facebook tweeter youtube

 
Paulina Hennig-Kloska
  • posłanka
    Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
  • kandydatka na posłankę
    Koalicja Obywatelska
  • była posłanka (data wygaśnięcia mandatu: )
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła także studia podyplomowe w zakresie analizy finansowej i controllingu. Pracowała jako dziennikarka lokalnej rozgłośni radiowej oraz jako dyrektor oddziału banku w Gnieźnie. Przez kilkanaście lat zajmowała kierownicze stanowiska w branży bankowej, pracując m.in. jako dyrektor centrum biznesowego. Dyrektor generalna zakładu produkcyjnego DCD Habitat. Członkini partii Nowoczesna, pełni funkcję rzecznik prasowego. Posłanka od 2015 r. (VIII kadencja), jest wiceprzewodniczącym komisji finansów publicznych.
Edukacja
Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica w Płocku, Wydział Politologii; specjalność: Politologia i Nauki Społeczne, rok ukończenia: 1999
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, ; specjalność: Analiza Finansowa i Controlling, rok ukończenia: 2005
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych; specjalność: Politologia, rok ukończenia: 2001

Pokaż członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

Ukryj członkostwo w komisjach i innych zespołach parlamentarnych

opis
od 09.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, przewodniczący» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

07.01.2020 – 09.01.2020Sejm RP IX kadencji, Podkomisja stała do monitorowania wykorzystania środków unijnych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.12.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierza Wielkopolskiego, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.12.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Zdrowia, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół Strażaków, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 21.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 19.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Zdrowia Publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 13.11.2019Sejm RP IX kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Afryki, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

2019kandydatka na posłankę
okręg: Konin (37), lista wyborcza: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni (5), liczba głosów: 16813 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

od 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska, członek» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Wyborcza.pl

od 06.03.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack S.A., zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

20.02.2019 – 06.03.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna w sprawie sytuacji poszkodowanych działalnością firmy GetBack S.A., członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.12.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. wyjaśnienia afer finansowych, w szczególności KNF, SKOK, GetBack, przewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 04.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Belgijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.09.2018 – 22.10.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 05.07.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół na rzecz Wolności Gospodarczej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 14.06.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia: poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytu i pożyczki (druk nr 811), poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877), przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.05.2018Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Reformy Kodeksu Pracy, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

11.04.2018 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmiany ustawy o izbach rolniczych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

14.12.2017 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych związanych z wytwarzaniem destylatów rolniczych, okowit i nalewek w celu zwiększenia dochodów rolniczych i ochrony zdrowia publicznego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Monitorowania Przestrzegania Praw Człowieka i Obywatela, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 06.06.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół do spraw równości i sprawiedliwości społecznej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.05.2017Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), rzecznik prasowy» źródło
od 24.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. programu "Aktywna Rodzina", wiceprzewodnicząca» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

24.05.2017 – 05.09.2018Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.05.2017 – 13.06.2019Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, wiceprzewodnicząca» źródło

Źródła

Polska Agencja Prasowa


Wyborcza.pl

26.01.2017 – 10.05.2017Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek prezydium» źródło

Źródła

Oficjalna strona Sejmu RP


Oficjalna strona Nowoczesnej

05.04.2017 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 09.03.2017Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Kubańska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.12.2016 – 04.04.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (druk nr 1092), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 30.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Brazylijska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

30.11.2016 – 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego, senackiego i rządowego projektów ustaw o zmianie ustawy o finansach publicznych (druki nr 231, 368 i 1014), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

04.10.2016 – 10.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 03.11.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

22.09.2016 – 18.10.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: - o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 826), - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 827), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

19.07.2016 – 19.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 23.06.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. przyszłości Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

09.06.2016 – 05.09.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (druk nr 469), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.04.2016 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 303), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

27.04.2016 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 10.03.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Chińska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 26.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Polsko-Czeska Grupa Parlamentarna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

10.02.2016 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

28.01.2016 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 15.01.2016Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 29.12.2015Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja stała do monitorowania systemu podatkowego, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

15.12.2015 – 24.02.2016Sejm RP VIII kadencji, Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowych projektów ustaw: - o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 70) oraz - o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 69), członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 25.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Parlamentarna Grupa Kobiet, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, zastępca przewodniczącego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.01.2019Sejm RP VIII kadencji, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

16.11.2015 – 17.11.2015Sejm RP VIII kadencji, Komisja Finansów Publicznych, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

12.11.2015 – 25.01.2017Sejm RP VIII kadencji, Klub Poselski Nowoczesna, członek» źródło

Źródło

Oficjalna strona Sejmu RP

od 12.11.2015Sejm RP VIII kadencji, poseł, Warszawa
okręg: Konin (37), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (8), liczba głosów: 7306» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

2015kandydat na posła
okręg: Konin (37), lista wyborcza: Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru (8), liczba głosów: 7306 (wybrana)» źródło

Źródło

Oficjalna strona Państwowej Komisji Wyborczej

brak informacji Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), wiceprzewodnicząca Zarządu Regionu Wielkopolskiego» źródło

Źródło

Oficjalna strona Nowoczesnej w Wielkopolsce

brak informacji Nowoczesna (dawniej: Nowoczesna Ryszarda Petru), członek» źródło

Źródło

Wikipedia - wolna encyklopedia

od 2015Zakład Produkcyjny w DCD Habitat sp. z o.o. , dyrektor generalny» źródło

Źródła

Oficjalna strona fundacji Nowoczesna


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2015Stowarzyszenie Nowoczesna, pełnomocnik» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2014 – 2015Bank BGŻ BNP Paribas, Centrum Biznesowe, dyrektor» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2009 – 2014Raiffeisen Bank, dyrektor oddziału» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

od 2004Wydawnictwo AGA, specjalista» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2004 – 2009Raiffeisen Bank, dyrektor oddziału» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2002 – 2004Wydawnictwo AGA, współpraca agencyjna» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

2000 – 2015PHU Borg s.c., współwłaściciel» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

1997 – 2002Wydawnictwo AGA, dziennikarz» źródło

Źródło

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VIII Kadencja - Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe 2016

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.