facebook tweeter youtube

Sejm kontraktowy
Lp.
Kariera po roku 1989.
1.Jacek AmbroziakObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1989-1991 minister, szef Urzędu Rady Ministrów; w l.1997-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu; w l. 2004-2008 przewodniczący Rady Zamówień Publicznych; członek rad: Fundacji dla Przedsiębiorczości; Fundacji Wspomagania Wsi; członek Kuratorium Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana
2.Jacek AndrzejewskiKlub Poselski PZPRKlub Niezależnych Posłóww l. 2005-2013 prezes zarządu i wspólnik w Skater II sp. z.o.o.
3.Andrzej ArendarskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1992-1993 minister współpracy gospodarczej z zagranicą; członek-założyciel Kongresu Liberalno-Demokratycznego; w l. 2002-2006 przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego; od 2004 r. członek zarządu Blue City sp. z o.o.; wspólnik i prezes zarządu Petrusse Capital Advisers sp. z o.o.; wspólnik w spółkach z o.o.: Aleja Przyjaciół, Anashwit (w likwidacji), Lonner Santa Monica Europa; od 2008 r. prezes Krajowej Izby Gospodarczej, jest członkiem rad licznych fundacji
4.Andrzej AumillerKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyposeł II i IV kadencji; do 2005 r. związany z Unią Pracy; w l. 2005-2010 członek Samoobrony RP; przewodniczący sejmowej komisji śledczej ds. PKN Orlen; w l. 2006-2007 minister budownictwa, pracował w poznańskim oddziale firmy Echo Investment; założyciel Fundacji Ostoja
5.Stanisław BabińskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej2001 r. - kandydat do Senatu
6.Adam BabulKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegood 2003 r. wspólnik, prezes zarządu w Bamba Poland sp. z o.o.
7.Tadeusz BadachKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1998-2001 radny Sejmiku Województwa Lubelskiego; w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji; prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Krasnymstawie, członek rad nadzorczych: Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Spółdzielni Mleczarskich Lacpol sp. z o.o., Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich
8.Andrzej BajołekKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2006 radny Sejmiku Województwa Małopolskiego
9.Artur BalazsObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaposeł na Sejm I, III i IV kadencji; senator w Senacie III kadencji; w l. 1989-1990 minister bez teki ds. socjalnych i cywilizacyjnych wsi; w l. 1991-1992 minister ds. współpracy z organizacjami politycznymi i stowarzyszeniami; w l.1999-2001 minister rolnictwa i rozwoju wsi; od 2012 r. członek rady nadzorczej firmy Poręczenia Kredytowe sp. z o.o.; wraz z żoną prowadzi 270 ha gospodarstwo rolne w Łuskowie
10.Szczepan BalickiKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAX1991 r. - kandydat na posła; radca prawny; od 1994 r. na emeryturze; arbiter Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach
11.Zbigniew BalikKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw. l. 2002-2006 radny powiatu jasielskiego; w l. 2006-2010 radny miasta Jasło; do 2010 r. członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Hanldowego Petrochemia Kraków
12.Anna BańkowskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 1991 r. posłanka na Sejm I, II, III, IV, VI i VII kadencji; w l. 1995-1997 prezes ZUS; w l. 2006-2007 radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
13.Jarosław BarańczakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnysenator II kadencji; w l. 2010-2014 dyrektor wydziału infrastruktury w urzędzie wojewódzkim we Wrocławiu
14.Zdzisław BarańskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznego(zm. 1997)
15.Jerzy BartnickiKlub Poselski PZPRKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegodyrektor powiatowego urzędu pracy w Kwidzynie; w l. 2006-2010 radny miasta Kwidzyn; od 2005 r. członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Pewik sp. z o.o.
16.Marek BartosikKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2002-2005 wiceminister w Komitecie Badań Naukowych; w l. 2003-2005 wiceminister nauki i informatyzacji; wykładowca Politechniki Łódźkiej; w l. 1986-2011 kierownik Katedry Aparatów Elektrycznych PŁ; od 2008 r. wiceprezes Akademii Inżynierskiej w Polsce
17.Ryszard BartoszKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2002-2006 burmistrz Tyszowiec
18.Roman BartoszczeObywatelski Klub ParlamentarnyParlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy1990 r. - kandydat na urząd Prezydenta RP; w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 90. prezes Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego "Ojcowizna"
19.Edward BaścikKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegoprowadzi właśne gospodarstwo rolne; od 2002 r. radny powiatu oświęcimskiego; działacz PSL
20.Józef BąkKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1993-1999 współwłaściciel Wytwórni Pasz Gabor w Kąkolewie, współwłaściciel hotelu Halny w Karpaczu
21.Maciej BednarkiewiczObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-2001 sędzia Trybunału Stanu; w l. 1989-1995 prezes Naczelnej Rady Adwokackiej;współnik-komplementariusz w kancelarii prawnej
22.Aleksander BentkowskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 1989-1991 minister sprawiedliwości; w l. 2003-2006 partner w kancelarii prawnej Bentkowski,Kurowski, Semen-Adwokaci- Radcowie Prawni - Spółka Partnerska; w 2005 r.wspólnik i członek zarządu G&B sp. z o.o.; w l. 2005- 2007 senator w Senacie VI kadencji; od 2006 r. prezes Cywilno-Wojskowego Klub Sportowego Resovia; w l. 2009-2012 członek rady nadzorczej Zelmotor sp. z o.o.; członek rady naczelnej PSL
23.Ludwik BernackiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 2001 r. członek rad nadzorczych i zarządów w firmach z branży budowlanej i konsultingowej. Od 2013 r. wspólnik w BBP-Konsulting-Projekt sp. z o.o.
24.Jan Beszta-BorowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1995-1997 członek Ruchu Odbudowy Polski
25.Stanisław BibrzyckiKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyb.d.
26.Jan Krzysztof BieleckiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny1991 r. - Prezes Rady Ministrów; w l. 1992-1993 minister bez teki ds. integracji w EWG; w l. 2003-2010 prezes zarządu Banku PEKAO S.A.; przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych; członek rady Fundacji im. Stefana Batorego; od 2010 r. przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów
27.Krzysztof BieleckiKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-SpołecznejKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznejb.d.
28.Alfred BielewiczKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 2008-2011 członek Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej; lekarz-anestezjolog w NZOZ Nowy Szpital w Świebodzinie; członek Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze;
29.Stefan BielińskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1998-2002 radny gminy Białołęka; był wiceprzewodniczącym rady Związku Rzemiosła Polskiego; wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej i członkiem rady Białołęckiej Izby Gospodarczej. (zm. 2003)
30.Tadeusz BieńKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegoposeł niezrzeszonyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; wicedyrektor a obecnie dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Gdańsku
31.Alicja BieńkowskaKlub Poselski PZPRKlub Niezależnych Posłówlekarz-radiolog; obecnie nie wykonująca zawodu; członek Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarskiej w Toruniu
32.Tadeusz BilińskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2001 poseł na sejm I,II i III kadencji; w l. 2002-2003 członek rady naukowej Instytutu Gospodarki Mieszkaniowej; w l. 2002-2010 członek zarządu (prezes, a następnie wiceprezes) Zielonogórskiego Towarzystwa Rozwoju Energetyki Odnawialnej; wykładowca w Instytucie Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego
33.Barbara BlidaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 posłanka na Sejm I, II,III i IV kadencji; w. l. 1993-1996 minister gospodarki przestrzennej i budownictwa; w 1997 r. prezes Centralnego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast; w l. 2002-2007 prezes zarządu J.W. Construction Sp.z.o.o. (zm. 2007)
34.Jan BłachnioKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-SpołecznejKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznejwykładowca w Instytucie Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
35.Janusz BłaszczykKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 2002-2010 radny gminy Poraj
36.Józef BłaszczykKlub Poselski PZPRKlub Posłów Wojskowychkomendant 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach (zm. 2012)
37.Kazimierz BłaszczykObywatelski Klub ParlamentarnyParlamentarny Klub "Solidarność Pracy"b.d.
38.Andrzej BłochKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2001-2012 prezes zarządu BSP S.A.; od 2012 r. prezes zarządu Firmy Handlowej BSP sp. z.o.o.
39.Zbigniew BobakObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 2002-2007 członek rady nadzorczej Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
40.Irmindo BocheńKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; od 2003 r. członek rady nadzorczej Agrob-Eko sp. z o.o.; w l. 2005-2008 członek rady Śląskich Zakładów Zbożowo-Młynarskich S.A.
41.Józef BoguszKlub Poselski PZPRKlub Niezależnych Posłówod 2002 r. prezes zarządu Rolpol Sp. z.o.o.; od 2010 r. prezes zarządu Armo Sp. z.o.o.
