facebook tweeter youtube

 
Marek Belka

poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Profesor nauk ekonomicznych, ukończył studia ekonomiczne na UŁ. Autor publikacji naukowych z zakresu ekonomii stosowanej oraz współczesnej myśli ekonomicznej. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN w l. 1993-1996. Konsultant Banku Światowego, doradca ekonomiczny prezydenta RP. Minister finansów w rządzie W. Cimoszewicza (1997r.) i L. Millera (l.2001-2002). Szef koalicyjnej Rady Koordynacji Międzynarodowej w Iraku (2003), a następnie w l.2003-2004 dyrektor ds. polityki gospodarczej w Tymczasowych Władzach Koalicyjnych w Iraku, gdzie odpowiadał za reformę walutową i stworzenie nowego systemu bankowego. W l. 2004-2005 Prezes Rady Ministrów i przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej. W l. 2010-2016 prezes NBP. W 2019 r. został wybrany do Parlamentu Europejskiego.
opis
od 02.07.2019Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Handlu Międzynarodowego, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 02.07.2019Parlament Europejski IX kadencji, Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej, zastępca członka» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 02.07.2019Parlament Europejski IX kadencji, Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 02.07.2019Parlament Europejski IX kadencji, Komisja Gospodarcza i Monetarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 02.07.2019Parlament Europejski IX kadencji, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Parlamentu Europejskiego

od 02.07.2019Parlament Europejski IX kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego, Bruksela/Strasburg
okręg: Łódź (6), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (3), liczba głosów: 182517» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 31.05.2019Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group (dawniej: Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA), członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2019kandydat na posła do Parlamentu Europejskiego
okręg: Łódź (6), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni (3), liczba głosów: 182517 (wybrany)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 19.03.2018Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 02.03.2018Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 06.12.2017Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA Vienna Insurance Group, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

22.11.2017 – 04.07.2019Bank Handlowy w Warszawie SA, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

od 09.11.2017Interrisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

12.06.2010 – 20.06.2016Narodowy Bank Polski, p.o. prezesa, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego

11.06.2010 – 11.06.2016Narodowy Bank Polski, prezes, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego

11.2008 – 2010Międzynarodowy Fundusz Walutowy, dyrektor Departamentu Europejskiego» źródło

Źródło

Serwis Facebook - profil Marka Belki

20.09.2006 – 27.11.2008Polska Unia Onkologii, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

2006 – 2008Komisji Gospodarczej ONZ ds. Europy (UNECE), sekretarz wykonawczy, Genewa, Szwajcaria» źródło

Źródła

Oficjalna strona UNECE


Serwis Facebook - profil Marka Belki

02.05.2004 – 31.10.2005Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, premier, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

11.2003 – 04.2004Tymczasowe Władze Koalicyjne w Iraku, dyrektor ds. polityki gospodarczej, Irak» źródło

Źródła

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego


Serwis money.pl

26.06.2003 – 14.05.2004„Lux-Med" sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

06.2003 – 10.2003Koalicyjna Rada Koordynacji Międzynarodowej w Iraku, szef, Irak» źródło

Źródła

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego


Serwis money.pl

22.05.2003 – 28.06.2004Polskie Linie Lotnicze Lot SA, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

13.02.2003 – 20.02.2004Bank Millenium SA, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

27.11.2001 – 14.07.2004BIG BG Inwestycje SA, członek Rady Nadzorczej, Warszawa» źródło

Źródło

Lex Informator Prawno-Gospodarczy — Wolters Kluwer Polska

10.2001 – 07.2002Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Leszka Milllera), wicepremier, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

10.2001 – 07.2002Ministerstwo Finansów (rząd Leszka Milllera), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1998 – 2001doradca ekonomiczny Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

1997Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (rząd Włodzimierza Cimoszewicza), wicepremier, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1997Ministerstwo Finansów (rząd Włodzimierza Cimoszewicza), minister, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

1996Bank Światowy, konsultant
1996 – 1997doradca ekonomiczny Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

1994 – 1996Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, wiceprzewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego

1993 – 1996Polska Akademia Nauk, Instytut Nauk Ekonomicznych, dyrektor, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

lata 90.Centralny Urząd Planowania, doradca, konsultant, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego

lata 90.Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, doradca, konsultant, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego

lata 90.Ministerstwo Finansów, doradca, konsultant, Warszawa» źródło

Źródło

Oficjalna strona Narodowego Banku Polskiego

1973 – 1996Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Instytut Ekonomii, wykładowca (od stanowiska asystenta do profesora), Łódź» źródło

Źródło

Oficjalna strona Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.