facebook tweeter youtube

Podsumowanie połowy VIII kadencji Sejmu

12 listopada 2017 r. minęły dwa lata od złożenia ślubowania przez posłów VIII kadencji Sejmu.

Z tej okazji MamPrawoWiedziec.pl i Onet.pl zaprosiły posłów do podsumowania swojej pracy w parlamencie. Zapytaliśmy o sukcesy i plany na nadchodzące dwa lata. Odpowiedzi udzieliło 48 posłów: 23 z PO, 15 z Nowoczesnej, 7 z PiS, z Kukiz’15 i 1 z UED.

Zapraszamy do przeczytania naszego podsumowania w formie analiz i infografik. W tabeli publikujemy odpowiedzi posłów na pytanie o sukcesy posłów w minionej kadencji. W profilach posłów umieściliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania naszej ankiety.

Czytaj nasze analizy
Zobacz nasze infografiki
Sukcesy posłów
Paweł ArndtPOSądzę, że jednym z bezsprzecznych sukcesów mojej aktywności parlamentarnej, wykonywanej w obecnej kadencji, jest wkład w działania mające na celu należyte uhonorowanie 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Cieszę się, że Sejm RP, ponad partyjnymi podziałami, przyjął przez aklamację uchwałę ws. ustanowienia roku 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, której byłem inicjatorem i wnioskodawcą. Należy przy tym zauważyć, że w obecnej sytuacji politycznej, zasiadanie w ławach opozycji parlamentarnej bardzo utrudnia prowadzenie skutecznej działalności na rzecz obywateli. Dlatego też boleję nad tym, że w tej kadencji nie udało się przeforsować na forum Parlamentu wielu wartościowych inicjatyw, które mogłyby być wspólnym sukcesem tak partii sprawującej władzę, jak i opozycji.Moim zdaniem, do kategorii sukcesów, należy zaliczyć również każdą skuteczną pomoc udzieloną interesantom zgłaszającym się do mojego biura poselskiego. 
Józef BrynkusKukiz'15Przyjęcie ustawy przez Sejm o ludobójstwie na Kresach Wschodnich II RP dokonanym przez Ukraińców podczas II wojny światowej. PiS chciał ustawy rozmywającej odpowiedzialność Ukraińców, ale na skutek m. in. mojego stanowiska podczas obrad komisji sejmowych i na sesji plenarnej Sejmu udało się przeforsować koncepcję ustawy, w której jednoznacznie zapisana jest odpowiedzialność UkraińcówDziałalność w Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, gdzie udaje mi się przedstawiać proobywatelskie projekty, ale niestety na skutek oporu większości sejmowej trudne jest ich w całości przeforsowanie.Udowodnienie wyborcom w okręgu, że działam na ich rzecz. Jako poseł występuję w ich sprawach, np. odniosłem spore efekty wystepując w sprawie dzieci z dysfunkcjami.
Wojciech BuczakPiSPozytywny wpływ na decyzje Rządu i MON ws. odbudowy polskiego przemysłu obronnego i nowych zamówień dla MON, utworzenie Wojsk Obrony Terytorialnejwpływ na decyzje dot. przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S19 Via Carpatiawpływ na poprawę infrastruktury kolejowej i ożywienie przewozów pasażerskich na Podkarpaciu
Małgorzata ChmielPOPrzygotowanie projektu ustawy o elektrowniach wiatrowych. Projekt ma za zadanie przywrócić możliwość budowania w Polsce elektrowni wiatrowych.Zabieganie o realizację najważniejszych inwestycji w województwie pomorskim.Przygotowanie projektu ustaw powołujących Związki Metropolitalne w każdym z województw.
Janusz CichońPOPrzyjęcie zmian w ustawie o ordynacji podatkowej wprowadzających klauzule unikania opodatkowania. Przyjęcie klauzuli to zwieńczenie kilkuletnich prac poprzedniego ministra finansów.Zakończenie prac nad projektem nowej ordynacji podatkowej przez komisję kodyfikacyjną ogólnego prawa podatkowego, która została powołana. 