42.Andrzej BondarewskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 90. członek Unii Wolności; po 2005 r. związany z Partią Demokratyczną; prowadził kancelarię adwokacką w Otwocku (zm. 2011)
43.Marek BoralKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-2002 radny miasta Częstochowy
44.Marianna BorawskaKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracy1991 r. i 1997 r. - kandydatka do parlamentu; członek władzach krajowych Unii Pracy; była dyrektorką Biblioteki Głównej Akademii Pomorskiej w Słupsku
45.Andrzej BorowskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1993-1999 pracował w administracji wojewódzkiej, obecnie zatrudniony w opolskiej Delegaturze NIK
46.Stanisław BożekObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 90. działacz ZChN, następnie Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego; prowadzi własne gospodarstwo ogrodnicze w Kuźniku k. Międzyrzecza
47.Andrzej BratkowskiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1992-1993 minister gospodarki przestrzennej i budownictwa; w l. 2004-2005 wiceminister infrastruktury
48.Juliusz BraunObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II, III kadencji; w l. 1999-2003 przewodniczący KRRiT; od 2011 r. prezes zarządu TVP S.A.
49.Adam BrodeckiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracylekarz pediatra w Szpitalu Dziecięcym w Kielcach (zm. 2010)
50.Mieczyszław BrudniakKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyw l. 2001-2007 członek rady nadzorczej Zakładów Remontowych Energetyki Warszawa S.A; w l. 2001-2010 prezes zarządu Fabryki Maszyn Glink S.A.; w l. 2002-2003 członek komisji rewizyjnej w Górniczej Izbie Przemysłowo-Handlowej; w l. 2001-2013 r. prezes zarządu Invest Glinik sp. z o.o
51.Eugeniusz BrzezińskiKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAX1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła
52.Anna BrzozowskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejpracuje w branży doradztwa prawnego; prowadzi kancelarię syndyka
53.Ryszard BrzuzyObywatelski Klub Parlamentarnyposeł niezrzeszonyczłonek Polskiej Partii Pracy i Komisji Krajowej WZZ Sierpień 80; od 2001 r. kandydat w wyborach: parlamentarnych, samorządowych i do PE
54.Ryszard BugajObywatelski Klub ParlamentarnyParlamentarny Klub "Solidarność Pracy"w l. 1991-1997 poseł na Sejm I, II kadencji; w l. 1993-1997 przewodniczący Unii Pracy; ekonomista, profesor w Instytucie Nauk Ekonomicznych (PAN)
55.Jacek BujakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; członek PC i PiS; prowadzi firmę z branży odlewniczej
56.Aniela BukałaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegoczłonek rady naczelnej PSL; po 2003 r. zasiadała w radach nadzorczych m.in.: Polskiego Radia Opole, Opolskiego Centrum Rehabilitacji; Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej EKOM
57.Anna Teresa BukowskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2001-2003 członek rady nadzorczej Polskiego Centrum Sprzedaży Bezpośredniej S.A.; 2001 r. - przewodnicząca zarządu UNISET sp. z o.o.; w l. 2001-2012 wiceprezes zarządu UNISET sp. z o.o. (zm. 2012)
58.Andrzej BurskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1998-2006 radny miasta Radomia; w l. 2007-2010 przewodniczący radomskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego; ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych Radomskiego Szpitala Specjalistycznego
59.Janusz Józef BylińskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1990-1991 minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej; w l. 2001-2006 prezes zarządu Fundacji Inicjatyw Środkowoeuropejskich Rynków Handlowych; w l. 2007-2008 prezes zarządu Warszawskiego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego S.A.
60.Michał Adam CaputaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnydo 1995 r. nauczyciel j. polskiego w żywieckim liceum; założyciel i prezes Stowarzyszenia "Komitet Obywatelski "Ziemi Żywieckiej" (zm. 2008)
61.Michał Hubert ChałońskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1993 - poseł na Sejm I kadencji
62.Wiesław ChmielarskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2002-2006 - radny powiatu głogowskiego; w l. 2001-2005 członek rady nadzorczej Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. w Głogowie
63.Henryk Mikołaj ChmielewskiKlub Poselski PZPRKlub Posłów Wojskowychprofesor zwyczajny nauk medycznych - wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; starszy specjalista - konsultant w zakresie terapii manualnej w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralnego Szpitala Weteranów
64.Lucjan Feliks ChojeckiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejnadleśniczy w Nadleśnictwie Choszczno; od 2009 r. na emeryturze
65.Irena Stanisława ChojnackaKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyb.d.
66.Jan Bogdan ChoszczewskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegoradny gminy Zbiczno; w l. 2002-2006 przewodniczący rady gminy Zbiczno; w l. 2006-2010 wiceprzewodniczący rady gminy Zbiczno
67.Paweł Maria ChrupekObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1998-2002 radny powiatu brzozowskiego; prowadzi gospodarstwo rolne na Podkarpaciu
68.Witold ChrzanowskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 2002-2014 radny sejmiku województwa mazowieckiego
69.Stanisław CieślaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1997-2001 senator IV kadencji
70.Włodzimierz CimoszewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III, IV kadencji; w l. 1993-1995 minister sprawiedliwości i wiceprezes Rady Ministrów; w l. 1993-1995 prokurator generalny; w l. 1995 -1996 wicemarszałek Sejmu; w l. 1996-1997 Prezes Rady Ministrów; w l. 1998-2000 radny sejmiku województwa podlaskiego; w l. 2001-2005 minister spraw zagranicznych; w l. 2007- 2011 senator VII kadencji; członek rady senatorów Stowarzyszenia Ordynacka, wykładowca Uniwersytetu w Białymstoku oraz Akademii Finansów i Biznesu Vistula
71.Jan CzajaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegood 2006 r. prezes zarządu TMT Management sp. z o.o.
72.Teresa Maria Czarnik-SojkaKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyb.d.
73.Maria CzenczekKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej2002 r., 2006 r. - kandydatka w wyborach samorządowych
74.Krzysztof Janusz CzereyskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegob.d.
75.Mieczysław Leon CzerniawskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, II i IV kadencji; w l. 2010-2014 radny sejmiku województwa podlaskiego; od 2010 r. prezydent Łomży
76.Kazimierz CzerwińskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoParlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowyczłonek rad nadzorczych i zarządów lubelskich przedsiębiorstw; od 2009 r. wspólnik Lubelskiego Biura Projektowego i członek rady nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
77.Leszek CzerwińskiKlub Poselski PZPRKlub Niezależnych Posłówod 2003 r. dyrektor SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie
78.Marian Janusz CzerwińskiKlub Poselski PZPRKlub Parlamentarny-Unia Demokratyczna1991 r. - kandydat na posła; 2002 r. kandydat do sejmiku województwa podkarpackiego; był związany z Platformą Obywatelską
79.Ignacy Tadeusz CzeżykObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1998-2006 radny sejmiku województwa lubelskiego; w l. 2005-2006 wiceprzewodniczący sejmiku województwa lubelskiego; w l. 2006-2014 radny miasta Puławy
80.Stefania Janina Czupała-HołogaKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-SpołecznegoKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznegob.d.
81.Eugeniusz CzykwinKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-SpołecznejKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznejw l. 1991-2003 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2001 radny sejmiku województwa podlaskiego; w l. 2001-2011 poseł na Sejm IV, V i VI kadencji
82.Sebastian CzypionkaKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyw l. 2004-2006 członek rady nadzorczej Kopalni Węgla Kamiennego Kazimierz Juliusz sp. z o.o.; w l. 2006-2013 członek rady nadzorczej Moj S.A.
83.Barbara CzyżKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1994-1998 radna miasta Elbląga; w l. 2001-2014 prezes zarządu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Marki sp. z.o.o
84.Jan Zdzisław DalgiewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2002-2006 prezes zarządu PEKAES S.A.
85.Adela DankowskaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1994-1998 radna miasta Leszna; instruktor lotniczy
86.Stanisław Zbigniew DąbrowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 2006-2010 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa; w l. 2010-2014 pierwszy prezes Sądu Najwyższego
87.Bogdan DerwichKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1998-2001 radny miasta Grudziądza; w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji
88.Jerzy DłużniewskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny(zm. 1995)
89.Maria DmochowskaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2002 radna sejmiku województwa łódzkiego
90.Teresa Katarzyna Dobielińska-EliszewskaKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1989-1991 wicemarszałek Sejmu; lekarz-onkolog, zatrudniona w Olsztyńskim Ośrodku Onkologicznym "Kopernik"
91.Janusz DobroszKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1993-2007 poseł na Sejm I, II, III, IV i V kadencji; w l. 2006-2007 wicemarszałek Sejmu
92.Marian DojkaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnybyły wicewojewoda świętokrzyski; w l. 2002-2006 radny miasta Tarnobrzeg
93.Zdzisław Kazimierz DomańskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2002-2006 burmistrz gminy Kłodawa; w l. 2006-2014 radny powiatu kolskiego
94.Wawrzyniec DominiakKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2003-2013 członek rady nadzorczej Rondo Wasa sp. z o.o.; od 2013 r.członek rady nadzorczej Kombinatu Instalacji Sanitarnych Budownictwa Warszawa sp. z o.o.
95.Krzysztof DowgiałłoObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1990-2002 radny miasta Sopot; w l. 1989-1993 wiceprzewodniczącyŚwiatowej Konfederacji Pracy; prowadzi pracownię architektoniczną w Gdyni
96.Jerzy Wacław DowgwiłłowiczKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 2004-2012 prezes zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Odrodzenie
97.Zbigniew DrelaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyod 2004 r. członek zarządu Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. Tadeusza Goniewicza
98.Stanisław DudaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2004-2014 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Produkcji Maszyn i Urządzeń Plasmet sp. z.o.o
99.Anna Teresa DudkiewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-2002 radna miasta Piotrków Trybunalski
100.Jan Alfred DudziakKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
101.Jerzy Mieczysław DynerObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1994-2002 radny miasta Warszawa; do 2010 r. zatrudniony w FSO/Daewoo-FSO Motor S.A.
