facebook tweeter youtube

 
Łukasz Konarski

prezydent miasta Zawiercie

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Sebastian Konarski
Data i miejsce urodzenia:
1978-12-10 Zawiercie
Zatrudnienie:prezydent miasta Zawiercie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
2 509,49 PLN
Uwagi: IKE, majątek wspólny

 587,02 PLN
Uwagi: IKZE, majątek wspólny

22 337,83 PLN
Uwagi: OFE, majątek wspólny

17 381,17 PLN
Uwagi: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolno-budowlana
Powierzchnia działki:
2,3818 ha
Tytuł prawny:
własność osobista - darowizna od rodziny
Uwagi: łączna wartość obu działek: 140000 PLN

Rodzaj:
działka leśna
Powierzchnia działki:
0,1550 ha
Tytuł prawny:
własność osobista - darowizna od rodziny
Uwagi: łączna wartość obu działek: 140000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski w Zawierciu - dochód
Kwota:22 574,50 PLN

Opis:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - dochód
Kwota:13 525,16 PLN

Opis:
Econtrader sp. z o.o. Wrocław - dochód
Kwota:12 662,71 PLN

Opis:
umowa o pracę
Kwota:66 891,14 PLN
Uwagi: dochód żony

Opis:
wykonywane osobiście
Kwota: 800 PLN
Uwagi: dochód żony

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Dacia
Model:
Lodgy
Rok produkcji:
2015
Wartość:30 000 PLN
Uwagi: majątek [nieczytelne]

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
debet na rachunku bankowym do kwoty 35000 PLN, mBank
Uwagi: kredyt na warunkach ogólnych

Opis:
kredyt na karcie kredytowej - limit do kwoty 25000 PLN, mBank
Uwagi: kredyt na warunkach ogólnych

Opis:
kredyt na zakup samochodu, RCI Baque
Cała kwota:76 838,91 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:18 007,55 PLN
Uwagi: kredyt na warunkach ogólnych

Opis:
żona kredyt gotówkowy na remont ING
Cała kwota:15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:13 314,09 PLN

Opis:
żona kredyt gotówkowy na remont ING
Cała kwota:16 048,50 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:14 863,48 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zawiercie
Data:
2019-04-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Łukasz Sebastian Konarski
Data i miejsce urodzenia:
1978-12-10 Zawiercie
Zatrudnienie:prezydent miasta Zawiercie

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):
 575,99 PLN
Uwagi: IKZE

21 466,71 PLN
Uwagi: OFE

2 531,82 PLN
Uwagi: IKE

16 843,40 PLN
Uwagi: ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy

II Nieruchomości

4. Inne nieruchomości:
Rodzaj:
działka rolno-budowlana
Powierzchnia działki:
2,3818 ha
Tytuł prawny:
własność osobista - darowizna od rodziny
Uwagi: łączna wartość obu działek: 140000 PLN

Rodzaj:
działka leśna
Powierzchnia działki:
0,1550 ha
Tytuł prawny:
własność osobista - darowizna od rodziny
Uwagi: łączna wartość obu działek: 140000 PLN

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
Urząd Miejski w Zawierciu - dochód
Kwota:5 623,11 PLN

Opis:
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach - dochód
Kwota:10 097,22 PLN

Opis:
Econtrader sp. z o.o. Wrocław - dochód
Kwota:7 952,58 PLN

Opis:
biuro posła Jerzego Buzka
Kwota:2 483,79 PLN
Uwagi: dochód żony

Opis:
biuro posła Jana Olbrachta
Kwota:34 461,27 PLN
Uwagi: dochód żony

Opis:
fundacja Think Silesia - umowa zlecenie
Kwota: 856 PLN
Uwagi: dochód żony

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Dacia
Model:
Lodgy
Rok produkcji:
2015
Wartość:30 000 PLN

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
debet na rachunku bankowym do kwoty 35000 PLN, mBank
Uwagi: kredyt na warunkach ogólnych

Opis:
kredyt na karcie kredytowej - limit do kwoty 25000 PLN, mBank
Uwagi: kredyt na warunkach ogólnych

Opis:
kredyt na zakup samochodu, RCI Baque
Cała kwota:76 838,91 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:19 490,97 PLN
Uwagi: kredyt na warunkach ogólnych

Opis:
żona kredyt gotówkowy na remont ING
Cała kwota:15 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:13 314,09 PLN

Opis:
żona kredyt gotówkowy na remont ING
Cała kwota:16 048,50 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:14 863,48 PLN

Podpis

Miejscowość:
Zawiercie
Data:
2018-12-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.