Michał DworczykPiSPrzyjęta w dniu 22 lipca 2016 roku uchwała, której byłem inicjatorem i posłem sprawozdawcą, ustanawiająca święto - Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Święto obchodzone jest 11 lipca, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej dokonywanych przez nacjonalistów ukraińskich w czasie II wojny światowej, ustanowione na mocy uchwały Sejmu z dnia 22 lipca 2016 roku W uchwale przyjętej niemal jednogłośnie 22 lipca 2016 roku Sejm oddał hołd ofiarom mordów na obywatelach II Rzeczypospolitej (Polakach, Żydach, Ormianach, Czechach i przedstawicielach innych mniejszości narodowych), dokonywanych w latach 1943–1945 przez ukraińskich nacjonalistów z szeregów OUN, UPA, SS-Galizien i innych formacji, jak i wyraził wdzięczność tzw. „Sprawiedliwym Ukraińcom”, którzy odmawiali udziału w mordach i ratowali Polaków. Sejm wyraził również uznanie dla żołnierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalionów Chłopskich, którzy podjęli heroiczną walkę w obronie zagrożonej atakami ludności cywilnej.Przyjęta w dniu 15 grudnia 2016 roku ustawa, której byłem autorem i posłem sprawozdawcą, o ustanowieniu Krzyża Wschodniego. Jest to polskie państwowe odznaczenie cywilne przeznaczone dla cudzoziemców pomagającym osobom narodowości polskiej na dawnych Kresach Wschodnich pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terenach byłego Związku Sowieckiego w latach 1917–1991.Przyjęta w dniu 13 maja 2016 roku nowelizacja, której byłem autorem i posłem sprawozdawcą, ustawy o Karcie Polaka. Nowelizację Sejm RP przyjął jednogłośnie. Dzięki niej posiadacze Karty Polaka mogą po roku od przyjazdu do Polski otrzymywać obywatelstwo polskie. Oczekując na nie mogą otrzymywać przez 9 miesięcy świadczenie pieniężne.
Andrzej GawronPiSPozytywne rowiązanie kilkuset indywidualnych spraw, które mieszkańcy zgłaszali do moich biur poselskich. Oczywiście nie wszystkie sprawy można rozwiązać ale sukcesem jest nasza duża skuteczność. Tak by obywatel nie czuł się bezsilny w starciu z bezdusznym systemem biurokracji.Współdziałanie, aby żołnierze Wojsk Specjalnych mieli możliwość otrzymywania realnie wyrównanego uposażenia. Jest to sukces w kontekście obronności kraju jak i dalszego rozwoju Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca.Zgodnie z naszą deklaracją wzmacniania polski powiatowej, reaktywacja wcześniej likwidowanych instytucji w powiecie lublinieckim i kłobuckim, zwiększenie dopływu środków inwestycyjnych do tych powiatów.
Artur GieradaPO Interwencja poselska skierowana do Pani Premier RP, która poskutkowała realizacją Rządowego programu "Mieszkanie PLUS" w Kielcach.Powrót RPO do Kielc - dzięki moim interwencjom w Kielcach otwarte zostało biuro terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich.
Szymon GiżyńskiPiSAktywność na rzecz jak najszybszego powrotu województwa częstochowskiego na administracyjną mapę Polski i jej najważniejsze skutki:potwierdzenie przez ministra Mariusza Błaszczaka obecności postulatu przywrócenia województwa częstochowskiego w programie Prawa i Sprawiedliwości i jego realizacjaZałożenie parlamentarnego zespołu ds. utworzenia województwa częstochowskiego
Marta GolbikPOPraca nad ustawą metropolitalną w województwie śląskim.Praca w Komisji cyfryzacji, innowacyjności i nowoczesnych technologii nad zmianami w ustawodawstwie dot. przedsiębiorczości, sturt-upów, cyfryzacji.Praca w Komisji ds. Unii Europejskiej - opiniowanie unijnego prawodawstwa, nawiązanie kontaktów z parlamentarzystami innych krajów unijnych i wymiana doświadczeń.