102.Anna DynowskaKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegoposeł niezrzeszonyprowadzi kancelarię adwokacką w Dzierżonowie
103.Ryszard DyrakKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracybyły dyrektor GPBP „Gobex” i prezes „Arx-Gobex”; współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości; 1991 r. kandydat do Senatu; członek Polskiej Unii Socjaldemokratycznej, KLD, UW;(zm. 1999)
104.Witysław Wiktor Dys-KulerskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznasekretarz stanu w MEN w rządzie T. Mazowieckiego; w l. 1989-1999 prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji; członek redakcji miesięcznika "Nowaja Polsza"
105.Tadeusz Antoni DziubaKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegoposeł niezrzeszonywicedyrektor Delegatury NIK w Poznaniu a następnie w Bydgoszczy; w l. 2005-2007 wojewoda poznański; w l. 2010-2014 radny miasta Poznań; od 2011 r. poseł na Sejm VII kadencji
106.Marek Józef DziubekObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991 -1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2000 doradca wojewody częstochowskiego;w l. 2000-2008 zatrudniony w częstochowskim Oddziale ARiMR na stanowisku wicedyrektora a następnie dyrektora
107.Krystyna Stefania EjsmontKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 2004-2007 wspólnik; prezes zarządu Florencja sp. z o.o. ; w l. 2009-2010 członek rady nadzorczej Med-Polonia sp. z o.o.
108.Tadeusz Rudolf FiszbachKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyw l. 1991-1995 Ambasador RP w Finlandii, w l. 2001-2005 Ambasador RP na Łotwie
109.Antoni Jan FurtakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1990-2003 zatrudniony w Stoczni Gdynia SA
110.Stanisław GabrielskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejprzewodniczący Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Pokolenia
111.Andrzej GabryszewskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyczłonek-założyciel Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"; w l. 1998-2006 radny powiatu nowosolskiego; w l. 1999-2002 starosta powiatu nowosolskiego; od 2005 r. na emeryturze; w l. 2006-2009 członek rady nadzorczej Zielonogórskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
112.Herbert Leopold GabryśKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 2002-2004 prezes zarządu Mysłowickich Zakładów Urządzeń Elektromechanicznych Zelmech S.A.; przewodniczący Komitetu ds. polityki klimatyczno-energetycznej Krajowej Izby Gospodarczej; od 2008 r. członek rady nadzorczej Agencji Rynku Energii S.A
113.Jerzy GajdaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
114.Józef GajewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 2002 r. prezes zarządu PREWOD sp. z.o.o
115.Ryszard GajewskiKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-SpołecznegoKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznegood 2008 r. prezes Polskiego Związku Katolicko-Społecznego,
116.Stanisław GałeczkaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2004-2013 prezes zarządu PPHU GAMTEX sp. z.o.o
117.Mieczysław GawełKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1994-2002 radny miasta Wrocławia; w l. 2006-2007 prezes zarządu Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego S.A.; w l. 2002-2003 prezes zarządu JELCZ Samochody Ciężarowe sp. z.o.o
118.Radosław GawlikObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji
119.Ziemowit Dionizy GawskiKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAX1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła
120.Bronisław GeremekObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 1997-2000 minister spraw zagranicznych
121.Stefan Wincenty GębickiKlub Poselski PZPRKlub Niezależnych Posłówb.d.
122.Irena Urszula GilKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
123.Jerzy Zenon GilObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d.
124.Mieczysław Władysław GilObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa małopolskiego; od 2011 r. senator VIII kadencji; od 2010 r. prezes zarządu Hutniczego Klubu Sportowego Hutnik Kraków
125.Andrzej Jerzy GlapińskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1990-1992 wojewoda legnicki; w l. 1999-2001 prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.; obecnie na emeryturze
126.Bohdan Marian GłuchowskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2001-2003 prezes zarządu Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych Makadam S.A.
127.Jan GoczołKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 1990 r. na emeryturze; autor zbiorów poetyckich; w l. 1989-2000 prezes Kuratorium Stowarzyszenia Instytut Śląski w Opolu
128.Jerzy Michał GołaczyńskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2001-2003 członek rady nadzorczej Jeleniogórskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp z o.o.
129.Maria Marta GomolaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
130.Ludomir Karol GoździkiewiczKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegodo 2000 r. dyrektor Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Łowiczu (zm. 2014)
131.Michał GórskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegona początku l. 90. wójt gminy Raczki (zm. 1992)
132.Mirosława Kazimiera GrabarkiewiczKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1995-1999 wiceprzewodnicząca zarządu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy
133.Adam GrabowieckiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1998-2002 wójt gminy Chojnów; w l. 2004-2008 prezes zarządu Centrum Aptekarsko-Lekarskiego Farmed sp. z.o.o, od 2009 prezes zarządu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
134.Danuta Maria GrabowskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1993-2005 poseł na Sejm II, III i IV kadencji
135.Roman GreńKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2006-2010 zastępca burmistrza gminy Strumień (wcześniej zastępca wójta gminy Jaworze)
136.Zbigniew Józef GrugelKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2002 - 2004 radny powiatu tucholskiego
137.Wojciech Jan GryczewskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1993 -1997 sędzia Trybunału Stanu
138.Krzysztof GrzebykKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła
139.Krystyna Wanda GrzędaKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracy2001 r. - kandydatka na posła; 2006 r. - kandydatka do rady miasta Jarosławia
140.Andrzej GrzybKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1990-1994 radny miasta Ostrzeszów; w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 1999-2001 radny powiatu ostrzeszowskiego; w l. 2001-2011 poseł na Sejm IV, V i VI kadencji; od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego
141.Waldemar Henryk GrzywaczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2004-2005 prezes zarządu odziału wojewódzkiego w Szczecinie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
142.Ignacy Marian GuentherObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1998-2002 radny powiatu chojnickiego
143.Józef GutowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
144.Ryszard Kazimierz HelakObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1990-1995 pracownik MON (kolejno: dyr., doradca ministra obrony narodowej ds. politycznych, podsekretarz stanu)
145.Józefa Maria HennelowaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
146.Jerzy HopferKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-SpołecznejKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznejw l. 1998-2002 radny miasta Gorzów Wielkopolski; w l. 2004-2012 prezes zarządu Stowarzyszenia Wodniaków Gorzowskich Kuna
147.Edward HoroszkiewiczKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracydo 1993 r. dyrektor ZZOZ w Pleszewie; w l. 1998-2002 radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego; w l. 2002-2006 radny powiatu pleszewskiego; prowadził prywatny gabinet ginekologiczny w Pleszewie
148.Ryszard Józef IwanObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny2001 r. - kandydat na posła
149.Edmund JagiełłoKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1993-1997 senator III kadencji; od 2004 r. prezes zarządu Trawrty sp. z o.o.; w l. 2002-2005 prezes zarządu WKG Trading sp. z o.o
150.Zbigniew JanasObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji
151.Henryk JanasekKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyod 2002 r. członek rady nadzorczej Banku Spółdzielczego w Koninie; od 2005 r. członek rady nadzorczej Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A., 2006 r. - kandydat na radnego miasta Konina
152.Czesław Andrzej JanickiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoParlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowyw 1989 r. minister rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej; w l. 1989-1990 wicepremier; w 1990 minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej; w l. 2003-2011 członek rady nadzorczej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego S.A., w l. 2003-2012 prokurent Nika Health Products sp z o.o. ; w l.2004-2007 członek rady nadzorczej Finefarm sp z o.o. (zm. 2012 r.)
153.Marian Józef JanickiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1990-2001 burmistrz miasta Odolanów; w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji; od 2009 r. prezes zarządu stowarzyszenia Święty Marcin Patron Ziemi Odolańskiej
154.Wojciech Maria JanickiKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAX1991 r. - kandydat na posła
155.Ryszard JankowskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
156.Jan JanowskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1993-1998 prezes Stronnictwa Demokratycznego
157.Urszula Wanda JaroszKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-SpołecznejKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej1991 r. i 1997 r. - kandydat na posła
158.Stanisław JasińskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 2002-2010 wój gminy Kodręba
159.Ryszard JastrzębskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2005-2006 prezes zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Wałbrzychu
160.Kazimierz Wiesław JaworskiKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAX1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła (zm. 2006)
161.Tadeusz JemiołoKlub Poselski PZPRKlub Posłów Wojskowychod 2011 r. prezes zarządu Edukacji dla Bezpieczeństwa
162.Marian JeżKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2003-2010 prezes zrządu PEBEO sp. z o.o; od 2002 r. prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Cisy
163.Jerzy Marian JózefiakKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracy1991 r. - kandydat na posła; od 2002 r. członek rady nadzorczej Rolmex sp. z o.o.; w l. 2006-2010 członek rady nadzorczej Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o.; 2010 r. - kandydat do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego; 2011 r.- kandydat na posła
164.Józef JungiewiczObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1992-1993 wojewoda w Nowym Sączu, członek Ruchu dla Rzeczpospolitej; od 1994 r. na emeryturze
165.Marek JurekObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2001-2007 poseł na Sejm IV i V kadencji, w l. 2005-2007 marszałek Sejmu, od 2014 r. poseł do Parlamentu Europejskiego
166.Aleksander JurewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
167.Henryk JużykiewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2001-2006 członek rady nadzorczej Montex-Plax sp. z o.o.; w l. 2002-2003 członek rady nadzorczej Zakłady Przemysłu Skórzanego Karkonosze S.A.
