kwota pozostała do spłacenia:14 932,51 PLN

Opis:
kredyt konsumpcyjny Santander Consumer Bank na remont dachu
Cała kwota:10 000 PLN
Uwagi ogólne:
objęte małżeńską wspólnotą majątkową

Podpis

Miejscowość:
Tarnobrzeg
Data:
2018-12-12

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.