Jarosław GonciarzPiSPrzede wszystkim cieszy mnie, że Kanał Gliwicki, znajdujący się w moim okręgu znów umożliwia transport węgla. Wznowienie transportu węgla Odrzańską Drogą Wodną należy traktować jako pewnego rodzaju symbol nadchodzących i zapowiadanych zmian w żegludze rzecznej w Polsce. W tej sprawie Kanału Gliwickiego składałem interpelację oraz pytanie w sprawach bieżących.Przyczyniłem się również do zmiany ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Na przykładzie Gliwickiej Podstrefy Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dochodziło do patologicznych wręcz sytuacji, kiedy pracownicy byli zatrudniani przez długie lata na umowach tymczasowych, pomimo, iż powinni być zatrudniani przez agencję pracy tymczasowej przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy. Składałem w tej sprawie interpelację oraz oświadczenie. Ponadto, interweniowałem w tematyce składowania odpadów niebezpiecznych w Bytomiu i Pyskowicach, a także w sprawie usunięcia przeszkód uniemożliwiających kompleksowe unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych w Tarnowskich Górach. Czynnie biorę udział w restrukturyzacji Polskiego górnictwa, w tym KWK „Sośnica”.Bardzo jestem również zaangażowany we wszelkie działania związane z cyfryzacją. Należę do Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Trzeba zaznaczyć, że od bieżącego roku mamy możliwość posługiwania się dokumentami w wersji cyfrowej. Ministerstwo Cyfryzacji poprzez swoje działania chce umożliwić jak najszersze załatwianie swoich spraw przez internet, bez wychodzenia z domu. Wielokrotnie zwracałem się w stronę Ministerstwa z pomysłami i wnioskami, które mogłyby tą formę kontaktu z mieszkańcami jeszcze bardziej umożliwić. Cieszę się, że taka praktyka jest dziś przyjęta i realizowana. Do swoich dotychczasowych osiągnieć chciałbym zaliczyć również wszelką pomoc, której starałem się udzielić wszystkim przychodzącym na moje dyżury poselskie. Sami zainteresowani zwracają się do mnie najczęściej z problemami dotyczącymi egzekucji komorniczej, problemami ze spłatą zaciągniętej pożyczki w banku, problemami mieszkaniowymi, zdrowotnymi czy wszelkimi wnioskami dotyczącymi zmiany przepisów prawa. Wielokrotnie również interweniowałem w sprawie ochrony pracowników oraz przeciwko likwidacji ich zakładu pracy.
Paulina Hennig-KloskaNowoczesnaProjekt ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, na podstawie którego przygotowano rządową nowelizację ustawy o ziemi, która odblokowała możliwość zabezpieczania się na nieruchomościach rolnych.Zatrzymanie prac nad ustawą o SN i KRSOpracowanie i złożenie przez klub poselski Nowoczesna - 42 projektów ustaw. Choć ustawy te trafiły do zamrażarki sejmowej lub są odrzucane stanowią spory zasób zmian legislacyjnych ważnych i potrzebnych z punktu widzenia obywatela.
Michał JarosNowoczesnaProgram "Zielone Światło dla Wrocławia", który jest kompleksowym projektem, zawierającym rozwiązania mające ograniczyć problem korków we Wrocławiu. Program został opracowany wspólnie z ekspertami, został również skonsultowany z mieszkańcami Wrocławia i aglomeracji wrocławskiej. Obejmuje szereg działań m.in budowę nowych linii tramwajowych, rozwój systemu Park&Ride, bezpłatną komunikację miejską w centrum Wrocławia oraz przebudowę tzw. wąskich gardeł Wrocławia. Wszystkie założenia programu znajdują się na stronie www.wroclawbezkorkow.plUstawa o powołaniu Wrocławskiego Związku Metropolitalnego, który zrzeszałby Miasto Wrocław oraz 8 ościennych powiatów i wchodzące w ich skład 44 gminy. Liczba mieszkańców zamieszkujących ten obszar to wg danych z 2016 r. ponad 1 mln 130 tysięcy osób. Wrocławski Związek dysponowałby określonym budżetem, na poziomie ok. 200 mln zł rocznie. Środki te, m.in. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 5%, zamiast trafiać do budżetu państwa, zasilałyby budżet Wrocławskiego Związku Metropolitalnego. Następnie, byłyby przeznaczone na realizację szeregu zadań, m.in. wspólnych rozwiązań w ramach transportu publicznego i walki z problemem korków, kształtowania ładu przestrzennego czy promocji i rozwoju obszaru związku. Projekt ustawy został przygotowany wspólnie z ekspertami oraz skonsultowany zarówno z mieszkańcami aglomeracji wrocławskiej jak również władzami samorządowymi z tego obszaru.Zniesienie opłaty targowej we Wrocławiu, poprzedzone zbiórką podpisów, które zostały przedłożone Radzie Miejskiej Wrocławia, a ta poparła tę inicjatywę i swoją uchwałą zniosła opłatę targową z dniem 1 stycznia 2017 r.