168.Zdzisław Adam KaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Ekologicznyw l. 1991-1993 senator II kadencji; w l. 1998 -1991 radny miasta Tarnowa
169.Henryk KaczmarekKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 2013 r. prezes zarządu Pomorskiego Przedsiębiorstwa Pro-Elmont sp. z o.o.
170.Wiesław Władysław KaczmarekKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III, IV kadencji; w l. 1993-1996 minister przekształceń własnościowych; w 1997 r. minister gospodarki; w l. 2001-2003 minister skarbu państwa; w 2007 r. prezes zarządu Akwawit - Brasco SA; w l. 2006-2007 prezes zarządu Brasco S.A.; w l. 2011-2013 prezes zarządu Cinti-Medica sp. z o.o.; w l. 2006-2007 prezes zarządu Kompanii Spirytusowej Wratislawia Polmos Wrocław S.A.; w l. 2009-2011 prezes zarządu Platinum Hospitals S.A.; od 2012 r. prezes zarządu Terra Mare Club S.A.; członek rady senatorów Stowarzyszenia Ordynacka; prezes Zarządu Polskiego Związku Żeglarskiego
171.Zbigniew Kazimierz KamińskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 2006-2013 członek rady nadzorczej Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pioner w Kutnie
172.Jarosław Leszek KapsaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia DemokratycznaPo 2002 r zatrudniony w urzędzie miasta Częstochowy
173.Zygmunt Adam KarczewskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego2002 r. i 2010 r. - kandydat do rady powiatu krasnostawskiego
174.Jerzy Stanisław KarpaczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
175.Bernard KasprzakKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyb.d.
176.Jacek Franciszek KasprzykKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1993-2005 poseł na sejm II, III i IV kadencji; w l. 2006- 2010 radny miasta Częstochowa; w l. 2010-2011 poseł na sejm VI kadencji; w l. 2010- 2014 radny miasta Częstochowa
177.Czesław KastelikKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 2007 r. prezes zarządu Towarzystwa Handlu Zagranicznego Dack sp. z o.o.
178.Tadeusz KaszubskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego(zm. 2005)
179.Zbigniew Michał KawałkoKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
180.Czesław Marian KaweckiKlub Poselski PZPRKlub Niezależnych Posłówod 2010 r. prezes zarządu Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu Auxilium im. dr Henryka Wnuka
181.Dorota Maria KempkaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l.1993-2005 senator III, IV, V kadencji
182.Andrzej Piotr KernObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa łódzkiego
183.Dobrochna Kędzierska-TruszczyńskaKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 90 szefowa warszawskiego Oddziału Wprost; następnie redaktor m.in. w Wirtualnej Polsce; doradca wicepremiera Marka Pola ds. medialnych; obecnie redaktor w wydawnictwie Kurhaus
184.Marian KędzierskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegood 2005 r. członek rady nadzorczej Wodociągów Miejskich Bytów sp. z o.o.; 2006 r. - kandydat do rady gminy Trzebielino
185.Franciszek KiećKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegoprezes honorowy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa (zm. 2010)
186.Wiesława Kiermaszek-LamlaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 2002-2010 radna miasta Wodzisławia Śląskiego; od 2001 r. prezes zarządu Fundacji Wspólnota Dobrej Woli
187.Tadeusz Bolesław KijonkaKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyprezes zarządu Górnośląskiego Towarystwa Literackiego; w l. 1995-2013 redaktor naczelny miesięcznika społeczno-kulturalnego "Śląsk"; autor tomów wierszy
188.Jan Wacław KisiliczykObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
189.Jan KnoppekKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1998-2002 radny powiatu cieszyńskiego
190.Anna Maria KnysokObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
191.Ryszard KołodziejKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji
192.Piotr Franciszek KołodziejczykKlub Poselski PZPRKlub Posłów Wojskowychw l. 1990-1994 minister obrony narodowej
193.Henryk KomarKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1994-1997 przewodniczący rady miasta Piotrków Trybunalski
194.Krzysztof Władysław KomornickiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 2002-2007 członek rady nadzorczej Hetmańska sp. z o.o.
195.Waldemar January KomorowskiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1998-2006 radny i przewodniczący rady powiatu koneckiego
196.Wiesław KondrackiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej2002 r.- kandydat do rady powiatu sokołowskiego; w l. 2002-2004 członek rady nadzorczej Agricoop S.A.
197.Andrzej KonopkaKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 90. członek Krajowej Rady Sądownictwa; sędzia a do 2007 r. rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego
198.Sławomir Marian KopańskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d
199.Bohdan KopczyńskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji
200.Jerzy Jan KoralewskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1993-2001 poseł na Sejm II i III kadencji
201.Alicja Józefa KornasiewiczKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1997-2000 sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa; od 2003 r. prezes zarządu Unicredit Caib Poland S.A.; w l. 2001-2004 prezes zarządu Ca Ib Securities S.A.
202.Czesław KosińskiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyb.d.
203.Andrzej KosmalskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratyczna(zm. 2007)
204.Ryszard KosowoskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1998-2002 radny powiatu chrzanowskiego; w l. 2000-2002 starosta powiatu chrzanowskiego; w l. 2002-2014 burmistrz miasta Chrzanowa
205.Zbigniew Józef KostrzewaKlub Poselski PZPRKlub Niezależnych Posłów2006 r. - kandydat do rady powiatu łowickiego
206.Jan KościelniakKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznego1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła
207.Marian KowalObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 2006-2007 radny gminy Dzierżoniów; w l. 2010-2014 radny powiatu dzierżoniowskiego
208.Józef Karol KowalczykObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
209.Tadeusz KowalczykObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
210.Jan KowalikKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2014 radny sejmiku województwa lubelskiego
211.Wiesław KowalskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d.
212.Lech Władysław KozaczkoObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnypo 1991 r. pracował jako naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (zm. 2002)
213.Mikołaj KozakiewiczKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1989-1991 marszałek Sejmu; w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
214.Stefan KozłowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1992 minister ochrony środowiska; zasobów naturalnych i leśnictwa
215.Włodzimierz KrajewskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegob.d.
216.Karol Szymon KrasnodębskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d
217.Edmund Marek KrasowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa pomorskiego
218.Ryszard KraszewskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1998-2002 radny gminy Wysokie Mazowieckie
219.Stanisława KrauzObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny1991 r. - kandydatka na posła; w l. 1992-2002 urzędnik miejski; 2010 r. - kandydatka na posła
220.Jan Władysław KrólObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji
221.Marek KrólKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 2001-2008 prezes zarządu Agencji Wydawniczo-Reklamowej Wprost sp. z o.o.
222.Jacek Stanisław KrzekotowskiKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAXb.d.
223.Olga KrzyżanowskaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 2001-2005 senator V kadencji
224.Władysław KrzyżanowskiKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyw l. 2010-2014 burmistrz miasta Ostrów Mazowiecka
225.Bożenna Marianna KucKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
226.Jan Felicjan KuligowskiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyb.d.
227.Zenon KułagaKlub Poselski PZPRKlub Posłów Wojskowychw l. 2002-2006 radny sejmiku województwa wielkopolskiego; w l. 2006-2014 radny powiatu pilskiego
228.Michał KurekKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 2001-2003 prezes zarządu Tłuszczańskiej Spółdzielni Handlowo-Usługowej w Tłuszczu
229.Jacek Jan KurońObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1989-1990 i 1992-1993 mininster pracy i polityki socjalnej; w l. 90. członek Unii Demokratycznej i Unii Wolności; w l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w 1995 r. kandydat na urząd Prezydenta RP; działacz społeczny; założyciel Fundacji Pomoc Społeczna SOS; współzałożyciel Banku Żywności w Polsce i Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach (zm. 2004)
230.Czesław Kazimierz KurzajewskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d.
231.Janina Kazimiera KuśKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1998-2000 radny sejmiku wojewodztwa łódzkiego
232.Anna Jolanta KwietniewskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
233.Barbara LabudaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1997 poseł na Sejm II kadencji, w l. 1995-2005 minister w Kancelarii Prezydenta RP, w l. 2005-2010 Ambasador RP w Luksemburgu
234.Grażyna Mirosława LangowskaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1997-2001 senator IV kadencji(zm.2009)
235.Lesław LechKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegood 2001 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Art-Graf sp. z o.o
236.Zbigniew Mirosław LechObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa dolnośląskiego
237.Piotr Paweł LenzKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej(zm. 2006)
238.Wincenty LeszczyńskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegob.d.
239.Witold LeśniewskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegob.d.
