facebook tweeter youtube

O projekcie

Projekt "Być bliżej polityki V4" realizowany jest przez Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl w partnerstwie z 3 organizacjami pozarządowymi: czeską KohoVolit, słowacką Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť i węgierską Atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. Celem projektu jest przybliżenie mieszkańcom krajów Grupy Wyszehradzkiej (V4) wybranych aspektów polityki prowadzonej przez przedstawicieli krajów V4.

W pierwszej fazie projektu opracowane zostanie narzędzie internetowe, które umożliwi analitykom w każdej z 4 organizacji pozarządowych zebrać dane - wypowiedzi posłów i europosłów na określony temat. W drugiej fazie projektu - gromadzenia i analizowania danych - powstaną analizy. Syntetyczne, ciekawe i użyteczne teksty będą tłumaczyły specyfikę kluczowych polityk państw V4. Teksty oparte będą o dane (wypowiedzi posłów i europosłów z krajów V4) zebrane przez 4 partnerskie organizacje według tej samej metodologii i dotyczyć będą tego samego obszaru tematycznego.

W rezultacie powstanie cykl tekstów (każda organizacja opracuje 10 tekstów, łącznie więc powstanie ich 40) uwspólniających wiedzę czytelników na temat polityki V4 w wybranych zakresach. Teksty będą dystrybuowane wśród możliwie szerokiego grona obywateli poprzez publikację w największych portalach w krajach V4, a także przesyłane do członków parlamentów narodowych i europosłów z krajów V4 oraz do dziennikarzy.

 
O grantodawcy

Projekt "Być bliżej polityki V4" realizowany jest dzięki grantowi udzielonemu w ramach International Visegrad Fund (Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki).

Google Fundusz Inicjatyw Obywatelskich EEA Grants Fundacja imienia Stefana Batorego Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Wyrażone w niniejszej publikacji opinie są poglądami jej Autora.

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.