Małgorzata Kidawa-BłońskaPOWstrzymanie ograniczenia dostępu dziennikarzy do Sejmu i parlamentarzystów.Złożenie projektu ustawy znoszącej limit, od którego twórcy mogliby odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów. PiS głosował za odrzuceniem projektu w I czytaniu. W rzeczywistości, wobec tej inicjatywy Platformy Obywatelskiej postanowił złożyć swoją propozycję. Rząd chce zwiększyć limit dwukrotnie, więc to sukces połowiczny, ponieważ projekt PO przewidywał całkowite jego zniesienie.Ustanowienie przez Sejm roku 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki w związku z 200. rocznicą jego śmierci.
Tomasz KostuśPODeklaracje dotyczące budowy obwodnicy Niemodlina. Inwestycja opracowywana przeze mnie jeszcze kiedy byłem wicemarszałkiem województwa znalazła się w Narodowym Programie Budowy Dróg Krajowych.Deklaracje dotyczące budowy wiaduktu i tunelu w ramach realizowanego w najbliższych latach programu przebudowy linii kolejowej E30 (i wiadukt i tunel planowane są odpowiednio w Gogolinie i Zdzieszowicach)Powołanie Opolskiego Zespołu Parlamentarnego
Wojciech KrólPOSkutecznie interpelowałem w sprawie przebudowy linii kolejowej nr 138 w Mysłowicach wraz z przyległą jej infrastrukturą, dzięki czemu w ramach wykonywanych prac zostanie poszerzone światło jezdni, a tym samym usunięte zostanie tzw. „wąskie gardło” i ruch wahadłowy.Skutecznie interpelowałem w sprawie przyspieszenia budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”).Wydłużenie terminu składania wniosków o świadczenie rekopensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla z 14 na 21 dni. Wątpliwości zgłoszone przeze mnie, zostały wzięte pod uwagę przez Ministerstwo, dzięki czemu górnicy, pracownicy kopalni, a także ich bliscy zyskali więcej czasu na złożenie odpowiedniego wniosku.
Stanisław LamczykPOWprowadzenie do prac Komisji Infrastruktury zagadnień zwiazanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kolejowymRozpoczęcie prac nad wprowadzeniem jednolitych standardów w dziedzinie automatyki kolejowej w Polsce 
Józef LassotaPOPonad 100 interpelacjiPodejmowanie licznych interwencji w sprawach wyborcówaAktywność w komisjach sejmowych i debatach plenarnych
Bogdan LatosińskiPiSNowelizacja ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z powodów politycznych. Nowelizacja zakłada między innymi, że działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych będą otrzymywali 400 zł miesięcznie. Byłem posłem - sprawozdawcą tego projektu. W tej sprawie byłem aktywny również na płaszczyźnie lokalnej. Do kieleckiej Rady Miasta złożyłem wniosek dotyczący wprowadzenia w Kielcach darmowej komunikacji miejskiej dla osób represjonowanych w czasach komunizmu.Praca w Komisji Petycji, gdzie wspólnie z posłami z innych ugrupowań pracujemy nad petycjami skierowanymi do nas przez obywateli. Przez dwa lata udało nam się skierować wiele dezyderatów do rządu. Niektóre z nich weszły w życie w postaci konkretnych ustaw i nowelizacji np. Nowelizacja ustawy o Działaczach Opozycji Antykomunistycznej oraz Osobach Represjonowanych z powodów politycznych.Interpelacja do Pani Premier Beaty Szydło dotycząca rozważenia możliwości unieważnienia dekretu carskiego z 1869 roku i przywrócenia w formie rozporządzenia Rady Ministrów praw miejskich tym miejscowościom, które zostały ich pozbawione w wyniku represji carskich. Interpelacja ta zwróciła uwagę na problem z którym boryka się wiele mniejszych miejscowości. Sprawa była opisywana w mediach elektronicznych i papierowych.