240.Teresa LiszczKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowegoposeł niezrzeszonyw l. 1991-2001 poseł na Sejm I i II kadencji, w l. 1994–1997 doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli; w l. 1998-2004 członek Krajowej Rady Sądownictwa w l. 2001-2005 senator V kadencji, od 2006 r. sędzia Trybunału Konstytucyjnego
241.Jan LityńskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I i II kadencji; dziennikarz, pisał m.in. dla "Rzeczpospolitej", "Spiegla", "Libération", "New Yorkera"
242.Władysław LiwakObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1990-1991 wojewoda tarnobrzeski, w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; od 1997 właściciel kancelarii radcowskiej w Stalowej Woli; od 2007 na emeryturze
243.Józef LubienieckiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyadwokat; prowadzi własną kancelarię adwokacką
244.Iwona Barbara LubowskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
245.Norbert LysekKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1989-2002 radny sejmiku województwa opolskiego; w latach 2010-2014 radny powiatu strzeleckiego
246.Andrzej ŁapickiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratyczna1993-1996 - rektor Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (zm. 2012)
247.Paweł Julian ŁączkowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji, w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach
248.Józef ŁochowskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2001-2014 prezes zarządu Pol-Wall sp. z o.o.; od 2003 prezes zarządu Powcar sp. z o.o.; od 2002 r. prezes zarządu Polsko-Białoruskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
249.Jan Edward ŁopuszańskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; były wykładowca Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
250.Aleksander Piotr ŁuczakKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w l. 1993-1995 wicepremier,minister edukacji narodowej, w l. 1995-1997 minister nauki i szkolnictwa wyższego; w l. 1995-1997 przewodniczący Komitetu Badań Naukowych; w l. 1997–2000 prezydent Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej; w l. 2001-2006 zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji; w l. 2003-2005 wiceprzewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; były rektor i wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie; wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego
251.Bogdan ŁukasiewiczKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; od 2010 r. prezes zarządu Firma Wiatrowa Szubin sp. z o.o; od 2010 r. prezes zarządu Farmy Wiatrowej Centrum sp. z o.o; od 2010 r. prezes zarządu Farma Wiatrowa Centrum sp. z o.o.
252.Zygmunt Władysław ŁupinaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d.
253.Zbigniew Władysław MackiewiczObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1997-2000 prezes SKL w woj. legnickim; członek Rady Krajowej SKL; 2002 r.- kandydat na wójta gminy Ruja
254.Janusz Florian MaćkowiakKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2002 radny powiatu leszczyńskiego
255.Stanisław MajdańskiObywatelski Klub ParlamentarnyParlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowyw l. 1994-1998 radny miasta Tomaszów Lubelski; w l. 1997-2001 senator IV kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku wojwództwa lubelskiego
256.Teresa MalczewskaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegob.d.
257.Aleksander MałachowskiObywatelski Klub ParlamentarnyParlamentarny Klub "Solidarność Pracy"w l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji, w l. 2001-2004 poseł na Sejm IV kadencji, w l. 1993-1997 wicemarszałek Sejmu; w l. 1998-2003 prezes zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża; felietonista „Wiadomości Kulturalnych”, „Przeglądu Tygodniowego”, „Przeglądu”(zm.2004)
258.Tadeusz Stanisław MańkaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny 
259.Tadeusz MarchlikKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAX1991 r.- kandydat na posła (zm. 1995)
260.Joachim MasarczykKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy DemokratycznejW l. 90. zastępca dyrektora Agencji Polski Węgiel; w l. 2001-2002 radny sejmiku województwa śląskiego
261.Romualda Czesława MatusiakKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2002-2014 radny miasta Zagórowa
262.Adam Jerzy MatuszczakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji, w l. 1994-1995 radny miasta Rzeszowa(zm. 1995)
263.Stanisław MazanKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1994-1998 radny miasta Kolbuszowa, w l. 1998-2002 przewodniczący rady powiatu kolbuszowskiego; w l. 2002-2006 2002 nieetatowy członek zarządu powiatu kolbuszowskiego(zm.2007)
264.Stanisław Bonifacy MazurKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 2001-2008 wiceprezes zarządu Krakowskiego Centrum Edukacji Ubezpieczeniowej sp. z o.o. ; od 2008 r. członek rady nadzorczej Wydawnictwa Jagiellonia S.A.
265.Jacek MerkelObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1989-1991 minister stanu ds. bezpieczeństwa narodowego; w l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2001-2005 prezes zarządu Media Trust S.A.
266.Henryk Stanisław MichalakObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznado 1993 nauczyciel akademicki Uniwerystetu Łódzkiego (zm.1994)
267.Adam MichnikObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaod 1989 r. redaktor naczelny Gazety Wyborczej
268.Zbigniew MierzwaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2002-2006 radny i starosta powiatu przeworskiego
269.Andrzej Stanisław MiłkowskiObywatelski Klub ParlamentarnyParlamentarny Klub "Solidarność Pracy"w l. 1992-1995 członek władzach krajowych Unii Pracy
270.Adam MituraObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d.
271.Stefan Franciszek MleczkoKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej1991 r.- kandydat na senatora
272.Jerzy Hubert ModrzejewskiKlub Poselski PZPRKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1990-1994 radny miasta Jelenia Góra(zm.1998)
273.Kazimierz Edward ModzelewskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji
274.Wojciech MojzesowiczKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2001 radny sejmiku województwa kujawsko -pomorskiego; w l. 2001-2011 poseł na Sejm IV, V i VI kadencji; w 2007 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi; od 2013 r. prezes zarządu Spółdzielni Producentów Trzody Chlewnej Becon
275.Włodzimierz MokryObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyod 2001 r. prezes zarządu Fundacji Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie; nauczyciel akademicki UJ
276.Edward Ryszard MullerObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
277.Stefan Konstanty Myszkiewicz-NiesiołowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 2005-2007 senator VI kadencji; w l. 2007-2014 poseł na Sejm VI i VII kadencji; w l. 2007 - 2010 wicemarszałek Sejmu
278.Roman NeyKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 2001-2008 członek rady nadzorczej Geotermia Mazowiecka S.A.; w l. 2002-2006 członek rady nadzorczej KGHM Metraco sp z o.o.; w l. 2004-2010 rektor Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka
279.Roman Karol NiegoszObywatelski Klub ParlamentarnyParlamentarny Klub "Solidarność Pracy"(zm. 1995)
280.Roman NorbertKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej(zm. 2012)
281.Tadeusz Franciszek NowackiKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-SpołecznejKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznejod 2001 r. prezes zarządu Przedsiębiorstwa Poligraficzno-Papierniczego Arsgraf Sp. z o.o.; w pierwszej połowie lat 90. przewodniczył Radzie Gminy w Korfantowie
282.Czesław NowakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1998-2006 radny miasta Gdańsk
283.Edward Edmund NowakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1992-1993 podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; w l. 1993-1995 doradca ministra i podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; były prezes i dyrektor licznych firm, m.in. Zasada SA Jelcz, Autosan w Sanoku, firm logistycznych w Kutnie i Warszawie, Mielec Centrum Sp. z o.o.; były przewodniczący rady nadzorczej Kompanii Węglowej SA w 2006 był członek zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu; w l. 2008-2012 prezes holdingu Bumar
284.Jerzy Piotr NowakowskiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Polskiej Unii Socjaldemokratycznej(zm. 1990)
285.Mirosław Stanisław NowakowskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznego1991 r. - kandydat na posła (zm. 2014)
286.Janusz OkrzesikObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1993-2001 senator III i IV kadencji, w l. 1994-2009 radny Bielska-Białej, w 2001 r. prezes zarządu TS Podbeskidzie SA; nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
287.Józef OleksyKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 1993-1995 i 2004-2005 marszałek Sejmu; w l. 1995-1996 Prezes Rady Ministrów; w 2004 r. minister spraw wewnętrznych i wiceprezes Rady Ministrów; członek rady senatorów Stowarzyszenia Ordynacka, wykładowca Akademii Finansów i Biznesu Vistula
288.Janusz OnyszkiewiczObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i II kadencji; w l. 1992-1993 i w l. 1997-2000 minister obrony narodowej; w l. 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego; w l. 2004-2007 wiceprzewodniczący Prezydium Parlamentu Europejskiego
289.Marian Odon OrzechowskiKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonywykładał m.in w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorzości i Zarządzania w Łodzi, Wyższej Mazowieckiej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Łodzi, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
290.Jerzy Marian OrzełObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1994 wojewoda tarnowski, były prezes zarządu Profil Ruda Śląska sp. z o.o. Kem-1 sp. z o.o.; zasiadał w radzie nadzorczej sp z o.o.: Kem-Tyskie Drogi, Zakład Mechaniczny Andoria
291.Jerzy Epaminondas OsiatyńskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 1992-1993 minister finansów; członek: Komitetu Badań Ekonomicznych NBP i Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN; do 12.2013 r. doradca Prezydenta RP; członek Rady Polityki Pieniężnej
292.Bohdan Wacław OsińskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoParlamentarny Klub Ekologiczny(zm. 1991)
293.Jerzy Zdzisław OsińskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegob.d.
