facebook tweeter youtube

 
Krystian Kinastowski

prezydent miasta Kalisz

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystian Wojciech Kinastowski
Data i miejsce urodzenia:
1979-07-12 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):77 570,45 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):21,25 EUR
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
142 m2
Powierzchnia działki:
0,0368 ha
Wartość domu:497 000 PLN
Wartość działki:92 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności - majątek odrębny

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Biuro Analiz Architektonicznych i Urbanistycznych - jednoosobowa działalność gospodarcza działalność zakończona 30.11.2018 r.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność wykonywana osobiście podano przychód i dochód za rok 2018
Przychód:201 537,42 PLN
Dochód:121 405,56 PLN
Uwagi: majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
działalność wykonywana osobiście 2018 r.
Kwota: 920 PLN

Opis:
należność ze stosunku pracy w Urzędzie Miasta Kalisza
Kwota:13 804,00 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Alfa Romeo
Model:
Giulia
Rok produkcji:
2017
Uwagi: leasing - majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Leasing operacyjny na samochód marki Alfa Romeo Giulia z dnia 14.11.2017 r. Getin Pleet
Cała kwota:107 317,07 PLN
Uwagi: płatne w 24 ratach miesięcznych 1515,73 PLN netto do listopada 2019 r. (zobowiązanie nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej)

Opis:
Karta kredytowa mBank - limit 20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:4 336,80 PLN
Uwagi: zobowiązanie na dzień 31.12.2018 (zobowiązanie nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólności majątkowej)

Podpis

Miejscowość:
Kalisz
Data:
2019-04-29

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: prezydent miasta.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Krystian Wojciech Kinastowski
Data i miejsce urodzenia:
1979-07-12 Poznań
Zatrudnienie:Urząd Miasta Kalisza, Prezydent Miasta Kalisza

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):84 388,31 PLN
Uwagi: majątek odrębny
Środki pieniężne (dewizy):21,25 EUR
Uwagi: majątek odrębny

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
142 m2
Powierzchnia działki:
0,0368 ha
Wartość domu:497 000 PLN
Wartość działki:92 000 PLN
Tytuł prawny:
1/2 własności - majątek odrębny

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
Biuro Analiz Architektonicznych i Budowlanych - jednoosobowa działalność gospodarcza działalność zakończona 30.11.2018 r.
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
działalność wykonywana osobiście
Przychód:137 687,48 PLN
Dochód:51 031,80 PLN
Uwagi: majątek odrębny

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
działalność wykonywana osobiście 2017 r.
Kwota:4 800 PLN

Opis:
dochód uzyskany z prowadzonej do dnia 30.11.2018 r. działalności gospodarczej (01.01.2018 - 30.11.2018)
Kwota:124 674,28 PLN
Uwagi: majątek odrębny

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód osobowy
Marka:
Alfa Romeo
Model:
Giulia
Rok produkcji:
2017
Uwagi: leasing - majątek odrębny

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
Leasing operacyjny na samochód marki Alfa Romeo Giulia z dnia 14.11.2017 r. Getin Pleet
Cała kwota:107 317,07 PLN
Uwagi: płatne w 24 ratach miesięcznych 1515,73 PLN netto do listopada 2019 r. (zobowiązanie nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej)

Opis:
Karta kredytowa mBank - limit 20 000 PLN
Kwota pozostała do spłacenia:7 402,59 PLN
Uwagi: zobowiązanie na dzień 18.12.2018 (zobowiązanie nie wchodzi w skład małżeńskiej wspólnoty majątkowej)

Podpis

Miejscowość:
Kalisz
Data:
2018-12-18

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.