Izabela LeszczynaPOPowstrzymanie PiS-u przed wykluczeniem dziennikarzy z relacjonowania przebiegu posiedzeń sejmowych poprzez protest w Sejmie, który rozpoczął się 16.12.2016 r, czyli zapewnienie opinii publicznej dostępu do informacji, który gwarantuje Konstytucja.Przygotowanie ustawy wprowadzającej jednolitą 5% stawkę VAT na żywność.Tworzenie i uczestniczenie w Klubach Obywatelskich oraz prowadzenie Akademii Obywatelskiej, czyli edukacji obywatelskiej prowadzonej na terenie całej Polski i moim mieście.
Ewa LiederNowoczesnaPomoc poszkodowanym w sierpniowej nawałnicy na Pomorzu – przekazanie generatora prądu oraz zebranych w wielu miastach Polski wyprawek szkolnych.Działania na rzecz ochrony Puszczy Białowieskiej oraz nowelizacja ustawy o ochronie przyrody poprawiająca Lex Szyszko.Dwa wysłuchania publiczne na temat niealimentacji oraz konferencja w ramach akcji „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”.
Katarzyna LubnauerNowoczesnaPrzygotowanie planów związanych z reformą edukacji po PIS.Zmiana postrzegania gimnazjów przez społeczeństwo.Wycofanie się PiS z ustawy zaostrzającej ustawę o planowaniu rodziny z 1993 r.
Andrzej MaciejewskiKukiz'15Jestem wnioskodawcą dwóch projektów ustaw.Przekonałem Prezydenta RP do powołania komisji Kodyfikacyjnej ds. Zakończenia reformy JST.Od dwóch lat pełnię funkcję przewodniczącego sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego.
Jerzy MeysztowiczNowoczesnaDrugie miejsce w rankingu najaktywniejszych posłów pod względem ilości wystąpień.Jako przewodniczący Komisji Gospodarki i Rozwoju ograniczyłem spory w dyskusji do spraw istotnych i związanych z pracami nad ustawami.Wprowadzenie pod obrady Sejmu kilku Ustaw z zakresu gospodarki i podatków.
Mieczysław MiazgaPiSPowstanie Zarządu Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie.Najwyższy wzrost realnego dochodu w gospodarstwach rolnych.Rozwiązania drogowe korelujące z oczekiwaniami użytkowników dróg, mieszkańców podkarpacia.
Sławomir NitrasPONagłośnienie planowanych zmian w ustawie o broni i ich zablokowanie.Utrzymanie, wbrew pierwotnemu stanowisku rzadu, inwestycji drogowych w województwie zachodniopomorskim. 
Mirosława NykielPOInterpelacje, zapytania i aktywność w czasie posiedzeń Sejmu.Zainicjowanie i przeprowadzenie debat na tematy gospodarcze na posiedzeniach Komisji Gospodarki i Rozwoju.Działalność na rzecz kobiet na terenie regionu - organizacja 10 wydarzeń i gali 7 już Kongresu Kobiet Podbeskidzia, Organizacja 5 Klubów Obywatelskich na temat gospodarki, prawa, edukacji, bezpieczeństwa, zdrowia.