294.Seweryn OstapiukKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej2002 r. - kandydat do rady powiatu; w l. 2002-2004 członek rady nadzorczej Spółdzielni Mleczarskiej Spomlek
295.Stanisław Jan PadykułaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 wiceminister przemysłu i handlu; w l. 1993-1997 zatrudniony w Ministerstwie Przemysłu i Handlu; były wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu
296.Bogusław PałkaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1992-1998 zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Koszalinie; 1998-2002 zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Szczecinie; 2002 r. - członek rady nadzorczej Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami Agro-Pomorze sp. z o.o. ; od 2002 sekretarz powiatu białogardzkiego; 2006 r. - kandydat do sejmiku województwa zachodniopomorskiego
297.Walerian Janusz PańkoObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw 1991 r. prezes Najwyższej Izby Konroli, zm. 1991
298.Lech Krzysztof PaprzyckiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowegoposeł niezrzeszonyod 1999 r. prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego; nauczyciel akademicki Akademii Leona Koźmińskiego; przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. Jana Sehna
299.Waldemar PawlakKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-2014 poseł na Sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji; w 1992 ( VI -VII) Prezes Rady Ministrów; w l. 1993-1995 Prezes Rady Ministrów; w l. 1991-1997 i 2005-2012 prezes PSL; w l. 2007-2012 wiceprezes Rady Ministrów, w latach 2007-2014 minister gospodarki; w l. 2001-2005 prezes zarządu WGT S.A.; od 2013 r. prezes zarządu Fundacji Polski Kongres Gospodarczy, od 2002 r. prezes Zwązku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej; w w 2004 r. prezes zarządu Krajowego Samorządowego Funduszu Pożyczkowego - Spółdzielnia Osób Prawnych; 1995 r. i 2005 r. kandydat na urząd Prezydenta RP; członek rady naczelnej PSL;
300.Ryszard PidekKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyod 2011 r. prezes zarządu MPB Marywilska sp. z o.o; w l. 2005-2012 prezes zarządu MPB Insbud S.A.
301.Jacek Jan PiechotaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III, IV i V kadencji; w l. 2001-2003 minister gospodarki; od 2010 r. wspólnik w Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego sp. z o.o. a od 2011 r. w E-rent Warszawa sp. z o.o.; prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, zasiada w radach nadzorczych: Golab S.A. oraz Krajowego Funduszu Poręczeniowego Samorządowa Polska sp. z o.o.
302.Antoni Kazimierz PieniążekKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 2003 członek rady nadzorczej Polskiego Radia-Regionalnej Rozgłośni w Lublinie Radio Lublin S.A.; od 2012 członek rady nadzorczej Kancelarii EMPE sp. z o.o.
303.Jerzy PietkiewiczObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny2002 r. - kandydat na radnego miasta Ełku
304.Ireneusz PiętaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d.
305.Zenon PigońObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1992-2003 pracownik urzędu miasta Tarnowskie Góry
306.Józef Jerzy PilarczykKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 1993-1997 sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; w 2005 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi; członek rad nadzorczych: Spółdzielni Mieszkaniowej Lewandów i Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie sp. z o.o.
307.Bohdan PilarskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
308.Andrzej Justyn PiszelObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratyczna1991 r. - kandydat na posła
309.Emilia Janina Pogonowska-JuchaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa Ludowegoposeł niezrzeszonyw l. 1990-2004 sędzia Sądu Apelacyjnego; w l. 1991-1993 zastępca członka Trybunału Stanu; w l. 1993-1997 członek Trybunału Stanu (zm. 2004)
310.Marek Ludwik PolKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 1993-1995 minister przemysłu i handlu; w l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji; w l. 2001-2004 minister infrastruktury; w l. 2001-2004 wiceprezes Rady Ministrów; w 2009 r. prezes zarządu Ital-Mot sp. z o.o.; w l. 2006-2001 prezes zarządu Pol-Mol Auto sp. z o.o; w l. 2007-2011 prezes zarządu Pol-Mot Auto Bis sp. z o.o; w l. 2004-2005 prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej; przewodniczący rady krajowej Unii Pracy
311.Wojciech Sylwester PolakKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-SpołecznegoParlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowyb.d.
312.Piotr Marek PolmańskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1997 poseł na Sejm I, II kadencji; od 2010 pracownik Biura Dyr. Generalnego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
313.Miron Andrzej PomirskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji(zm. 2009)
314.Stanisława PopielaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegonauczycielka
315.Marian PopisKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1992–2002 dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Radomiu; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa mazowieckiego
316.Maciej Andrzej PółtorakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub ParlamentarnyW l. 1989-1991 wiceminister rolnictwa; 1991 r. - kandydat na posła; w l. 90-tych prezes spółki Hortex, pracownik urzędu miasta i gminy Grójec
317.Joanna Irena ProszowskaKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji; od 2006 radna miasta Stalowa Wola, od 2010 r. prezes Stowarzyszenia Zielona Stalówka, w l. 2001-2003 prezes zarządu Hsw -Lorresta Sp. z o.o
318.Krzysztof Jakub PutraObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji, w l. 2002-2005 radny sejmiku województwa podlaskiego, w l. 2005-2007 senator VI kadencji i wicemarszałek Senatu, w l. 2007-2010 poseł na Sejm VI kadencji i wicemarszałek Sejmu, w l. 2002-2006 prezes zarządu PHUP Lech Sp. z o.o (zm.2010)
319.Zbigniew PuzewiczKlub Poselski PZPRKlub Posłów Wojskowychw l. 1991-1995 doradca ministra przemysłu ds. Przemysłu Obronnego; 1993 r. - kandydat na posła; w l. 1994-1997 doradca ds. obronnych przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i Urzędu Rady Ministrów; nauczyciel akademicki Wojskowej Akademii Technicznej
320.Jan Stanisław RajtarKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 2002-2004 wiceprezes zarządu Eko-Efekt sp. z o.o.; członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Stryjeńskich(zm. 2012)
321.Czesław Bogdan RobakowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1990-1993 dyrektor ZGH Bolesław; były dyrektor techniczny zakładu opieki zdrowotnej w Olkuszu
322.Paweł RogińskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1998-2002 radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego; od 2014 wspólnik Monastar sp. z o.o.;
323.Stanisław RogowskiKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-SpołecznejKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej w l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 1995-2007 Rzecznik Ubezpieczonych;adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego
324.Jan Maria RokitaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2007 poseł na Sejm I, II, III, IV, V kadencji; w l. 1992-1993 szef Urzędu Rady Ministrów; członek komisji rewizyjnej Stowarzyszenia Siemacha, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie
325.Tomasz RomańczukKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1993-1997 senator III kadencji, w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego(zm.2005)
326.Jerzy RosiakKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegoinżynier budownictwa wodno-melioracyjnego
327.Kazimierz Andrzej RostekObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne w Pysznicy
328.Jerzy RozwandowiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
329.Janusz Henryk RożekObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego(zm. 2013)
330.Zbigniew RudnickiKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegoposeł niezrzeszony(zm. 2000)
331.Marek RusakiewiczObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyod 2001 r. prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.; od 2004 r. zarządu Ence Eko sp. z o.o.; od 2005 r. prezes zarządu Patria-Invest sp. z o.o.; od 2001 r. prezes zarządu Rynek Energii S.A.; w l. 2001-2012 prezes zarządu Słubickie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o; od 2003-2011 prezes zarządu Wielkopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA; w l. 2001-2013 prezes Zachodniego Ośrodka Badań Społecznych i Ekonomicznych
332.Jerzy RuseckiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznego1991 r.- kandydat na posła
333.Franciszek RusnarczykKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej2002 r. - kandydat na radnego powiatu limanowskiego
334.Jan RusznicaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnybyły kierownik w Zakładzie Usług Gospodarczo-Socjalnych Stomilu w Dębicy
335.Marek RutkowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny1991 r.- kandydat na posła
336.Stefan RyderKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoParlamentarny Klub Ekologicznyb.d.
337.Edward RzepkaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji, w l. 1993-2001 sędzia i zastęca przewodniczącego Trybunału Stanu; prowadzi kancelari adwokacką
338.Jan Antoni RzymełkaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 1998-2000 radny sejmiku województwa śląskiego; w l. 2001-2001 poseł na Sejm IV, V i VI kadencji
339.Franciszek SakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1998-2002 radny miasta Koszalin
340.Józef SałataObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny2005 r. - kandydat na posła
341.Elżbieta Maria SeferowiczObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-1997 pracownik Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu
342.Ireneusz Ludwik SekułaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji, w l. 1993-1995 prezes Głównego Urzędu Ceł (zm.2000)
343.Władysław SerafinKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2002 radny powiatu kłobuckiego; w l. 2010-2014 radny sejmiku województwa śląskiego i przewodniczący powiatu kłobuckiego; od 2004 r. prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
344.Andrzej Wojciech SidorKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej1991 r. - kandydat na posła; od 2008 r. członek rady nadzorczej Lekarskiej Spółdzielni Profesorsko-Ordynatorskiej
345.Maria Teresa Sielicka-GrackaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1993–1997 członek prezydium Okręgowej Izby Lekarskiej; lekarz pediatra
346.Aleksy SiemieniukKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegood 2002 r. prezes zarządu Hermes Sp. z o.o.
