facebook tweeter youtube

 
Marek Belka

poseł do Parlamentu Europejskiego
Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Oświadczenia majątkowe
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z pełnieniem następujących funkcji: europoseł.

Dane osobowe

Imię i nazwisko:
Marek Belka
Data i miejsce urodzenia:
1952-01-09 Łódź
Zatrudnienie:emeryt

I Zasoby pieniężne

Środki pieniężne (złotówki):870 000 PLN
Uwagi: lokaty bankowe, polisy ubezpieczeniowe, środki w funduszach inwestycyjnych
Środki pieniężne (dewizy):
164 000 USD

180 000 EUR

II Nieruchomości

1. Dom:
Powierzchnia domu:
305 m2
Wartość domu:1 200 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność z małżonką
2. Mieszkanie:
Powierzchnia:
54 m2
Wartość:250 000 PLN
Tytuł prawny:
współwłasność (z małżonką)

VII Działalność gospodarcza

1. Prowadzenie działalności gospodarczej:
Nazwa i forma prawna:
M Consulting Marek Belka
Przedmiot działalności:
konsulting
Uwagi nt. Osobiście / Z innymi osobami:
jednoosobowa działalność gospodarcza
Przychód:292 087 PLN
Dochód:236 501 PLN

VIII Funkcje w spółkach handlowych i fundacjach...

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
EPPNV
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Rodzaj funkcji:Członek rady nadzorczej
Od kiedy:
2016

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Rodzaj:
Bank Handlowy
Funkcje:
Od kiedy:
2018
Do kiedy:
2019

Spółka handlowa / Fundacja / Stowarzyszenie:
Nazwa i siedziba:
VIG Polska
Rodzaj:
spółka handlowa
Funkcje:
Od kiedy:
2018
Uwagi: (5 spółek w ramach jednej grupy kapitałowej)

Dochód:
Kwota:695 000 PLN
Uwagi ogólne:
spółka handlowa

IX Inne dochody...

Pojedyncze dochody:
Opis:
emerytura ZUS
Kwota:87 252 PLN

Opis:
emerytura ONZ/MFW
Kwota:100 570 PLN

Opis:
wykłady w Kolegium Europejskim (Natolin), prawa autorskie
Kwota:16 000 PLN

X Mienie ruchome - składniki o wartości > 10.000 zł

Pojazdy mechaniczne:
Rodzaj:
samochód
Marka:
BMW
Model:
x5
Rok produkcji:
2016
Uwagi: leasing

XI Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł

XI. Zobowiązania pieniężne o wartości > 10.000 zł:
Opis:
leasing samochodu osobowego
Kwota pozostała do spłacenia:100 000 PLN

Podpis

Data:
2019-06-28

Źródło

Link: Oryginalne oświadczenie majątkowe

Wyświetlane w serwisie MamPrawoWiedziec.pl oświadczenia majątkowe nie stanowią kopii dokumentów dostępnych na oficjalnych stronach Sejmu i Senatu lub w biuletynach informacji publicznej urzędów miast. Różnice dotyczą formy zapisu danych, a nie treści oświadczeń i wynikają z potrzeby uporządkowania informacji oraz przedstawienia ich w czytelniejszy sposób.

Forma zapisu

Oświadczenia posłów do Parlamentu Europejskiego, a także oświadczenia złożone w poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu (2007 - 2011) dostępne są jako pliki arkusza kalkulacyjnego (xls). Oświadczenia złożone w obecnej kadencji zostały wprowadzone do nowego formularza i są wyświetlone w osobnych zakładkach w profilach parlamentarzystów i prezydentów miast.

Nieistotne dane

W oświadczeniach wyświetlonych na stronie pominięto sformułowania typu „nie dotyczy”, „nie posiadam”, „nie zarządzam” „około” itp. Ujednolicony został sposób zapisu dat, liczb, jednostek powierzchni, symboli walut.

Nieczytelność

Ze względu na nieczytelny charakter pisma, a także niekiedy niską jakość zeskanowanych dokumentów wszędzie tam, gdzie niemożliwe było odczytanie oryginalnego oświadczenia, pojawiła się adnotacja, że tekst jest nieczytelny. Niewyraźnie zapisane cyfry zostały zastąpione literą „x”. W kategorii „uwagi” znalazły się tzw. informacje dodatkowe, a także takie, które nie mogły zostać wprowadzone do innych pól elektronicznego formularza (np. wspólna wartość dla dwóch nieruchomości). Informacje zawarte w sprostowaniach dokonywanych przez polityków uwzględniono w treści oświadczeń.

Zgłaszanie uwag

Przy digitalizacji oświadczeń pracował zespół badaczy, wolontariuszy i e-wolontariuszy Stowarzyszenia 61. Zwracamy uwagę, że wszystkie dokumenty zostały wprowadzone ręcznie i mimo zachowania najwyższej staranności podczas przepisywania mogą zawierać błędy, za co przepraszamy. Jeśli zauważą Państwo jakąkolwiek nieścisłość w stosunku do oryginalnych dokumentów, prosimy o przesłanie informacji na adres: 61@art61.pl. Zmiany zostaną wprowadzone tak szybko, jak to będzie możliwe.

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.