Norbert ObryckiPOJako poseł opozycji o ograniczonym wpływie na procesy decyzyjne większości parlamentarnej PiS, uważam za sukces: 1. Założenie i prowadzenie z pomocą młodych szczecińskich prawników Biura Interwencji Obywatelskich w Szczecinie dla poszkodowanych przez decyzje polityczne PiS lub prześladowanych ze względu na poglądy polityczne i ich manifestowanie na pokojowych demonstracjach, ewentualnie osób niesłusznie dotkniętych skutkiem niektórych ustaw przyjętych przez Sejm (np. emerytalnej).W Gabinecie Cieni Platformy Obywatelskiej, którego celem jest rzetelne recenzowanie działalności rządu, odpowiadam za obszar związany z Gospodarką Morską i Żeglugą Śródlądową, zajmuję się ostatnio m.in. budową promu dla PŻB (monitoruję nieprzejrzystość procesu decyzyjnego oraz absurdy z tym związane).Zabiegam o dobry wizerunek Polski w wielu formatach parlamentarnej współpracy międzynarodowej (w grupach bilateralnych oraz spotkaniach międzyparlamentarnych w ramach reprezentowania Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP).
Marzena Okła-DrewnowiczPONapisanie i złożenie do laski marszałkowskiej projektu ustawy o świadczeniach dla rodziców wieloraczków.Zablokowanie wprowadzenia w życie pomysłu rozbioru województwa świętokrzyskiego i utworzenia nowego województwa częstochowskiego poprzez odłączenie od woj. świętokrzyskiego powiatu włoszczowskiego.Przygotowanie i zrealizowanie szeroko zakrojonej akcji uświadamiającej pt. „Gimnazja są OK”, która obaliła mity dotyczące gimnazjów, które rozpowszechniał rząd PiS i zjednoczyła społeczność uczniów, nauczycieli i rodziców w walce ze szkodliwą reformą oświaty
Ryszard PetruNowoczesnaOrganizacja cyklu debat eksperckich #LepszaPolska z udziałem 80 ekspertów. Tematy: NGO, gospodarka, polityka zagraniczna, szkolnictwo wyższe, edukacja, demografia.Utworzenie zespołu parlamentarnego ds. programu demograficznego Aktywna Rodzina.Ponad 70 spotkań z wyborcami, 54 interpelacje i zapytania, 400 oficjalnych listów.
Małgorzata PępekPOZajęcie 4 miejsca na 460 posłów pod względem wystąpień z mównicy na posiedzeniach Sejmu.Zorganizowanie akcji „Żywiec dla Rytla – podaruj zeszyt”, mająca na celu zebranie art. szkolnych dla dzieci z Zespołu Szkół w Rytlu – miejscowości na Pomorzu dotkniętej nawałnicą, która miała miejsce w sierpniu br.Interwencja, dzięki której pociąg Intercity Inka relacji Warszawa – Żywiec – Zwardoń został ponownie uruchomiony.
Agnieszka PomaskaPO   
Jacek ProtasiewiczUEDZorganizowanie i kierowanie kołem poselskiem Unii Europejskich Demokratów.Zorganizowanie 1.10.2016 r. w Sejmie konferencji ''Jaki jest polski patriotyzm?''.Aktywny udział w protestach społecznych przeciwko niszczeniu systemu konstytucyjnego w Polsce.
Paweł PudłowskiNowoczesnaUmiejętne przewodniczenie Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii prowadzące do wypracowywania najlepszych rozwiązań dla Polski pomimo odmienności politycznych oraz powołanie stałej podkomisji ds. elektro-mobilności i inteligentnych miast.Zainicjowanie i prowadzenie Lubuskiego Zespołu Parlamentarnego oraz Zespołu Parlamentarnego d/s nieprawidłowości w działalności SKOKów.Rozpoczęcie cyklu debat politycznych NowoczesnyGPS: Gospodarka, Praworządność, Samorząd - stworzenie platformy do wymiany poglądów i pozyskiwanie racjonalnych i pragmatycznych rozwiązań dla Polski.