347.Henryk Adam SienkiewiczObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1990-1993 prezes Aeroklubu Polskiego(zm. 2012)
348.Izabella Antonina SierakowskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 2006-2010 radny sejmiku województwa lubelskiego; w l. 2007-2011 poseł na Sejm VI kadencji
349.Tadeusz SierżantObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1998-2006 radny powiatu świebodzińskiego
350.Andrzej Jan SikoraObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1997-1998 wojewoda bielski; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa śląskiego; od 2007r. prezes Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Bielsku-Białej; były członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Nafta Polska S.A.; prowadzi kancelarię adwokacką
351.Władysław Józef SkalskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 2001-2003 prezes zarządu Dorada Sp. z o.o. (zm.2011)
352.Czesław Wacław SkowrońskiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 2002-2006 radny gminy Pleszew; w l. 2006-2010 radny powiatu pleszewskiego
353.Ireneusz SkubisKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa śląskiego; w l. 2002-2004 radny powiatu częstochowskiego
354.Jerzy Wiktor SlezakKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1990-1991 minister łączności; 1991 r. - kandydat na posła; w 2001 członek rady nadzorczej Zephyr Polska sp. z o.o.; w l. 2001-2007 członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Market sp. z o.o.;
355.Ryszard SmolarekKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 2001–2003 doradca prezesa Agencji Rynku Rolnego; w 2013 r. prezes zarządu Polskamp Sp. z o.o; od 2008 r. prezes zarządu PPUH Agro-Farm-RS Sp. z o.o.
356.Czesław Stanisław SobierajskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991 - 1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1997 - 2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 2010 - 2014 radny sejmiku województwa Śląskiego
357.Stefan Bogusław SobieszczańskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny1991 r. - kandydat na posła (zm.1998)
358.Zbigniew Jerzy SobotkaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 199401997 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji; w 1997 szef rządowego sztabu walki z „powodzią tysiąclecia”; w l. 2001-2003 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; w l. 2007-2011 prezes zarządu Zakładu Produkcji Metalowej Metalcon Sp. z o.o.
359.Wanda Zofia SokołowskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-1994 poseł na Sejm I i II kadencji (zm.1994)
360.Wojciech SolarewiczObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1990-1997 prokurator wojewódzki we Wrocławiu;w l. 1993-1997 członek Trybunału Stanu; od 1997 prowadzi kancelarię adwokacką w Brzegu
361.Grażyna Ewa SołtykKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoParlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowyw l. 1999-2001 poseł na Sejm III kadencji; 2001 r. i 2005 r. - kandydat na posła; w l. 2002-2006 radna m.st. Warszawy
362.Jacek SoskaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2010-2014 radny sejmiku województwa małopolskiego
363.Jan Władysław SroczyńskiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracy(zm. 2005)
364.Grażyna Ewa StaniszewskaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; w l. 2001-2005 senator V kadencji; w l. 2004-2009 poseł do Parlamentu Europejskiego; w l. 2010-2014 radna miasta Bielska-Białej
365.Józef StarczynowskiKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-SpołecznegoKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego1991 r. i 1993 r. - kandydat na posła (zm.2011)
366.Marian Roman StarownikKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2002-2006 radny powiatu lubartowskiego; w l. 2006-2010 radny sejmiku województwa lubelskiego; w l. 2010-2011 poseł na Sejm VI kadencji; od 2012 wicewojewoda województwa lubleskiego
367.Stanisław StasiakKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; w l. 2001-2012 prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Lubartowskiego
368.Franciszek Jerzy StefaniukKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegood 1991 r. poseł na Sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji
369.Janusz Wojciech SteinhoffObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 1997-2001 minister gospodarki; w l. 2002-2008 prezes zarządu Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.; w l. 2007-2008 prezes zarządu Towarzystwa Edukacji Samorządowej
370.Maria StępniakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d.
371.Maria Joanna StolzmanObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1993-2001 poseł na Sejm II i III kadencji; od 2006 r. prezes zarządu Fundacji Sue Ryder
372.Stanisław StrózikObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnypo 1991 r. powrócił do pracy do pracy na własnym gospodarstwie rolnym; od 2002 członek rady nadzorczej Bank Spółdzielczy w Ruścu
373.Hanna SuchockaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji; od 1990 r. pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN; w l. 1992-1993 prezes Rady Ministrów; w l. 1997-2000 minister sprawiedliwości; w l. 2001-2013 Ambasador RP w Watykanie; członek Papieskiej Akademii Nauk Społecznych
374.Bolesław SuchodolskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
375.Stanisław SuchodolskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznego1991 r. - kandydat na posła
376.Jerzy Józef SusekKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 2009 prezes zarządu Amal 2 Sp. z o.o.
377.Halina Elżbieta SuskiewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
378.Tadeusz SytekKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2003-2004 prezes zarządu PPH Interkotlin Sp. z o.o; w l. 2004-2010 prezes zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kotlinie
379.Henryk Jakub SzarmachKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegob.d.
380.Marian SzatybełkoKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-SpołecznegoKlub Poselski Polskiego Związku Katolicko-Społecznego1991 r. - kandydat na senatora
381.Jan SzczygielskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 2002-2006 radny powiatu łukowskiego
382.Bogdan Marek SzczygiełKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2002-2009 członek rady nadzorczej Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców
383.Bolesław SzkutnikKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
384.Jan SzlachtaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznej(zm. 1993)
385.Bogumił Edward SzrederKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; były radny gminy Tczew
386.Ryszard SzwedKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyw l. 1996-2002 rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie; wykładowca Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
387.Jacek SzymanderskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1990-1993 dyrektor Ośrodka Badań Opinii Publicznej; w l. 1999-2001 doradca ministra rolnictwa; w l. 2007-2008 ekspert w Urzędzie m.st. Warszawy
388.Anna Szymańska-KwiatkowskaKlub Poselski PZPRPoselski Klub PracyW 2003 członek zarządu Państwowej Agensji Inwestycji Zagranicznych S.A.; w l. 2002-2006 wiceprezes zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
389.Janusz Henryk SzymańskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w 1997 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji; w l. 2002-2003 członek rady nadzorczej Bankowy Dom Faktor sp. z o.o. ; w l. 2002-2006 prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; w l. 2002-2003 członek rady nadzorczej H.Cegielski-Poznań S.A.
390.Krzysztof SzymańskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyb.d.
391.Leonard Józef Jan SzymańskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny1991 r. - kandydat na posła; w l. 2002-2007 członek rady nadzorczej Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. ; w l. 2007-2009 członek rady nadzorczej Warta Glass sp. z o.o.; od 2008 członek rady nadzorczej Tygodnika Powszechnego sp. z o.o.
392.Janusz SzymborskiKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonypo 1991 r. - profesor zwyczajny nauk medycznych; nauczyciel akademicki Wszechnicy Polskiej-Szkoły Wyższej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej; były dyrektor Instytutu Matki i Dziecka
393.Tadeusz ŚcieszkoObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1998-2002 radny miasta Płocka; były dyrektor płockiego Zakładu Komunikacji Miejskiego
394.Lucjan ŚliwaKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyb.d.
395.Marcin ŚwięcickiKlub Poselski PZPRKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1989-1991 minister współpracy gospodarczej z zagranicą; w l. 1993-1997 poseł na Sejm II i VII kadencji; w l. 1994-1999 prezydent m. st. Warszawy; w l. 1999-2000 minister gospodarki; doradca prezydenta Litwy ds. reform gospodarczych; koordynator w OBWE; w l. 2006-2014 radny sejmiku województwa mazowieckiego
396.Jan Eugeniusz ŚwitkaKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; nauczyciel akademicki; były dziekan Katolickego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
397.Waldemar Feliks TokarzKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejb.d.
398.Stanisław TomkiewiczObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegobyły redaktor naczelny Gazety Prowincjonalnej Ziemi Kłodzkiej
399.Tadeusz TrelkaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l.1992-1994 kierownik Zakładu Obsługi Drogowego Przejścia Granicznego w Medyce; w l. 1998 – 2003 kierownik Zakładu Obsługi Drogowych Przejść Granicznych w Przemyślu; 2005 r. - kandydat na posła; w l. 2006-2007 kierownik Zakładu Obsługi Przejść Granicznych w Korczowej
400.Janusz TrzcińskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1993-2001 sędzia i wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego; w l. 2004-2010 prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; w l. 2010-2014 wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; nauczyciel akademicki Uniwerystetu Warszawskiego
401.Bolesław TwarógObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-2002 radny miasta Tychy; kierownik sekcji w Miejskim Zarządzie Komunikacji w Tychach;
402.Eugeniusz UjasObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyprowadzi własną kancelarię adwokacką
403.Kazimierz Mieczysław UjazdowskiKlub Poselski Stronnictwa DemokratycznegoKlub Poselski Stronnictwa Demokratycznegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1994-1998 radny miasta Kielce
404.Anna Maria UrbanowiczObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji
405.Bożenna Maria UrbańskaKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1998-2002 wiceprzewodnicząca rady powiatu średzkiego I kadencji; prezes zarządu Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego; redaktor naczelny Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego
406.Stefan WanotKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2002-2008 członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
407.Jan Marian WarjanKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoParlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy2002 r. - kandydat do sejmiku województwa śląskiego
408.Alfred WawrzyniakKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAXb.d.
409.Bogusław WąsKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw 2002 wspólnik Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego Dagmar sp. z o.o.