Marek RucińskiNowoczesnaZłożenie nowelizacji ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która umożliwia pacjentom współpłacenie za ponadstandardowe rzeczowe świadczenia zdrowotne, których jakość jest wyższa od tej oferowanej i finansowanej w ramach NFZ.Uchwalenie przez Sejm ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, która zakłada powołanie samorządu zawodowego, a przy tym gwarantuje jakość świadczonych przez fizjoterapeutów usług oraz szerszy dostęp do tego rodzaju świadczeń, na którym powinni skorzystać m.in seniorzyPraca w zespole ds. Organizacji Ochrony Zdrowia
Marek RząsaPOAktywność poselska poprzez interpelacje i zapytania oraz spotkania z wyborcami.Nadanie rozgłosu sprawie afery Sensus Group.Stawanie w obronie pacjentów, szczególnie dzieci.
Joanna Scheuring-WielgusNowoczesnaFunkcjonowanie biura poselskiego w regionie dzięki zespołowi ludzi, którzy pomagają mi każdego dnia.Zainteresowanie opinii publicznej tematyką „mowy nienawiści”; pokazanie zagrożeń i niebezpieczeństw.Przekonanie wielu osób w parlamencie i poza parlamentem, że prawa kobiet to fundament demokracji.
Joanna SchmidtNowoczesnaZaangażowanie w zbieranie podpisów przeciwko deformie edukacji.Wspieranie praw kobiet m.in. prace zespołu parlamentarnego ds. równości i sprawiedliwości społecznej (ustawa o świadomej prokreacji), udział w Międzynarodowym Kongresie Kobiet w Waszyngtonie, założenie fundacji BO TAK działającej na rzecz aktywizacji kobiet do życia publicznego.Poprawa jakości szkolnictwa wyższego m.in. zgłoszenie ponad 80 poprawek do ustawy prawo o nauce i szkolnictwie wyższym oraz zgłaszanie poprawek do projektów pochodnych (instytuty badawcze, narodowa agencja wymiany akademickiej, budżet nauki)
Tomasz SiemoniakPOZainicjowanie wniosku o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.Podjęcie działań mających na celu pozostawienie w Gminie Strzegom nocnej i świątecznej opieki pielęgniarskiej i lekarskiej udzielanej w Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Strzegomiu.Aktywne zaangażowanie w poparcie obywatelskiego postulatu przywrócenia możliwości parkowania dla klientów i dostawców na ulicy Słowackiego w Wałbrzychu.
Marek SowaNowoczesnaWalka o utrzymanie niezależności i wzmocnienie samorządów. Przygotowałem m.in. ustawę o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej.Jeden z najaktywniejszych posłow Małopolski - ponad 300 wystąpień i intetpelacji poselskich.Interwencje poselskie, w tym pomoc dla Sebastiana, kierowcy Seicento, poszkodowanego w wypadku z udziałem Premier RP.
Elżbieta StępieńNowoczesnaUchwalenie przez Sejm Roku 2018 Rokiem Praw Kobiet (inicjatorka uchwały).Aktywna praca w Sejmie pod względem liczby wystąpień, interpelacji, uczestnictwa w komisjach sejmowych, zespołach parlamentarnych i bilateralnych. 
Mirosław SuchońNowoczesnaUdział w opracowaniu kilkudziesięciu projektów ustaw Klubu Poselskiego Nowoczesna - gotowych rozwiązań poprawiających funkcjonowanie państwa, realizujących złożone wyborcom obietnice. Niestety projekty czekają w zamrażarce Marszałka.W kilku przypadkach, sugestie oraz przygotowane poprawki przyczyniły się do zmiany projektowanych przepisów na korzystniejsze np. dla przedsiębiorców. Zgodnie z niechlubną tradycją, rządząca większość "taśmowo" odrzuca poprawki i sugestie opozycji.Wprowadzenie do debaty parlamentarnej tematyki związanej z kryptowalutami i technologią blockchain. Pod moim patronatem odbyły się jedne z pierwszych na świecie konsultacji parlamentarnych w tych dziedzinach.
Michał SzczerbaPOSprawy seniorów, kontynuacja polityki senioralnej, uświadamianie wyzwań demograficznych (inicjatywy, wspieranie obywatelskiego parlamentu seniorów, rozwoju gminnych rad seniorów i UTW).Działania dla mieszkańców Warszawy (inwestycyjne: Sinfonia Varsovia Centrum, Hala Sportowa dla Warszawy, Stadion SKRA, Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy, dom dzienny dla Powstańców przy Hrubieszowskiej 9).Działanie na rzecz ochrony ładu konstytucyjnego, wolności obywatelskich i mediów (wystąpienia sejmowe, protesty obywatelskie, monitoring spraw sądowych).
Marcin ŚwięcickiPOZainicjowana przeze mnie uchwała o uwolnieniu Nadii Sawczenko, którą Sejm przyjał przez aklamację i udane interwecje w sprawie uwolnienia Aleksandra Orłowa, Władimira Kozłowa, więzionych i torturowanych robotników i dziennikarzy w Kazachstanie więźniów politycznych w Kazachstanie.Ustawa wprowadzająca bezpłatny pobyt w domach opieki społecznej dla kombatantów, której byłem inicjatorem, przyjęta niemal jednogłośnie.Wstrzymanie się od głosu, jako jedyny poseł w Sejmie, w sprawie uchwały uznającej projekt rozporządzenia PE i Rady UE ws. alokacji uchodźców za niezgodny z zasadą pomocniczości.
Krzysztof TruskolaskiNowoczesnaWprowadzenie zagadnień związanych z kulturą do debaty publicznej.Nagłaśnianie i informowanie opinii publicznej o próbach wprowadzania cenzury przez Rząd, a w szczególności przez ministra kultury. 
Monika WielichowskaPORealizacja budowy obwodnicy Kłodzka. Jej realizacja to zwieńczenie wielu lat pracy. Całość przedsięwzięcia przygotował Rząd Platformy Obywatelskiej. Starania o budowę obwodnicy trwały od 2008 roku. W 2010 r. w budżecie państwa zostały zabezpieczone środki na dokumentację projektową. W 2010 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy. W 2013 r. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło przetargi na 11 obwodnic, wśród których znalazła się obwodnica Kłodzka. W 2015 r. odbyło się oficjalne podpisanie umowy na budowę obwodnicy Kłodzka. W 2016 r. ruszyła budowa, która jest w trakcie.Projekt dokumentacji modernizacji DK8. To bardzo ważne drogowe zadanie, które także przygotował Rząd Platformy Obywatelskiej. To dla mnie krok milowy, wiele lat pracy i współpracy z Samorządami naszego Regionu. To efekt wspólnych starań, spotkań, interpelacji, wystąpień. To efekt wspólnej walki podczas konsultacji publicznych.Walka o prawa kobiet – czarny protest przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Polki pokazały, że będą walczyć o swoje prawa i nie pozwolą, aby to Rząd PiS decydował o ich życiu. Prawa kobiet są ciągle ograniczane. Rządzący mówią kobietom jak mają żyć, traktują przedmiotowo, narzucają swoją ideologię i wrzucają w otchłań średniowiecza. Polki się na to nie zgadzają i dały temu wyraz protestując w wielu miastach Polski. Rząd PiS zlikwidował in vitro, wysokie standardy opieki okołoporodowej, edukację seksualną, dostęp do antykoncepcji, nie realizuje zapisów konwencji antyprzemocowej, zabiera środki kobiecym NGO i chce naruszyć kompromis aborcyjny.
Ryszard WilczyńskiPOPrzygotowanie projektu zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw (wzmocnienie jednostek pomocniczych, w szczególnosci sołectwa oraz wzmocnienie funduszu sołeckiego).Przygotowanie założeń ustawy o funduszu inicjatywy lokalnej (środki z niewykorzystanej częśći 1% odpisu z PIT, poprzez gminy, na dofinansowanie inicjatyw lokalnych określonych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie).Wprowadzenie do prac Komisji Samorządu Terytorialnego problematyki obszarów zmarginalizowanych.
Witold ZembaczyńskiNowoczesnaPowołanie przez klub parlamentarny Nowoczesnej jako jedynego reprezentanta w Komisji ŚledczejWnikliwe przesłuchania świadków i wnioski dowodowe w celu wyjaśnienia afery Amber Gold.Wnioskodawca ustawy o kwocie wolnej od podatku.
Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.