410.Stanisław WęgłowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; były członek Rady Ekonomicznej przy prezesie NBP (zm.1997)
411.Małgorzata Antonina WęgrzynKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1998-2002 radny powiatu okulskiego; do 2010 wójt gminy Klucze; były członek rady nadzorczej Agencji Rozwoju Regionu Kluczewskiego S.A., Jurajskiej Agencji Rozwoju Turystyki S.A., Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej sp. z o.o.
412.Sławomir Zdzisław WiatrKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejod 2001 wspólnik Poster Print sp. z o.o.; w l. 2001-2003 podsekretarz stanu – pełnomocnik rządu ds. informacji europejskiej; od 2012 r. prezes zarządu Jursis sp. z o.o.
413.Stanisław Kazimierz WiąckowskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoParlamentarny Klub Ekologiczny2006 r. - kandydat do sejmiku województwa świętokrzyskiego; były nauczyciel akademicki Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
414.Andrzej Stanisław WieczorkiewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1993-1997 podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; nauczyciel akademicki UW, Akademii Leona Koźmińskiego; członek rady nadzorczej Pol-Mot Holding S.A., Octava S.A., MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., Hydro Solid sp. z o.o., Hydro Solid sp z o.o., Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.; były członek rady nadzorczej Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A., Tabor Szynowy Opole S.A.
415.Włodzimierz WiertekKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 2002-2006 radny gminy Skalbmierz; w l. 2006-2014 radny miasta Skalbmierz
416.Zofia WilczyńskaKlub Poselski PZPRPoselski Klub PracyDo 1993 dyrektor przedszkola w Połczynie-Zdroju; w l. 1993-2004 poseł na Sejm II, III, IV kadencji; kandydat na radnego powiatu świdnickiego
417.Bronisław WilkObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnydo 1994 prezes Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie
418.Zenon Włodzimierz WittKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji
419.Józef WleklińskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoParlamentarny Klub Chrześcijańsko-Ludowy(zm. 1997)
420.Jan WnukKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw 2004 r. prezes zarządu Eko-Energotech sp. z o.o; nauczyciel, były rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu
421.Wiesław WodaKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1993 członek Trubunału Stanu; w l. 1994-1997 wojewoda tarnowski; w l. 1997-2011 poseł na Sejm III, IV, V i VI kadencj; w l. 2007-2009 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów; 2009-2010 członek Rady Służby Cywilnej (zm. 2010)
422.Ryszard WojciechowskiKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy DemokratycznejW 1991 współtworzył Krajowy Związek Spółdzielni Inwalidów(zm. 2006)
423.Michał Bernard WojtczakObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1997-2001 poseł na Sejm III kadencji; w l. 2005-2015 senator VI, VII i VIII kadencji; od 2006 r. prezes zarządu Expert Consulting sp. z o.o.; w 2001 r. prezes zarządu Polskiego Funduszu Kapitałowego S.A.; od 2001 r. prezes zarządu Wil Consulting sp. z o.o.; od 2002 r. prezes zarządu Wil Lobbying sp. z o.o.; od 2004 r. prezes Fundacji Patria
424.Wilhelm WolnikKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1999-2006 radny powiatu raciborskiego; do 2006 naczelnik i wójt gminy Krzyżanowice
425.Kazimierz WoźniakKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyw l. 1990-1994 wiceprzewodniczący zarządu głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich(zm. 1994)
426.Teresa Halina WoźniakKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1994-1998 radna miasta Ełk; lekarz internista
427.Józef WójcikKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAXb.d.
428.Jan Józef WróbelKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracy1993 r. - kandydat na posła; w l. 1993–1998 i 2002-2006 dyrektor departamentu w Ministerstwie Ochrony Środowiska; w 2001 doradca ministra środowiska
429.Henryk WujecObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w l. 1999-2000 sekretarz stanu Ministerstwie Rolnictwa; od 2010 doradca Prezydenta RP ds. społecznych; od 2012 członek Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej
430.Jerzy Józef WuttkeObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji; nauczyciel akademicki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
431.Andrzej Wiesław WybrańskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub ParlamentarnyW 1993 doradca prezesa NIK; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego; doradca dyrektora bydgoskiej delegatury NIK.
432.Jan WyrowińskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-2001 poseł na Sejm I, II i III kadencji, w l. 2005-2007 poseł na Sejm V kadencji, w l. 2007-2015 senator VII i VIII kadencji, od 2011 r. wicemarszałek Senatu
433.Jan ZającKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejinżynier rolnictwa
434.Wiesław Marian ZajączkowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny1991 r. - kandydat na posła; radca prawny
435.Teresa Anna ZalewskaObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 2002-2006 radny miasta Tomaszowa Mazowieckiego
436.Zdzisław ZambrzyckiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegoinżynier rolnictwa
437.Wojciech Szczęsny ZarzyckiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; w l. 2006-2010 radny sejmiku województwa łódzkiego; w l. 2007-2011 poseł na Sejm VI kadencji
438.Marian Wawrzyn ZawadzkiKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracytechnik rolnictwa(zm. 2012)
439.Andrzej Marek ZawiślakObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw 1991 r. minister przemysłu i handlu; w l.1992–96 prezes Stowarzyszenia Współpraca Polska–Wschód; członek rad nadzorczych: Decco S.A i Egmont S.A.; członek komitetu założycielskiego Fundacji Edukacji Ekonomicznej i rady Fundacji Eko-Fund; wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; rektor Warszawskiej Szkoły Zarządzania
440.Michał ZbylutKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2001-2003 prezes zarządu Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jaworznie(zm.2010)
441.Jerzy ZdradaObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; wiceminister edukacji narodowej w rządzie J. Buzka
442.Józef Stanisław ZegarKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1993-1997 poseł na Sejm II kadencji
443.Janusz Władysław ZemkeKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2011 poseł na Sejm I, II, III, IV, V i VI kadencji, od 2009 r. poseł do Parlamentu Europejskiego VII i VIII kadencji
444.Adam ZielińskiKlub Poselski PZPRposeł niezrzeszonyw l. 1994-1995 sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości; w l. 1996-2000 Rzecznik Praw Obywatelskich
445.Ryszard ZielińskiKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-SpołecznejKlub Poselski Unii Chrześcijańsko-Społecznej1991 r. - kandydat na posła
446.Ryszard Jan ZielińskiKlub Poselski PZPRKlub Posłów Wojskowychw l. 1994-1998 wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa; lekarz
447.Bonawentura Józef ZiembaKlub Poselski Stowarzyszenia PAXKlub Poselski Stowarzyszenia PAX(zm. 2000)
448.Adam ZimnickiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego1991 r. - kandydat na posła; inżynier rolnictwa (zm. 2008)
449.Jerzy Marian ZimowskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1997-2007 prowadził własną kancelerię adwokacką; w l. 2002-2007 członek zarządu Instytutu Spraw Publicznych (zm. 2007)
450.Wiesława Joanna ZiółkowskaKlub Poselski PZPRPoselski Klub Pracyw l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 1998-2004 członek Rady Polityki Pieniężnej; nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
451.Zenon ZłakowskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1998-2002 radny miasta Olsztyn; w l. 2006-2009 członek rady nadzorczej Polskiego Radia- Regionalnej Rozgłośni w Olsztynie- Radio Olsztyn; w l. 2006-2013 członek rady nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pojezierze w Olsztynie;
452.Bogumił Zygmunt ZychKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejposeł na Sejm I kadencji; od 2005 członek rady nadzorczej Kosmoprof sp. z o.o.
453.Józef ZychKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegood 1991 r. poseł na Sejm I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji; w l. 1993-1997, 2001-2005 wicemarszałek Sejmu
454.Krzysztof Jan ŻabińskiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarnyw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1992-1993 minister spraw wewnętrznych; od 2013 r. prezes zarządu Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków S.A i członek rady nadzorczej Warszawskiego Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy sp. z o.o.
455.Władysław ŻabińskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegow l. 1991-1997 poseł na Sejm I i II kadencji; w l. 2006-2010 radny powiatu tarnowskiego
456.Antoni Maciej ŻelaznyKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 2004-2011 członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego Petrochemia; inżynier mechanik
457.Marian ŻenkiewiczKlub Poselski PZPRParlamentarny Klub Lewicy Demokratycznejw l. 1991-2005 poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji; od 2002 r. wspólnik Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Technicznego Promet sp. z o.o.
458.Jan ŻukowskiKlub Poselski Zjednoczonego Stronnictwa LudowegoKlub Poselski Polskiego Stronnictwa Ludowegood 2002 r. wójt gminy Żurawina; w 2004 r. prezes zarządu Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne Węgry
459.Jerzy Antoni ŻurawieckiObywatelski Klub ParlamentarnyObywatelski Klub Parlamentarny w l. 1992-2004 przewodniczący konińskiej "Solidarności"; w l. 1998-2002 radny sejmiku województwa wielkopolskiego; w l. 2002-2005 radny powiatu tureckiego(zm. 2010)
460.Stanisław ŻurowskiObywatelski Klub ParlamentarnyKlub Parlamentarny-Unia Demokratycznaw l. 1991-1993 poseł na Sejm I kadencji; w l. 1995-1997 dyrektor Muzeum Zespołu Zamkowego w Niedzicy; w l. 1997-2001 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego; były zastępca dyrektora Łazienek Królewskich w Warszawie
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.